We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór Akademii Medycznej

CountryPoland
CityWarszawa
Zip code
Address
Phone number
Skype
WWWhttp://www.chor.medyk.waw.pl/
Email
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since0
Languages of communication
Entered 2008-09-22
Moderator Justyna Dziuma
Piotr Krawczyk
Professionalno
Conductor
Beata Herman

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Istniejący od 1991 roku 30-osobowy amatorski zespół tworzą przede wszystkim studenci Akademii Medycznej w Warszawie, ale także lekarze oraz studenci innych wyższych uczelni warszawskich. Chór prowadzony jest przez mgr Beatę Herman - absolwentkę Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, dyrygentkę i pedagoga.
Próby odbywaja się 2 razy w tygodniu. Przez 2 godziny chórzyści pogłebiają swoje zainteresowania muzyczne, są kształceni wokalnie, słuchowo, uczą się zasad muzyki. Uczestniczą we wszystkich uroczystościach uczelnianych oraz w większości spotkań warszawskich środowisk lekarskich, Izby Lekarskiej i Aptekarskiej oraz kongresach medycznych, uświetniając wszelkie uroczystości odpowiednio dobranym repertuarem, np. podczas spotkań wigilijnych chętnie prezentują kolędy z różnych stron świata. Wykonują dzieła kompozytorów różnych epok od renesansu po czasy współczesne.W repertuarze oprócz utworów \"obowiązkowych\" (“Gaude Mater”, “Gaudeamus” i hymn Polski) znajdują się hymny innych państw (np. Holandii,Anglii, Niemiec), pieśni renesansowe kompozytorów polskich i obcych, kilka mszy z towarzyszeniem orkiestry, kolędy polskie i zagraniczne, pieśni gospel i negro spirituals.
Chór wielokrotnie brał udział w Festiwalach Barbórkowych we Wrocławiu. Od 1996 roku Chór Akademii Medycznej w Warszawie reprezentuje Polskę za granicą. Dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu zapraszany jest od samego początku do udziału we wszystkich koncertach EMSC (European Medical Students Choir). Polscy chórzyści razem ze studentami medycyny z 15 krajów Europy raz lub dwa razy w roku biorą udział w koncertach charytatywnych łącząc duży wysiłek artystyczny oraz zapał i entuzjazm przyszłych lekarzy z potrzebą niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Chór występował na koncertach w wielu krajach europejskich. We wrzesniu 2000r. zorganizowal koncert w Warszawie pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z udziałem 100 chórzystów europejskich uczelnii medycznych,Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją dyrektora filharmonii poznańskiej Jose Marii Florencio. Całkowity dochód przeznaczony byl na potrzeby Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.


Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·