We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Echo

CountryPoland
CityZebrzydowice
Zip code43-410
Addressulica Księdza Janusza 21
Phone number324693334
Skype
WWWhttp://gok.zebrzydowice.pl/echo.html
Emailgok@gok.zebrzydowice.pl
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since1934
Languages of communication Czech, English, Polish,
Entered 2010-03-18
Moderator Jacek Szopa
Professionalno
Conductor
(doktor) Jadwiga Sikora

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Chór Mieszany ,,Echo”, to zespół amatorski skupiający w swoich szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji, których łączy wspólna pasja- umiłowanie śpiewu chóralnego.
Chór Mieszany ,,Echo” został założony w Zebrzydowicach przez grupę miłośników śpiewu w roku 1937 i działał do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie odrodził się początkowo jako chór przykościelny. W latach 1957- 1967 Chór prowadził działalność przy Świetlicy Gromadzkiej w Zebrzydowicach. W roku 1967 Chór przeszedł pod patronat Związku Zawodowego Kolejarzy, a jego siedzibą do 1995 roku był Klub Kultury Kolejarza w Zebrzydowicach. Od marca 1995 roku do chwili obecnej Chór kontynuuje swoją działalność jako Chór Mieszany ,,Echo” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.
Chór uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym gminy, uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne i znaczące uroczystości kościelne, państwowe i okolicznościowe. Jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr- Oddział Bielsko- Biała.
W 2002 roku z okazji Jubileuszu 65-lecia Chór Mieszany ,,Echo” otrzymał sztandar nadany przez Radę Gminy w Zebrzydowicach. W 2007 roku z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności artystycznej, Chór Mieszany ,,Echo” został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie, za wybitną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym. W 2007 roku Chór został laureatem Nagrody im. Stanisława Moniuszki za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego. W 2008 roku Chór został laureatem Nagrody Powiatu Cieszyńskiego im. ks. L. Szersznika w Dziedzinie Kultury.
Zespół prezentuje wysoki poziom artystyczny, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody uzyskiwane na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach chóralnych. Do ważniejszych osiągnięć artystycznych ostatnich 10 lat zaliczyć należy: I miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Pszowie i w Piekarach Śląskich(2000), Grand Prix w IX Konkursie Chórów im. Ks. A. H. Chlondowskiego w Mysłowicach (2001), I miejsce w VIII Wodzisławskich Spotkaniach Kolędowych w Wodzisławiu i I miejsce w Festiwalu Pieśni Gaude Cantem w Bielsku Białej (2002), Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Myślenicach (2003), III miejsce w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie i Grand Prix w XIV Festiwalu Pieśni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu (2004). W 2005 roku Chór uczestniczył w I Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym. W 2006 roku Chór zdobył I miejsce w X Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach. Na tymże Festiwalu Chór otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie pieśni powstańczej. W 2006 roku Chór otrzymał nagrodę Grand Prix na I Festiwalu Eucharystycznym ,, O Salutaris Hostia” w Katowicach i Puchar Arcybiskupa, Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia. W 2007 roku zdobył Grand Prix na XVI Tyskich Wieczorach Kolędowych, oraz I miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Maryjnej w Częstochowie. W 2008 roku Chór zdobył II miejsce na IX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Maryjnej ,,Ad Gloriam Dei” w Pińczowie, nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni F. Nowowiejskiego na IV Festiwalu Chórów ,,O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, oraz Srebrne Pasmo na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze. W 2009 roku Chór zdobył II miejsce na XV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Złotą Strunę na XI Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach, Złoty Medal na XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Ołomuńcu w Czechach i II miejsce na XII Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym ,,Cantio Lodziensis” w Łodzi. W dorobku fonograficznym Chór posiada 5 płyt kompaktowych. Pierwsza nosi tytuł ,,Chwała Bogu na wysokości” z 1996 roku, druga pt,, Cantamus Domino” z 1999 roku. Trzecia pt.,, U żłóbka” z 2001 roku zawiera najpiękniejsze polskie kolędy. Czwarta pt.,, Na strunach pieśni śpiewam Ci Panie” jest montażem słowno- muzycznym z poezją poetki Beaty Sabath. Została nagrana w 2005 roku z okazji 700 lecia Gminy Zebrzydowice. Piąta płyta nosi tytuł ,,Radujmy się”, zawiera kolędy polskie i różnych narodów oraz improwizacje organowe w wykonaniu wybitnego organisty Arkadiusza Popławskiego z Bazyliki Narodzenia NMP w Pszowie. Płyta została wydana w 2007 roku z okazji Jubileuszu 70- lecia Chóru ,,Echo”. Chór koncertuje w kraju i za granicą. W ostatnich latach chór koncertował w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach (2005, 2007), w Kościele Mariackim w Krakowie( 2003), w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku- Oliwie (2004), w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie( 2005, 2007), w Bazylice Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu (2001, 2005, 2007), w Bazylice Pszowskiej w Pszowie( co roku), w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie( 2005),w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej (2007), w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie( 2008), w Sanktuarium Pasyjno- Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej (2007), w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach ( 2008, 2009, 2010). Chór koncertował za granicą w Czechach, Rumunii, Austrii i na Ukrainie. W Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostały napisane cztery prace magisterskie o Chórze Mieszanym ,,Echo” z Zebrzydowic. Chór posiada swoją witrynę internetową pod adresem www.chorecho.prv.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące działalności chóru Echo. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego”,,Echo” od 1977 roku jest pani Jadwiga Sikora, zaś prezesem Chóru od 2005 roku pan Tadeusz Fujcik.
