We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór "Harmonia"

CountryPoland
CityBieruń
Zip code43-155
AddressRemizowa 19
Phone number+48509833071
Skype
WWWhttp://
Emailmalgorzata_kalinowska@wp.pl
Choir typechór mieszany
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since1954
Languages of communication English, Polish,
Entered 2019-01-09
Updated 2019-11-20
Moderator Malgorzata Kalinowska-przybylska
Professionalno
Conductor
Małgorzata Kalinowska-Przybylska

Days and hours of choir repetitions
czwartki, 16:00-18:00, Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze Remiza, ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń
Description
Chór „Harmonia” wyrósł z długoletnich tradycji śpiewaczych Nowego Bierunia, które sięgają końca 1894 r. Początek chóru datuje się na kwiecień 1954 r., kiedy to, po próbach przygotowujących „Pasję” na Niedzielę Palmową, grupa młodzieży podjęła myśl o założeniu towarzystwa śpiewaczego.

W mieszkaniu nauczyciela Józefa Mądrego, w dn. 22.04.1954 r. powstał komitet organizacyjny w składzie: Józef Mądry – Prezes, Bernard Henslok, Ludwik Mrozek, Franciszek Biela. Komitet postanowił założyć chór na zasadach statutu Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Zwrócono się z prośbą do artysty muzyka mgr. Władysława Smołuchy, dyrektora szkoły muzycznej w Oświęcimiu, o objęcie funkcji dyrygenta. 28.04.1958 r. odbyła się pierwsza próba – nabór do chóru. Podkreślić należy, że ilość chętnych do śpiewania była tak duża, iż nie mogła ich pomieścić klasa szkolna. Próbę rozpoczął dyrygent krótkim wstępem, po czym przystąpiono do ćwiczenia śląskiej pieśni ludowej „Wdycki, wdycki”. Chór przyjął nazwę: Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” i liczył 97 czynnych oraz 37 wspierających członków. W maju 1954 r. został przyjęty do Związku. W okresie działalności (1954-1958) chór dał 2 koncerty i 10 występów, a 1955 r. sam urządził w ramach II Festiwalu Muzyki Polskiej 3 koncerty, w tym jeden w Państwowej Szkole Muzycznej w Oświęcimiu. Na konkursie śpiewaczym okręgu pszczyńskiego w 1955 r. zdobył II miejsce, pokonując chóry tyskie, mające wieloletnie tradycje. Ponadto zorganizowany przez zespół „Harmonia” zjazd chórów w Nowym Bieruniu w 1955 r. należał do najlepszych imprez oddziału katowickiego (według opinii sądu konkursowego).

W 1956 r. na Zjeździe Śpiewaczym w Pszczynie i w 1958 r. na Zjeździe w Bieruniu Starym chór „Harmonia” zdobył IV miejsce. Obok pieśni świeckich, śpiewa w tym czasie pieśni religijne, m. in. tradycyjne „Pasje” wg św. Mateusza. Od 1958 r. zainteresowanie śpiewem chóralnym zaczęło słabnąć, rok później działalność zawieszono, a w 1960 r. skreślono chór z listy członków Zjednoczenia. Pomimo to chór występował dalej okolicznościowo w kościele, gdzie odbywały się też próby.

Z inicjatywy doświadczonego muzyka mgr. Władysława Smołuchy (był już wówczas na emeryturze) i przy poparciu proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Bronisława Kuczery, w 1977 r. chór wznowił działalność jako zespół kościelny. Przez 10 lat, kiedy zespołem kierował Władysław Smołucha, chórzyści dwukrotnie wystąpili podczas wizyt Papieża Jana Pawła II w Oświęcimiu-Brzezince i Katowicach-Muchowcu, brali udział w koncercie kolęd w Chełmie Śląskim, śpiewali na mszy w intencji 30-lecia istnienia „Harmonii” w dniu św. Cecylii – patronki chórzystów i organistów.

Po śmierci (28.11.1986 r.) zasłużonego dyrygenta, jego miejsce zajął uczeń i bliski współpracownik Gerard Miś. Zespół dalej miał charakter kościelny, ale brał również udział w koncertach organizowanych przez miasta Bieruń i Oświęcim.

W latach 1990-1991 chórem dyrygował organista Józef Piwko, następnie do 1994 r. ponownie Gerard Miś, a od 1995 do 2013 r. mgr Andrzej Kojdecki – były nauczyciel szkoły muzycznej w Oświęcimiu.
Od 1992 r. patronat nad chórem objął Bieruński Ośrodek Kultury, zapewniając środki na jego działalność.
W 2004 r. PZChiO nadał chórowi Odznakę Honorową – Złotą z okazji Jubileuszu 50-lecia, rok później, w 2005 r., władze miasta Bierunia IV kadencji nadały mu sztandar i w tym samym czasie zespół przyjął imię pierwszego dyrygenta Władysława Smołuchy. W 2014 r. ŚZChiO nadał „Harmonii” Odznakę Honorową - Złotą z Laurem.

Od 2013 r. dyrygentem jest mgr Małgorzata Kalinowska-Przybylska, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, skrzypaczka, solistka i asystent dyrygenta Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jej siedmioletnia praca z zespołem znacznie podniosła poziom artystyczny chóru. Od listopada 2017 do czerwca 2018 roku chór w zastępstwie prowadził Krzysztof Hrycyszyn, student Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, artysta Opery Śląskiej w Bytomiu.

Od lat „Harmonia” bierze czynny udział w licznych przeglądach i festiwalach, takich jak:
- Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach,
- Festiwal Pieśni Maryjnej „Magnificat”,
- Festiwal Pieśnie Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach-Piotrowicach,
- coroczna adoracja chórów i orkiestr żłóbka Bożego Dzieciątka w Panewnikach,
- Gminny i Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych w Bojszowach.

Ponadto chór koncertował w Czechach, w partnerskim mieście Morawskym Berouniu, występował
w czasie nadania Honorowego Obywatela Kardynałowi Stanisławowi Nagiemu i ustanowienia
św. Walentego patronem miasta Bierunia, a także cyklicznie wzbogaca pięknem swojego śpiewu uroczystości lokalne, państwowe i kościelne, np. dożynki, rocznice Odzyskania Niepodległości Polski, parafialne odpusty, prymicje, wizyty biskupa.
Obowiązki Prezesa chóru, nieprzerwanie od 2003 r., pełni Jadwiga Piskorek.
Repertoire
Repertuar zawiera tradycyjne pieśni kościele, utwory muzyki dawnej oraz współczesne, świeckie, ludowe, gospel-spiritual i rozrywkowe.
Partners
https://bok.bierun.pl/zespoly-i-teatry/chor-harmonia/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTpOm9mhCRXz691cyWM6kycE66s2ZS9ph

Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·