We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Zespół Męski GREGORIANUM

CountryPoland
CityWarszawa
Zip code
Address
Phone number
Skype
WWWhttp://www.gregorianum.pl
Email
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since0
Languages of communication
Entered 2008-09-22
Moderator Justyna Dziuma
Professionalno
Conductor
Berenika Jozajtis

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Zespół Męski \"Gregorianum\" powstał w listopadzie 2005 roku z inicjatywy prowadzących i członków Chóru Chłopięco-Męskiego \"Gregorianum\". W skład zespołu wchodzą jego obecni i byli członkowie oraz chórzyści związani z zespołem \"Pośrodku Żywota\" z Podkowy Leśnej. Członkami chóru są uczniowie i studenci warszawskich szkół. Dyrygentem zespołu jest Berenika Jozajtis.
W skład repertuaru zespołu wchodzi, w głównej mierze, muzyka dawna, tak sakralna jak i świecka (madrygały, chansons) przede wszystkim z okresu średniowiecza i renesansu. Nie brakuje jednak i utworów współczesnych a nawet rozrywkowych. Chór dysponuje również obszernym repertuarem kolędowym wykonywanym w okresie okołoświątecznym.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·