Chór ,,Echo” jest muzyczną wizytówką gminy Zebrzydowice, propaguje kulturę Ziemi Cieszyńskiej w kraju i za granicą.

Prezesem jest Tadeusz Fujcik.
Successes
Kalendarium ważniejszych osiągnięć artystycznych
Chóru ,,Echo” od 1960 roku:

1960 – Koncert na Jubileuszowym Zjeździe Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach
1962 – Powiatowe eliminacje chórów w Strumieniu
1965 – Wojewódzkie eliminacje chórów o “Laur XX-lecia” w Katowicach-chór zdobywa brązowy “Laur”
1970 – Wojewódzki Przegląd III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni zaangażowanej w Katowicach- III miejsce
1971 – Przegląd Zespołów Artystycznych ZZK w Katowicach-Piotrowicach
1975 – I Ogólnopolski Festiwal Chórów Kolejowych w Raciborzu-udział
1978 – II Ogólnopolski Festiwal Chórów Kolejowych w Raciborzu-III miejsce
1979 – XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniku-wyróżnienie
1980 – XII Krajowy Festiwal Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniu-wyróżnienie
1983 – III Ogólnopolski Festiwal Chórów Kolejowych w Szczecinie-II miejsce
1983 – XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach
1984 – IV Ogólnopolski Festiwal Chórów Kolejowych w Bydgoszczy-II miejsce
1985 – Koncert w Baia-Mare (Rumunia)
1986 – V Ogólnopolski Festiwal Chórów Kolejowych w Bydgoszczy-II miejsce
1986 – Koncert w Bukareszcie (Rumunia)
1987 – XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu-wyróżnienie
1988 – I Konfrontacje Chórów Kolejowych w Tarnowskich Górach
1993 – I Trojok Śląski w Katowicach
1995 – Przegląd Chórów Oddziału Bielskiego PZCHiO w Oświęcimiu
1997 – V Konkurs Chórów im. Ks. A. H. Chlondowskiego w Mysłowicach-wyróżnienie
1997 – Koncert kolędowy w Karvinie (Czechy)
1999 – Koncert w ramach przewodu artystycznego dyrygentki w Cieszynie
2000- Konkurs pieśni Maryjnej ,,Magnificat” w Piekarach Śl.- I miejsce
2001 - Koncert i oprawa mszy św. przed Bazyliką w Licheniu
- X tyskie Wieczory Kolędowe – II miejsce
- XI Festiwal Pieśni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu – I miejsce
- I X Konkurs Chórów im. Ks. A. H. Chlondowskiego w Mysłowicach- GRAND PRIX
2002 -VIII Wodzisławskie Spotkania Kolędowe- I miejsce
-Koncert i oprawa mszy św.w kościele polskim na Kahlenbergu w Wiedniu
-Festiwal Pieśni Gaude Cantem w Bielsku- Białej- I miejsce
-XII Festiwal Pieśni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu- I miejsce
2003 –Ogólnopolski Konkurs Kolęd Pastorałek w Myślenicach- wyróżnienie
- Koncert i oprawa mszy św. w Kościele Mariackim w Krakowie
- Festiwal i Konkurs Pieśni Maryjnej w Pszowie i Piekarach Śląskich – I miejsce
- Koncert i oprawa mszy św. w kościele polskim na Kahlenbergu ( Austria ) z okazji
320 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
2004 – XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie – III miejsce
- Koncert na VIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola w
Jastrzębiu Zdroju
- XIV Festiwal Pieśni Chóralnej im. J. von Eichendorffa w Raciborzu – GRAND PRIX
- Koncert w Katedrze Oliwskiej
2005 – Koncert w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach
- Oprawa muzyczna mszy św. w kaplicy św. Faustyny w Łagiewnikach z bezpośrednią
- transmisją dla I Pr. TVP
- Ogólnopolski Zlot Chórów w Licheniu, koncerty w Bazylice Licheńskiej i w kościele
Św. Teresy
- Koncert i oprawa muzyczna mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie
- Koncert w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie
- Udział w I Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
2006 – X Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach – I Miejsce
- Konkurs Pieśni Maryjnej w Pszowie – I miejsce
- I Festiwal Pieśni Eucharystycznej ,, O salutaris Hostia” w Katowicach –GRAND PRIX
2007 – XVI Tyskie Wieczory Kolędowe- GRAND PRIX
-Oprawa kolędowa mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach transmitowanej przez program I TVP.
