• Language / язык

XXXVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ "HAJNÓWKA 2018" W BIAŁYMSTOKU

XXXVII INTERNATIONAL FESTIVAL OF ORTHODOX CHURCH MUSIC "HAJNÓWKA" IN BIAŁYSTOK

Data rozpoczęcia2018-05-16
Data zakończenia2018-05-20
Termin zgłoszeń2017-12-15
Kraj, MiastoPoland, Białystok
Adresul. Podleśna 2
WWWhttp://www.festiwal-hajnowka.pl
Wpisano 2017-12-03 przez Mikolaj Buszko
Opis

          PL
           Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.
            Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 838 chórów z 38 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
            Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.
            Festiwal odbywa się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, oraz pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.
     
       ENG     

               The organizer of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” is the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka.
               We have held the Festival annually since 1982. So far, 838 choirs from 38 countries from Europe, Asia, North America, Africa and Australia have participated in the Festival. We hosted choirs from Armenia, Australia, Belarus,Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Italy, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, the United Arab Emirates, the United States, and Yugoslavia (Serbia and Montenegro).
               The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka”is to present the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program also creates opportunities for discussions, meetings, exchanges of experiences and forming new relationships between participants from different environments – thus enriching its aims with aesthetic and educational objectives. 
               The Festival takes place under the Patronage of the President of Poland as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture and the Artistic Patronage of prof. Krzysztof Penderecki.

Lokalizacja
Zobacz także

Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies