• Language / язык

Concordia Choir

Concordia Choir

CountryBelarus
CityMinsk
Zip code220030
Addresskozlova 23a
Phone number+375293484749
Skype
WWWhttp://
Emailsaga5@mail.ru
Choir typechór mieszany
Age Groupdzieci
Exists since2007
Languages of communication English, Polish, Russian,
Entered 2015-09-24
Updated 2015-10-28
Moderator Galina Kazimirovskaya
Professionalno
Conductor
Galina Kazimirovskaya

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
English
Polish
Amateur choir "Concordia Choir" Our choir was created in 2007 and consists of 30 people, students and people of different professionsat the agefrom 18 to 60 years that are not professional musicians. We perform choral music a cappella. There are more than 150 works of various times (Renaissance, Baroque, Classicism, Romanticism and music of the twentieth century) and styles (choral concerts, choral miniatures and songs, spirituals, songs of different nations of the world, folk songs, Christmas music) at the repertoire of our choir. Modern Belarusian music takes a large part of our repertoire, thanks to that we are happy to open Belarus to other nations. Concert life ofour choir is fairly active both in Belarus and abroad. We were laureates of various international competitions and festivals, participants of choral creative exchanges and visited countries such as Lithuania, Poland, Sweden, Hungary and others. Concordia Choir actively supports projects aimed to the relationship development between different cultures, gladly shares the achievements in Belarus and abroad, promotes with enthusiasm choral singing and hosts warmly choral friends from all over the world.
Chór amatorski "Concordia Chór" Nasz chór powstał w 2007 roku i składa się z 30 osób, studentów i osób o odmiennym professionsat z agefrom lat 18 do 60, które nie są zawodowymi muzykami. Wykonujemy muzyki chóralnej a cappella. Istnieje ponad 150 prac z różnych czasów (renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX wieku) oraz stylach (koncertów chóralnych, chóralnych miniatur i pieśni spirituals, pieśni różnych narodów świata, pieśni ludowe, Boże Narodzenie muzyka ) w repertuarze naszego chóru. Nowoczesne białoruska muzyka zajmuje dużą część naszego repertuaru, dzięki czemu cieszymy się otworzyć Białoruś do innych narodów. Koncert ofour życie chór jest dość aktywna zarówno na Białorusi, jak i za granicą. Byliśmy laureatami wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych, uczestników wymiany twórczych i odwiedzanych krajów takich jak Litwa, Polska, Szwecja, Węgry i inne. Concordia Chór aktywnie wspiera projekty mające na celu rozwój relacji między różnymi kulturami, chętnie sharesthe osiągnięcia w Białorusi i za granicą, promuje się enthusiasmchoral singingandhosts warmlychoral przyjaciół z całego świata.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free


Location

Comments

Chór amatorski "Concordia Chór" Nasz chór powstał w 2007 roku i składa się z 30 osób, studentów i osób o odmiennym professionsat z agefrom lat 18 do 60, które nie są zawodowymi muzykami. Wykonujemy muzyki chóralnej a cappella. Istnieje ponad 150 prac z różnych czasów (renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX wieku) oraz stylach (koncertów chóralnych, chóralnych miniatur i pieśni spirituals, pieśni różnych narodów świata, pieśni ludowe, Boże Narodzenie muzyka ) w repertuarze naszego chóru. Nowoczesne białoruska muzyka zajmuje dużą część naszego repertuaru, dzięki czemu cieszymy się otworzyć Białoruś do innych narodów. Koncert ofour życie chór jest dość aktywna zarówno na Białorusi, jak i za granicą. Byliśmy laureatami wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych, uczestników wymiany twórczych i odwiedzanych krajów takich jak Litwa, Polska, Szwecja, Węgry i inne. Concordia Chór aktywnie wspiera projekty mające na celu rozwój relacji między różnymi kulturami, chętnie sharesthe osiągnięcia w Białorusi i za granicą, promuje się enthusiasmchoral singingandhosts warmlychoral przyjaciół z całego świata. Amateur choir "Concordia Choir" Our choir was created in 2007 and consists of 30 people, students and people of different professionsat the agefrom 18 to 60 years that are not professional musicians. We perform choral music a cappella. There are more than 150 works of various times (Renaissance, Baroque, Classicism, Romanticism and music of the twentieth century) and styles (choral concerts, choral miniatures and songs, spirituals, songs of different nations of the world, folk songs, Christmas music) at the repertoire of our choir. Modern Belarusian music takes a large part of our repertoire, thanks to that we are happy to open Belarus to other nations. Concert life ofour choir is fairly active both in Belarus and abroad. We were laureates of various international competitions and festivals, participants of choral creative exchanges and visited countries such as Lithuania, Poland, Sweden, Hungary and others. Concordia Choir actively supports projects aimed to the relationship development between different cultures, gladly sharesthe achievements in Belarus and abroad, promotes with enthusiasmchoral singingandhosts warmlychoral friends from all over the world.
Author: Галина Казимировская, Data : 2015-09-25 20:44
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·