We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ "SACRA ECCLESIAE CANTIO - Tarnów 2023"

VII-th National Choir Festival "Sacra Ecclesiae Cantio - Tarnów 2023"

Starting date2023-09-30
Ending date2023-09-30
Submission deadline2023-06-23
Country, CityPoland, Tarnów
AddressPlac Katedralny 1
WWWhttp://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl Link: Festiwale chóralne
Entered 2023-02-06 by Gpiekarz
Description

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ "SACRA ECCLESIAE CANTIO - Tarnów 2023"

 

REGULAMIN FESTIWALU

Czas i miejsce Festiwalu

  • VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2023 odbędzie się w Tarnowie w sobotę 30 września 2023 roku. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpoczęcia przesłuchań w piątek 29 września w godzinach popołudniowych.

  • Przesłuchania – kościół Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.

  • Uroczysta Msza św. na zakończenie Festiwalu oraz Koncert Galowy - Bazylika Katedralna w Tarnowie.

 

Cel Festiwalu

  • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej

  • konsolidacja środowiska chóralnego

  • wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi

  • podnoszenie kultury muzycznej

  • promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej

 

Reguły uczestnictwa

1. W festiwalu mogą uczestniczyć chóry amatorskie wykonujące religijną muzykę chóralną.

2. Chór może wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii:
- chóry kameralne (od 12 - 20 osób)
- chóry jednorodne (powyżej 20 osób)

- chóry mieszane (powyżej 20 osób)

3. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór zaczerpnięty z chorału gregoriańskiego (antyfona, introit, graduał lub jedną część z ordinarium missae – części stale mszy św.)

4. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 15 minut. Utwory, które zostały już wykonane przez dany chór na poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być powtórzone.

5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu.

6. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać także wyróżnienia.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

      Organizacja Festiwalu

1. Chóry zobowiązane są do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej wraz z załącznikami (patrz karta uczestnictwa) osobiście, listownie lub drogą e:mail’ową do Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w terminie do 23 czerwca 2023 roku (godziny urzędowania Wydziału: od poniedziałku do piątku od 8.30-12.00). Zgłoszenie na Festiwal trzeba potwierdzić także telefonicznie (patrz adres do korespondencji).

2. Szczegółowy program przesłuchań wraz z informacją o godzinie swojego występu każdy chór otrzyma do 23 września 2023 r.

3. Biuro Festiwalu mieścić się będzie w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego im. Ks. K. Pasionka przy ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie.

4. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Festiwalu, najpóźniej półtorej godziny przed rozpoczęciem swojego występu. Każdy chór otrzyma przewodnika (opiekuna), który będzie mu towarzyszyć podczas Festiwalu i udzielać wszelkich potrzebnych informacji.

5. Autokary i samochody osobowe można parkować wzdłuż ulic: Cegielnianej i Dwernickiego obok byłego placu targowego „Kapłonówka” (lub na placu).
 

6. Organizatorzy Festiwalu zapewniają obiad dla wszystkich chórzystów i ich opiekunów. Koszty związane z przyjazdem na Festiwal chóry pokrywają we własnym zakresie.

7. Program Festiwalu:

9.00 - 13.15 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)

13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa

14.00 - 15.30 - przesłuchania (kościół Matki Bożej Fatimskiej)

16.00 - 17.00 - spotkanie Jurorów z dyrygentami (sala chóru PCT przy Katedrze)

17.00 - 18.00 - wspólna próba połączonych chórów przed Mszą św. (Katedra)

18.00 - 19.00 - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa

19.00 - 21.00 - ogłoszenie wyników i koncert laureatów

8. Msza św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie stanowić będzie główną część Festiwalu, dlatego wszystkie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w niej poprzez wspólne wykonanie śpiewów liturgicznych. Kapłani – dyrygenci lub opiekunowie są zaproszeni do koncelebry Mszy św. (prosimy zabrać albę i cingulum).

9. Program śpiewów podczas Mszy św.:

Wejście: Panie przed Twoim (St. Moniuszko)

Części stałe: Missa „De Angelis” (śpiew greg.)

Wierzę (W. Lewkowicz)

Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (J.M. Gładysz)

Przygot. darów: Ubi caritas (J. Berhier)

Komunia: Anima Christi - antyfona chorałowa

Utwór organowy

Uwielbienie: Canticorum jubilo (G.F. Haendel)

Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Gounod/Pasionek)

10. Partytury śpiewów, które będą wykonane podczas Mszy św. zostaną wysłane pocztą do chórów po ich zgłoszeniu. Regulamin Festiwalu i Kartę uczestnictwa należy pobrać z Wydziału lub ze strony internetowej www.muzyka.diecezja.tarnow.pl , link: Festiwal chórów.

11. Donacja na cele Festiwalu to 20 PLN od osoby (w tym jest: obiad, foldery i materiały nutowe dla każdego chórzysty; wpłata do 23 czerwca 2023 r. na konto Wydziału Muzyki Kościelnej z dopiskiem „Festiwal chórów” - patrz niżej).

12. Istnieje możliwość przyjazdu chóru do Tarnowa dzień wcześniej (tj. w piątek – 29.09.2023 r.) na własny koszt z możliwością wykonania w tym dniu koncertu w jednym z kościołów Tarnowa (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem Festiwalu). W sprawie zarezerwowania noclegu: kontakt – Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, tel. do recepcji: 14 63 16 901.

* * *

Adres do korespondencji:

Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,

ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel.: 14 63-17-348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - piątku: 8.30-12.00).

e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl, www.muzyka.diecezja.tarnow.pl

Bank PeKaO S.A.I. O. w Tarnowie 84 1240 1910 1111 0010 1325 2053 (z dopiskiem: „Festiwal chórów”)

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·