-XIII Wodzisławskie Spotkania Kolędowe- I miejsce
- Koncert kolędowy w Sanktuarium Pasyjno- Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
- XVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej ,,Kolędy i Pastorałki” Myślenice 2007
Wyróżnienie
- II Ogólnopolski Zlot Orkiestr i Chórów w Licheniu
- Oprawa muzyczna mszy św. i koncert w Bazylice Licheńskiej w Licheniu.
- Oprawa muzyczna mszy św. i koncert w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie.
- Koncert dyplomowy Racheli Cieślar, studentki Edukacji Artystycznej UŚ z chórem ,,Echo”
w kościele św. Trójcy w Cieszynie.
- Trojok Śląski w Raciborzu. Chór laureatem Nagrody im. St. Moniuszki.
- Koncert Jubileuszowy z okazji 70- lecia istnienia i działalności artystycznej w kościele w
Zebrzydowicach. Gościnnie wystąpił Chór Miasta Katowice Camerata Silesia.
- Oprawa muzyczna mszy św. i koncert w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej.
- Chór na Ukrainie
- Oprawa mszy św. odpustowej w kościele sw. Marii Magdaleny we Lwowie.
- I Ogólnopolski Festiwal Chóralny Pieśni Maryjnej w Częstochowie- Chór zdobył I Miejsce
- Wydanie nowej płyty kolędowej pt. Radujmy się…
2008- XIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe w Wodzisławiu Śląskim - I miejsce.
- XV Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach - III miejsce.
- IX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Maryjnej ,,Ad Gloriam Dei” w Pińczowie – II miejsce.
- XII Przegląd Pieśni Maryjnej w Bazylice w Pszowie – I miejsce.
- IV Festiwal Chórów i Orkiestr Dętych ,,O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – nagroda regulaminowa za najlepsze wykonanie pieśni F. Nowowiejskiego.
- X Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola w Jastrzębiu Zdroju.
- XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze - Srebrne Pasmo.
- Koncert Kolęd w kościele NSPJ w Tychach- Paprocanach.
- Koncert Kolęd w Bazylice w Panewnikach.
- koncert Pieśni Maryjnych w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie.
- koncert Pieśni Sakralnych w kościele pw. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie.
- Koncert Pieśni Maryjnych w Bazylice w Pszowie.
- Koncert Pieśni Adwentowych w kościele św. Idziego w Pradze.
- Chór został laureatem Nagrody Powiatu Cieszyńskiego w Dziedzinie Kultury, w kategorii upowszechniania kultury.
2009- XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie – II miejsce.
- XV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe – I miejsce.
- XI Małopolski Konkurs Chórów ,,O Złotą Strunę” w Niepołomicach – Złota Struna
- XXXVII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Ołomuńcu w Czechach – Złoty Medal i Złoty Dyplom.
- Noworoczny Koncert Kolęd w Bystrej Krakowskiej.
- Oprawa mszy świętej i koncert kolędowy w Bazylice w Panewnikach.
- Koncert Papieski na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.
- Występ chóru w teatrze A. Mickiewicza w Cieszynie na uroczystości wręczenia Srebrnych i Złotej Cieszynianki.
- XII Ogólnopolski Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis w Łodzi. Chór zdobył II miejsce.
- Świąteczny Koncert Kolęd pt. ,,Bóg się rodzi” w kościele w Zebrzydowicach wspólnie z organistą A. Popławskim i poetką Beatą Sabath.
Repertoire
Zespół śpiewa muzykę dawną i współczesną, religijną i świecką kompozytorów polskich i obcych, muzykę ludową w opracowaniu artystycznym oraz kolędy.
Partners
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, Beata Sabath, Jacek Jansa, Danuta Zoń-Ciuk
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Bardzo serdecznie pozdrawiam wspaniały Chór i oczywiście wspaniałą Panią Dyrygent.
Author: Zbigniew Chabielski, Data : 2010-03-20 08:45
Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·