We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór Młodzieżowy Katedry św. Mikołaja w Białymstoku

The Youth Choir of St. Nicholas Cathedral in Białystok

CountryPoland
CityBiałystok
Zip code15-424
Addressul. Lipowa 15
Phone number661939039
Skype
WWWhttp://
Emailklima100x@tlen.pl
Choir type---
Age Groupmłodzież
Exists since2008
Languages of communication English, Polish, Russian,
Entered 2009-03-12
Moderator Lucae Klimczuk
Professionalno
Conductor
Joanna Jurczuk

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Chór młodzieżowy parafii katedralnej p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku został utworzony decyzją Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba w marcu 2008 roku. Prowadzenie chóru powierzono mgr Joannie Jurczuk, której gruntowne przygotowanie muzyczne, wiedza i życzliwe usposobienie sprawiły, iż do chóru zaczęło przychodzić coraz to więcej młodych ludzi, pragnących uczyć się i poznawać bliżej piękno muzyki cerkiewnej.

Chór śpiewa, w każdą niedzielą podczas rannej liturgii (godz. 7. 30) oraz podczas szczególnie ważnych świątecznych nabożeństw. Chórzyści spotykają się kilkakrotnie w ciągu tygodnia na próbach, podczas których poza ściśle muzycznym aspektem każdego utworu, poznają także jego modlitewne znaczenie rzutujące na sposób wykonania.

Chór młodzieżowy parafii Św. Mikołaja stara się również pokazywać piękno i głębię cerkiewnego śpiewu podczas koncertów — mimo tak krótkiego stażu ma już na swoim koncie koncerty z okazji :
- Dnia Miasta Białegostoku,
- XVI rocznicy przeniesienie relikwii Św. Męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku,
- wyświęcenia kamienia węgielnego pod cerkiew w Biłgoraju (16.11.2008r.),
-20-lecia szpitala dziecięcego w Białymstoku (15.12.2008r.),
- wigilii miejskiej (21.12.2008r.),
- choinki dla dzieci w Hajnówce (25.01.2008r.)
Jak podkreślają sami chórzyści, to ogromny przywilej należeć do chóru młodzieżowego parafii katedralnej Św. Mikołaja w Białymstoku, a osoba Dyrygentki, jej ogromne zaangażowanie sprawiają, że każde wspólne spotkanie czym ich bogatszymi wewnętrznie.

Muzyka cerkiewna jest bowiem mową duszy, którą warto z uwagą poznawać i ze skupieniem słuchać.
Repertoire
- Błahosłowi dusze - Jonafana
- Chieruwimska - Deniosowej (nr 1, nr 2)
- Chwalitie imia Hospodnie - A. Archangielskaho
- Dostojno jest - 8 głas greczeskaho raspiewa
- Jedinorodnyj Synie - Denisowej
- Miłost mira - E.M. Kowalewskij (znamiennyj raspiew)
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·