We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

LUTNIA-CHORZÓW - LUTNIA

LUTE

CountryPoland
CityChorzów
Zip code41-500
AddressSIENKIEWICZA 3
Phone numberBRAK
SkypeBRAK
WWWhttp://www.lutnia.com.pl
EmailHELENAT@WP.PL
Choir typechór mieszany
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since1908
Languages of communication Dutch, English, French, Polish,
Entered 2008-10-17
Updated 2021-03-20
Moderator Helena Toja
Professionalno
Conductor
ŁUKASZ SZMIGIEL

Days and hours of choir repetitions
poniedziałek, czwartek 18:00-20:00
Description
Chorzowska "Lutnia" jest o dwa lata młodsza od Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, pierwszej ogólnośląskiej federacji polskich towarzystw śpiewaczych. Dla badacza dziejów lokalnych zagadnieniem szczególnie intrygującym jest penetracja tych wątków, które są związane z kulturą rodzimą, czy działalność na niwie śpiewactwa w dawnej Królewskiej Hucie (śródmiejskiej części dzisiejszego Chorzowa) była kontynuacją tradycji - i była z uznaniem przyjmowana przez chorzowian.
Po stu latach działalności bez wahania można powiedzieć, że kultura chóralna współtworzona przez "Lutnistów" stała się własnością powszechną Górnoślązaków. Długowieczność Chóru-Jubilata jest zapewne wystarczającym potwierdzeniem tego faktu.

Rajmund Hanke
Successes
1911r. I miejsce za wykonanie pieśni pt. "Kochasz Dom" na pierwszym Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach-Zadolu

1912r. I miejsce na II Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych

1913r. I miejsce w III Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych

1914r. II miejsce na Okręgowym Zjeździe Śpiewaczym

1915-1934r. Chór zdobył wiele dyplomów i wyróżnień, nie sposób ich wszystkich wymienić

1935r. Chór otrzymał Srebrną Odznakę Honorową nadaną przez Zjednoczenie Polskich Kół Związków Śpiewaczych i Muzycznych

1961r. Dyplom uznania za uświetnienie święta hutników

1963r. Proporczyk Czeskiej Republiki za piękne wykonanie scenki śląskiej

1967r. Złota Odznaka "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego" za upowszechnianie kultury i folkloru śląskiego

1967r. Nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności artystycznej

1967r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Instrumentalnych i Wokalnych WKZZ w Katowicach

1968r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach

1969r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach

1970r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach

1971r. Dyplom uznania za udział w konkursie w Dessau (NRD) oraz tytuł "Wybitny Zespół Artystyczny" nadany przez Władze Związkowe w Halle

1974r. Nagroda Centralnej Komisji Koordynacji ds. Kultury w Katowicach

1975r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Wojewódzkim II Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych w Katowicach

1976r. Dyplom uznania za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Krajowym Puchar od władz miasta Czuprija (Jugosławia) za udział chórów w konkursie.

1993r. Medal Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego
1993 r. Puchar z okazji 85-lecia chóru za aktywną działalność w ruchu śpiewaczym.

1995 r. Dyplom uznania za udział w koncercie "Górnośląskie Konfrontacje Chóralne"

1996r. Dyplom za zdobycie III miejsca w konkursie Pieśni Maryjnej "Magnificat"

1997r. Puchar Prezydenta Miasta Chorzów za udział w Polskiej Pieśni Patriotycznej z okazji 200-lecia powstania Hymnu narodowego

1998r. Dyplom uznania za udział w "Magnificat" w Paniówkach


1998r. Dyplom uznania za udział w konkursie pieśni sakralnej na Kahlenbergu (Austria)

1998r. Puchar i dyplom uznania za rozstawienie polskiej pieśni w Ozd (Węgry)

1998r. Dyplom uznania za udział w 60. rocznicy włączenia Wielkich Hajduk do Królewskiej Huty.

