We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Basilica Cantans - BC

Basilica Cantans

CountryPoland
CityCzęstochowa
Zip code42-200
AddressKrakowska 20-24
Phone number+48694814946
Skype
WWWhttps://www.facebook.com/basilicacan
Emailbasilica@op.pl
Choir typechór mieszany
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since1997
Languages of communication English, Hungarian, Polish,
Entered 2023-03-10
Moderator Basilica Cantans
Professionalno
Conductor
Włodzimierz Krawczyński

Days and hours of choir repetitions
Poniedziałki i Środy o godz. 18:00, Wyższy Instytut Teologiczny ul. św. Barbary 41a Częstochowa
Description
Polish
English
Chór „B.C.” Archikatedry w Częstochowie liczy obecnie 36 osób. Powstał na przełomie lat 1997/8. Założycielami chóru są: ks. dr. hab. Marian Duda oraz dyrygent Włodzimierz Krawczyński. Przeznaczeniem chóru jest śpiewanie podczas mszy św. w Archikatedrze częstochowskiej oraz uczestniczenie w ważniejszych uroczystościach kościelnych. Przez lata chór uczestniczył także w ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy.

Chór „B.C.” podczas swojej 25-letniej działalności prezentował się zarówno podczas uroczystości kościelnych jak i koncertów łącznie ponad 1200 razy (ok. 50. razy w roku kalendarzowym). Chór w swym repertuarze posiada pieśni sakralne i ludowe, pieśni patriotyczne oraz Gospel, kompozycje dawne i współczesne. Co roku organizuje i animuje „Katedralne Spotkania Chórów”.

Obecnie, w roku jubileuszu 25-lecia, oprócz regularnej pracy nad repertuarem właściwym dla okresu liturgicznego, chór pracuje nad kompozycjami dyrygenta, Włodzimierza Krawczyńskiego: oratorium „Jak ojciec i syn” poświęconym pamięci Jana Pawła II oraz zbiorem pieśni „Powiedzcie to dalej” do słów ks. Jana Twardowskiego.
The cathedral choir "B.C" in Częstochowa currently has 36 members. It was established at the turn of 1997/8. The founders are Fr. dr. hab. Marian Duda and conductor Włodzimierz Krawczyński. The destiny of the choir is to sing during the church service in the Archicathedral and participate in substantial church ceremonies. Over the years, the choir has also participated in significant events organized by the Częstochowa City Hall.

Choir "B.C." during its 25 years of activity presented during church ceremonies and concerts over 1,200 times (about 50 times in a calendar year). The choir's repertoire includes sacred and folk cantos, patriotic and Gospel songs, former and contemporary compositions. Every year it organizes and animates the "Cathedral Meetings of Choirs".

Currently, in the year of the 25th anniversary, in addition to regular work on the repertoire appropriate for the liturgical season, the choir is working on compositions by the conductor Włodzimierz Krawczyński: the oratorio "Like father and son" dedicated to the memory of John Paul II and the collection of songs "Say it further" to words Fr. Jan Twardowski.
Successes
18.05.2001, Archikatedra częstochowska: uroczysta Msza święta w 81. rocznicę urodzin Jana Pawła II; org. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”; śpiew The Hendricks Chapel Choir (Syrakuse University USA) oraz chór „B.C.”; celebruje ks. proboszcz Marian Duda;

12-16.08.2002, tournée Zaolzie-Wiedeń: Msza św. i koncert w Kościele Polskim na Zaolziu (Trzyniec), koncert „I’m Voice of the World” na schodach Pałacu Schönbrunn w Wiedniu;

18.06.2004, Archikatedra częstochowska, koncert muzyki chóralnej: McDonogh School Choir (Maryland, USA) i chór „B.C.”;

02-13.07.2004, tournée Szwajcaria-Włochy: koncerty oraz oprawa Mszy świętych w Świdnicy, Fryburgu szwajcarskim, Cressier, Lozannie, Ascoli Piceno oraz Loreto;

8.11.2004, Częstochowa: Katedralne Spotkania Chórów, koncert trzech chórów katedralnych: Chór „Lutnia” (Sosnowiec), Chór Katedralny pw. Chrystusa Króla (Katowice), Chór „B.C.”;

10-18.07.2005, tournée we Francji: koncerty oraz oprawa Mszy świętych w Wambierzycach, Paryżu (Katedra Notre-Dame), Châteauvieux i Montrésor, (koncert w tamtejszym kościele i gościnny występ w zamku rodziny Reyów);

02.04.2006, Bazylika Jasnogórska, Częstochowa: koncert Requiem G. Verdiego w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II;

13.10.2006, Bazylika Jasnogórska, Częstochowa: Credo Henri Seroka, Filharmonia Częstochowska i Chór „B.C.”;

23.11.2008, kościół wniebowzięcia NMP, Mstów: oprawa muzyczna Mszy św. w ramach X Święta Muzyki, org. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”;

02.02.2012, Archikatedra częstochowska: uroczysta msza święta, ingres abp. Wacława Depo;

20.11.2015, Bazylika Jasnogórska, Częstochowa: koncert Requiem A. Mozarta.

15.12.2018, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Koszęcin: Śląskie Kolędowanie; Chór „B.C.”, Chór Nauczycielski „Laetitia Cantus” z Zabrza, M. Caban (akordeon);

09.06.2019, Kościół Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Garnku: koncert symfoniczno-oratoryjny w 102. rocznicę śmierci E. Reszke w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego;

20.11.2019, Miejski Ośrodek Kultury im. Adama Mickiewicza w Zawierciu: Koncert Cecyliański;

22.11.2019, Filharmonia Częstochowska: koncert Powiedzcie to dalej (muzyka W. Krawczyński, słowa ks. J. Twardowski) z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej dyrygenta Chóru „B.C.”, W. Krawczyńskiego; Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Częstochowskiej, Chór „B.C.” (dyr. T. Chmiel);

15.08.2022, Archikatedra gnieźnieńska: oprawa Mszy św. wraz z Chórem Prymasowskim.

16.10.2022, Archikatedra częstochowska: koncert Powiedzcie to dalej; Chór „B.C.”, zespół Salt Singers z Bochni, Krakowska Młoda Filharmonia, dyr. T. Chmiel; koncert w ramach 2. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” im. Krzysztofa Pośpiecha.
Repertoire
Chór w swym repertuarze posiada pieśni sakralne i ludowe, pieśni patriotyczne oraz Gospel, kompozycje dawne i współczesne. Są to m.in. kompozycje J. Świdra, Ch. Gounoda, S. Moniuszki, C. Saint-Saëns'a, A. Koszewskiego, R. Twardowskiego, W.A. Mozarta, G. Fauré, H. Seroki oraz wielu innych
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·