We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ! Nabór do Chóru Kameralnego Filharmonii Lubelskiej!

CHÓR KAMERALNY FILHARMONII LUBELSKIEJ ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Terminy przesłuchań:
22 stycznia 2019 – g. 18.00
24 stycznia 2019 – g. 18.00
(sala koncertowa Filharmonii)

Program przesłuchań:
1. Barokowa aria koloraturowa
2. Kontrastująca aria lub pieśń romantyczna
3. Czytanie a'vista
Osobom, które zgłoszą taką potrzebę zapewniamy akompaniatora.


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 stycznia 2019
CV, list motywacyjny oraz nuty wybranych utworów należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:
przesluchaniafl@gmail.com
Created: 2019-01-16, Author: Arcana Dulcis   

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·