1998r. Nagroda im. Juliusza Ligonia nadana przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Katowicach

1998r. Złota Odznaka Honorowa z Laurem nadana przez Zarząd Gtówny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie

1999r. Dyplom i wyróżnienie za koncert z okazji 900-lecia istnienia Zakonu Bożogrobców w Chorzowie-Starym

2000r. Puchar i dyplom uznania za udział w wieczorze milenijnym miasta Ozd (Węgry)

2000r. Dyplom uznania za udział w VIII edycji "Trojok Śląski" w Rudach Raciborskich

2000r. Chór otrzymał "Akt Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr A.D. 2000 najzacniejszych animatorów społecznego ruchu muzycznego województwa śląskiego"

2001r. Dyplom uznania za udział w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr

2002r. Dyplom uznania za rozstawienie polskiej pieśni na Ukrainie w Truskawcu i Drohobyczu

2002r. Dyplom za udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni w Miskolcu (Węgry)

2003r. Dyplom za udział w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr

2004r. Dyplom uznania za udział w Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" w Kozach

2005r. Złota Odznaka Honorowa w Wieńcem Laurowym nadana przez Zarząd Gtówny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie

2005r. Chór otrzymał Nagrodę im. Stanistawa Moniuszki przyznaną przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz dyplom za kontynuowanie pięknych tradycji śpiewaczych przysparzających stawy Śląskowi

2006 r. Dyplom za udział w XIV Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr

2007r. III miejsce w XVI Wieczorze Kolęd Tyskich

2007r. Dyplom uznania za udział w Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" w Rudach Raciborskich

2007 r. Udział w koncercie 85. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy w Katowicach

2007r. Udział w koncercie z okazji 750. rocznicy powstania miasta Chorzów w dniu św. Floriana - patrona miasta

2007r. Wyróżnienie za udział w koncercie Pieśni Maryjnej "Magnificat" w Piekarach Śląskich
2008r. – Puchar Zarządu Głównego PZChiO w 100-lecie działalności za aktywną służbę pieśni chóralnej,

- Złota Odznaka Honorowa Oddziału Katowickiego PZChiO

- Medal Prezydenta Chorzowa „Zasłużony dla Kultury Chorzowa” z wizerunkiem Teodora Kalidego

- III miejsce w Festiwalu pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich

2010r. – Dyplom i statuetka la „Lutni” za udział w Dniach Rybnika

- Laur 100-lecia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach

- I miejsce w Festiwalu Pieśni Sakralnej w Świętochłowicach

- II miejsce dyrygenta w powyższym Festiwalu w kategorii „Dyrygent-instruktor”

2011r. – III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki chóralnej w Wambierzycach

2012r. – Podziękowania władz samorządowych za uczestnictwo i śpiew podczas 90. Rocznicy przyłączenia Królewskiej Huty do Polski

2013r. - Najwyższa Złota Odznaka z brylantem z okazji 105 lat
działalności nadania przez ŚZChiO

2015r. - I miejsce -Złote Pasmo - I Ogólnopolski Festiwal Chóralny "CANTUS" im. Józefa Świdra w Katowicach

2016r. - I miejsce w kategorii Chórów Mieszanych Festiwal Pieśni
Eucharystycznej "O, Salutaris Hostia" - tzw. Złote Pasmo i
Puchar Prezydenta Katowic Marka Krupy

2017r. - wyróżnienie w V Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława
Prudla w Lyskach

2017r. – I miejsce w FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ „MAGNIFICAT-2017 w
Piekarach Śląskich
2018-10-13 NAGRODA PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA
KULTURY
2018-05-10 przyznaniem medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis Chórowi
Mieszanemu Lutnia Chorzów
Repertoire
Chór wykonuje utwory takich kompozytorów jak:
W.A. Mozart,
J.S. Bach,
J. Szubert,
K.M. Weber,
Joasquin dez Prez,
A. Bruckner, F. Liszt,
G.G. Gorczycki,
J. Maklakiewicz,
W. Szamotulski,
H.M. Górecki,
St. Mo­niuszko,
E. Lorenc,
J. Świder,
A. Minkacz,
K. Gounod,
R. Ryling oraz wielu innych.
Śpiewamy pieśń patriotyczną,
sakralną,
psalmodia,
a także pieśń rozrywkową i folklor.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·