We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Zaslużona Kapela Chórowa Ukrainy “Boyan” im. Jewhena Wachniaka / Заслужена хорова капела України "Боян" ім. Євгена Вахняка - CHóR “BOYAN”

Honoured Choir of Ukraine "Boyan" named by Eugene Vakhnyak

CountryUkraine
CityLwów
Zip code
Addressul. Japońska, 9
Phone number
Skype
WWWhttp://boyanchoir.org.ua
Emailboyanchoir@yahoo.com
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since1946
Languages of communication English, French, Polish, Russian, Ukrainian,
Entered 2014-01-19
Moderator Vasyl Chuchman
Professionalno
Conductor
Vasyl Chuchman / Василь Чучман

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Chór “Boyan” został założony w 1946 roku przez dyrygenta Wołodymyra Panasiuka. Nieprzerwanie od 1947 do 1996 roku dyrygentem chóru był Jewhen Wachniak – znakomity mistrz sprawy chóralnej, twórca wieloletnich sukcesów artystycznych zespołu. Śpiew “Boyanu” pod batutą prof. Wachniaka został utrwalony na wielu płytach, nagraniach radiowych i telewizijnych realizowanych we Lwowie, Kijowie i innych miastach byłego ZSRR.
Od 1996 do 2003 roku chórem dyrygują Jarosław Baziw, Jarosław Hnatowski, Oleh Cyhyłyk, którzy kontynują najlepsze tradycje artystyczne zespołu. Od listopada 2003 roku chór prowadzi dyrygent Wasyl Czuczman, który w 1998 roku zdobył nagrodę na Ogólnoukraińskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Kijowie, a w 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studja dyrygentury chóralnej oraz operowo-symfonicznej w Lwowskiej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki (prof.: Z. Demciuch, R. Mazepa, A. Jurkiewycz, J. Łuciw).
Od czasu założenia chór “Boyan” działa w Domu Kultury Pracowników Komunikacji Lwowskiej Filii “Ukrtelekom”. Chór jest zespołem amatorskim i oprócz pracowników “Ukrtelekomu” spiewają w nim ludzie pracujący w różnych zawodach: nauczyciele, studenci, lekarzy, inżynierowie... Wszystkich (ponad 50 chorzystów) lączy wielka miłośc do pieśni i radośc wspólnego śpiewania.
Successes
“Boyan” aktywnie koncertuje w Ukrainie oraz za granicą. Jego wysoki poziom artystyczny został wielokrotnie odznaczony krytyką. Chór jest uczestnikiem i laureatem wielu poważnych festiwalów i konkursów muzycznych w Ukrainie, Estonii, Serbii, Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii, Niemcech, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii.
W 1996 roku “Boyan” uczęstniczy w odznaczeniu 400-lecia Unii Brześćskiej w Rzymie.
Koncertował “Boyan” także i w Polsce: w 2000 roku – udział w Międzynarodowym Festiwalu “Łemkowska Watra” w Żdynie, na początku 2004 roku wielokrotnie występował z programem muzyki cerkiewnej w kościele Św.Katarzyny w Krakowie. W 2005 roku w ramach międzynarodowej wymiany chórów “Boyan” współpracuje z Chórem Nauczyciele Miasta Lublina “Fermata”, w 2006 – z Chórem Kameralnym oraz z chorem “Cantus” MDK w Stalowej Woli, w 2008 – z Chórem “Ars Cantandi” Akademii Ekonomicznej im. Oskara Łangego we Wrocławiu.
Repertoire
Repertuar “Boyanu” obejmuje utwory muzyki cerkiewnej i świeckiej kompozytorów ukraińskich i zagranicznych. Chór wykonuje także pieśni ludowe ukraińskie w różnych opracowaniach.
Partners
Chór Nauczycieli Miasta Lublina “Fermata” ,
Chór Kameralny MDK w Stalowej Woli,
Chór “Cantus” MDK w Stalowej Woli,
Chór “Ars Cantandi” Akademii Ekonomicznej im. Oskara Łangego we Wrocławiu.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 freeComments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·