• Language / язык

Zespół Wokalny Americana - AMERICANA

Americana Vocal Group

CountryPoland
CityWrocław
Zip code
AddressStudenckim Centrum Kultury Muzycznej, ul. Powstańców Śląskich 137a
Phone number784010841
Skype
WWWhttp://facebook.com/ProjektMuzycznyAmericana
Email1.16americana@gmail.com
Choir typezespół wokalny
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since2016
Languages of communication English, Polish,
Entered 2019-11-13
Moderator Konrad Bienias
Professionalno
Conductor
Marta Kierska - Witczak

Days and hours of choir repetitions
środa, 20:00, Studenckim Centrum Kultury Muzycznej, ul. Powstańców Śląskich 137a
Description
English
Polish
The “Americana” Vocal Group is
an original musical formation,
bringing together students
and graduates of the Wroclaw
University of Technology who want to
participate in music actively. Since
February 2016, every semester there
has been recruitment
with a focus on a specific artistic
program - you can find in it songs from
the genre of spiritual, gospel, jazz,
musical or film. Intensive work, often
started from scratch,

is crowned with attractive performan-
ces in cooperation with the Big Band

of the Wroclaw University of Techno-
logy and the Quantum of Jazz

formation. The team was repeatedly
invited to enrich university
celebrations - Qulturalia,
TEDx Conference, Student Activity
Gala and various conferences, jubilees
etc. The vocal ensemble gave
concerts during various celebrations in
Lower Silesia, including:
- Film Music Festival at the Palace
in Wojanow
- Inaugural concert during the 44th
Festival of Barborka Choirs
- Cyclical summer and winter concerts
organized by the Senior Club
at the Wroclaw University
of Technology
- Rock Festival Zorawina 2017
- Concerts in cultural centers
in Kobierzyce and Borek Strzeliński
- Valentine's concert " Bielany in love"
in Bielany Wrocławskie
- Christmas concert in Penitentiary no.
2 in Wrocław under "PoKoledzieJP2"
project

The “Americana” Vocal
Group works with various
student companies
to create music and
dance programs. It also
develops passions
and talents that are
hidden in his participants
in the field of not only
choir singing, but also
solo performance.
Although each member
of the team is a separate
unit, they form a whole
during rehearsals and
concerts.
Projekt Muzyczny Americana to
autorska formacja muzyczna, sku-
piajaca studentów i absolwentów

Politechniki Wrocławskiej, którzy
chcą aktywnie uczestniczyć w
muzyce. Od lutego 2016 roku co
semestr przeprowadzany jest nabór z
nastawieniem na określony program
artystyczny – znaleźć w nim można
utwory z gatunku spiritual, gospel,
jazz, musical czy film. Intensywna
praca, częstokroć zaczynana od

podstaw wieńczona jest atrakcyjny-
mi występami we współpracy z Big

Bandem Politechniki Wrocławskiej
oraz formacją Quantum of Jazz.
Zespół wielokrotnie zapraszany był

do ubogacania uczelnianych uroczy-
stości – Qulturaliów, TEDx, Gali Ak-
tywności Studenckiej, konferencji,

jubileuszy itp. Zespół wokalny kon-
certował przy okazji różnych uroczy-
stości na terenie Dolnego Śląska,

m.in.:
- Festiwal Muzyki Filmowej w Pałacu
w Wojanowie
- Koncert inauguracyjny podczas 44.
Festiwalu Barbórkowego Chórów
Akademickich
- Cykliczne koncerty letnie i zimowe
organizowane przez Klub Seniora na
terenie Politechniki Wrocławskiej
- Festiwal Rockowa Żórawina 2017
- Koncerty w centrach kultury w
Kobierzycach i Borku Strzelińskim

- Koncert walentynkowy „Zakocha-
ne Bielany” w Bielanach Wrocław-
skich

- Projekt „PoKolędzie JP2”

Projekt Muzyczny
Americana współpracuje z
różnymi podmiotami
studenckimi tworząc
programy
muzyczno – taneczne.

Rozwija również drzemią-
ce w jego uczestnikach

pasje i
talenty w dziedzinie

śpiewu nie tylko zespoło-
wego, ale i solowego.

Mimo ze każdy z czlonkow
zespolu stanowi odrebna
jednostke,
podczas prob i koncertow
stanowią całość.
Repertoire
BesameMucho;arr. Jose Gal
Sometimes;traditional spiritual
Sound of Silence;by Paul Simon
Lucky Old Sun (solo: OlgaMasalyga)
To Be or Not to Be(solo: Konrad Bienias)
No More Blues(solo: AnnaTomaszewska)
Dream a little dream of me;arr. Carsten Gerlitz
Joshua fit de battle;arr. Howard Helvey(solo: Olga Masalyga)
All about that bass;arr. Roger Emerson(solo: Jagoda Hausmann)
Shenandoah;arr. Bob Chilcott(solo: Adrian Platos, Olga Masalyga)
I'm gonna sing til' the spirit(solo: Konrad Bienias,Jakub Malenczyk)
I stood on the river of Jordan;arr. J.Hoybye(solo: Jagoda Hausmann)
Java Jive;arr. Kirby Shawn(solo: Jakub Malenczyk, Jagoda Hausmann)
Seasons of Love;arr. Roger Emerson(solo: Sylwia Gorniak, Adrian Platos)
Lean on Me;arr. Roger Emerson(solo: Anna Tomaszewska, Konrad Bienias)
New York, New York;arr. Antonio Velasco Polonio(solo: Jagoda Hausmann)
Angels rolled the stone away; by Jester Hairston (solo: Olga Masalyga, Jakub Malenczyk)
Wade in the Water ;arr. Larry Shackley (solo: Olga Masalyga,piano: Milena Niedzwiedzka)
Death is not nothin’ but the robber; arr. Soren Birch (solo: Olga Masalyga, Jakub Malenczyk)
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free


Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·