We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Choirs

Enter the keyword(s):
  

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »

List of choirs by city

Płock / Poland
Pueri et Puellae Cantores Plocenses - PPCP
PPCP
TIBI CANTAMUS Chór przy Parafii św. Krzyża
Vox Juventutis chór PWSZ w Płocku
Vox Juventutis
Podkowa Leśna / Poland
Gospel Lauders - GL
Gospel Lauders
Pośrodku Żywota - Towarzystwo Pieśni Dawnej - POśRODKU ŻYWOTA
Polkowice / Poland
Chór Cantabile
Choir Cantabile
Połczyn-Zdrój / Poland
Kameralny Chór Mieszany "Cantus" - CANTUS
Chamber Mixed Choir "CANTUS"
Poniatowa / Poland
Chór Dziecięcy "Szczygiełki"
Zespół Muzyki Dawnej "SCHOLARES MINORES PRO MUSICA ANTIQUA PONIATOWA"
Poznań / Poland
BeFour - BEFOUR
Chór Akademicki "Coro da Camera" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - "CORO DA CAMERA" POZNAń
The Academic Choir "coro da Camera" of the Poznań University of life Sciences
Chór Akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza - CHóR AMU , CHóR UAM
Chór Akademii Muzycznej
CHÓR ARION
Chór Blue sonic przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Choir Blue Sonic of the Regional Police Headquarters in Poznan
Chór CANTANTI - CC
CANTANTI Choir
Chór Dolorosa parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu - DOLOROSA
Dolorosa Choir
CHÓR DZIEWCZĘCY POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ JERZEGO KURCZEWSKIEGO - CHÓR DZIEWCZĘCY PSCHJK
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI
SKOWRONKI Girl's Choir
Chór Kameralny Armia św. Jerzego
Chór Kameralny CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS
CMAO
Chór Kameralny DYSONANS
DYSONANS Chamber Choir
Chór Kameralny Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - CHóR WIL
Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
The Poznan University of Economics Chamber Choir Musica Viva
Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - UAM
Adam Mickiewicz University Chamber Choir, Poznan
Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza - CHóR MęSKI KDS
Chór Mieszany HASŁO - HASŁO - POZNAń
Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki
Chór Parafii p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi
Chór Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni - VOLANTES SONI
Poznan University of Technology Volantes Soni
Chór Uniwersytetu Każdego Wieku "Pasjonaci"
Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Poznań University of Medical Sciences Mixed Choir
Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Collegium Posnaniense - CP
Gospel Joy - GJ
Ignis Cantores Chór WSB w Poznaniu - IGNIS CANTORES
Ignis Cantores WSB University in Poznań Choir
Iuvenis
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego
Musica Maxima
Musica Maxima
Polihymnia
Poznański Chór Chłopięcy
Poznański Chór Kameralny
Poznan Chamber Choir
Poznański Chór Kameralny "Fermata" przy Uniwersytecie Artystycznym - POZNAńSKI CHóR KAMERALNY "FERMATA"
Chamber Choir of Poznań "Fermata" at the University of the Arts
Poznański Chór Katedralny
Poznański Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego
Poznańskie Senioritki - SENIORITKI
Poznań Senioritki
Poznańskie Słowiki- Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej - NIGHTINGALES
Poznan Nightingales
Schola Beate Mariae Reginae przy Parafii Maryi Królowej w Poznaniu
Schola Ventuno (schola21) - SCHOLA21
Schola Ventuno
Semen Dei - SD
Semen Dei
Sołacki Chór Kameralny - SCK
Śródecki Chór Kameralny
Żeński Chór Kameralny "Canto Cantare"
Zespół Chorału Gregoriańskiego
Zespół Wokalny Coelestis Harmonia
zespół wokalny INSPIRO Ensemble
Zespół Wokalny Minimus - MINIMUS
Minimus Vocal Ensemble
Prochowice / Poland
Chór Dnia Jednego - CHóR DNIA JEDNEGO
Choir One Day
Proszowice / Poland
Chór Parafialny w Proszowicach
Pruszków / Poland
Lira - LIRA
Lira
Przemyśl / Poland
Archidiecezjalny Chór "MAGNIFICAT"
Przemyski Chór Kameralny
Pszczyna / Poland
Chór "Lutnia" Pszczyna - LUTNIA
Lutnia
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »
Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·