We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

International Choirs Songs Festival in Miedzyzdroje

Starting date2021-06-19
Ending date2021-06-25
Submission deadline2021-05-15
Country, CityPoland, Miedzyzdroje
Event locationMiędzynarodowy Dom Kultury
AddressBoh. Warszawy 20
WWWhttp://mfpch.eu
Entered 2021-02-23 by Piotr Szulc
Description

Uczestnictwo w festiwalu

 • termin 56. festiwalu: 20 czerwca – 25 czerwca 2021 roku
 • Przesłuchania konkursowe: 21.06.2021 – 25.06.2021
 • w festiwalu mogą brać udział tylko chóry amatorskie,
 • zespół wraz z dyrygentem nie może liczyć więcej niż 40 osób,
 • opłata wpisowa: 400 zł za każdy chór.
 • Chóry pokrywają częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pierwsze dwa dni 100 PLN za osobę dziennie za każdy następny 120 PLN za osobę dziennie.  Nocleg i dwa posiłki dziennie.
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestniczących chórów,
 • chóry, które zostaną zakwalifikowane, muszą dokonać wpłaty na poczet kosztów zakwaterowania i wyżywienia w terminie do 31 maja 2020 roku na konto organizatora,
 • czas prezentacji (koncertu) jest dowolny jednak nie może przekraczać 20 minut,
 • zespoły zgłaszające swój udział w festiwalu powinny nadesłać kartę zgłoszenia dostępną na stronie festiwalu: http://mfpch.eu
Participation in the festival
 • date of the 56th festival: June 20 - June 25, 2021
 • Competition auditions: June 21, 2021 - June 25, 2021 only amateur choirs may participate,
 • the ensemble and the conductor may not consist of more than 40 people, registration fee: PLN 400 for each choir.
 • The choirs cover the costs of accommodation and meals. The first two days PLN 100 per person per day for each subsequent PLN 120 per person per day. Overnight and two meals a day.
 • the organizers reserve the right to develop accommodation and food for participating choirs,
 • choirs that must be vaccinated, make a payment towards the costs of accommodation and meals by May 31, 2020 to the organizer's account,
 • the duration of the presentation (concert) is optional, it cannot exceed 20 minutes,
 • choir applying for participation in the festival, send application form, available on the website http://mfpch.eu

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·