We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY "Cantu Gaudeamus"

V International Choir Competition "Cantu Gaudeamus"

Starting date2021-12-04
Ending date2021-12-05
Submission deadline2021-10-25
Country, CityPoland, Białystok
Event locationPałac Branickich w Białymstoku
Addressul. Jana Kilińskiego 1
WWWhttps://cantugaudeamus.pl/
Entered 2021-05-11 by Cantu Gaudeamus
Description

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantu Gaudeamus”
którego V edycja odbędzie się
w dniach 4 – 5 grudnia 2021 roku
w pięknej Auli Magna barokowego Pałacu Branickich 

w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa entuzjastów śpiewu chóralnego zyska Państwa zainteresowanie, zaś sam Konkurs stanie się nie tylko areną dla rywalizacji, lecz również platformą do wymiany doświadczeń oraz źródłem nowych inspiracji.
 

Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach  4-5 grudnia 2021 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Polski i z zagranicy.

3. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

A. Chóry  i zespoły wokalne (dorośli) – powyżej 18 r.ż. *
B. Chóry dziecięce i młodzieżowe – poniżej 20 r.ż. *
C. Muzyka sakralna
D. Muzyka współczesna

        * 20% członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów amatorskich.

5. Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach.

6. Czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 20 min. Przekroczenie czasu prezentacji konkursowej będzie skutkowało przerwaniem występu, co uniemożliwi ocenę interpretacji utworu.

7. W kategorii A wymagany jest repertuar składający się z 4 utworów wielogłosowych, (w tym minimum 3 a cappella):

•  utwór powstały przed 1950 rokiem
•  utwór napisany po 1950 roku
•  2 utwory dowolne

8. W kategorii B wymagany jest repertuar składający się z 4 pozycji, w tym minimum dwóch a cappella i jednej autorstwa kompozytora z kraju pochodzenia danego zespołu

9. W kategorii C wymagane jest zaprezentowanie 4 utworów o charakterze sakralnym, w tym jednej autorstwa rodzimego kompozytora i trzech a cappella.

10. W kategorii D wymagane są 4 utwory, powstałe po 1950 roku, w tym przynajmniej jednej kompozycji autora z kraju, z którego pochodzi dany zespół oraz trzech a cappella.

II. JURY

1. Występy chórów będzie oceniać min. 3-osobowe międzynarodowe Jury, powołane przez organizatorów.

2. Członkowie Jury oceniają występy zespołów biorąc pod uwagę:
•  intonację i dykcję
•  jakość emisji głosu i kulturę brzmienia zespołu
•  interpretację utworów (zważywszy zarówno na poprawność odczytania partytury, jak i stylistykę wykonawczą charakterystyczną dla danej epoki)
•  dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny występu konkursowego

3. Postanowienia Jury są ostateczne.

4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

III. NAGRODY

1. W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
90 – 100 pkt. Złoty Dyplom, I miejsce (najwyższa punktacja) – 2000 zł
80 – 89,99 pkt. Srebrny Dyplom
70 – 79,99 pkt. Brązowy Dyplom

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli zespoły, które otrzymały najwyższą punktację w “paśmie” złotym równą bądź wyższą niż 95 pkt. biorą udział w dodatkowym przesłuchaniu konkursowym, na podstawie którego zostanie wyłoniony laureat Nagrody GRAND PRIX Konkursu w wysokości 6 000 zł. Podczas powyższej rywalizacji chóry prezentują dwa dowolnie wybrane przez siebie utwory (nie muszą one pochodzić z repertuaru konkursowego). Lista chórów rywalizujących o tę nagrodę ogłaszana jest wraz z ogólnymi wynikami Konkursu.

3. Nagroda specjalna – Puchar Kierownika Katedry Chóralistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku –  przyznawana jest zespołowi, które Jury postanawia wyróżnić za wyjątkową kulturę brzmienia.

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dobrej jakości nagraniem audio dwóch utworów w wykonaniu zespołu oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych  do dnia 25 października 2021 roku (formularz do wypełnienia online dostępny jest w zakładce Edycja 2021, formularz tradycyjny prosimy o przesłanie na adres info@cantugaudeamus.pl)

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 400 zł od zespołu za każdą kategorię.
Wpisowe należy wpłacić na konto nr 23 8769 0002 0156 5294 2000 0010 w Spółdzielczym Banku Rozwoju w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia  25 października 2021 r.

3. W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone.

4. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

6. Lista chórów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu do dnia 30 października 2021 roku. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

7. Zespoły ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca pobytu zespołu.

8. Chóry zagraniczne wysyłają zgłoszenie zgodnie z regulaminem i formularzami w wersji angielskiej.

9. W sytuacji wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konkursu w formie online.

10. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – info@cantugaudeamus.pl, +48 793 731 383.


Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·