• Language / язык
 
Kraj: Poland
Data rozpoczęcia: 2017-05-19
Dostępne tłumaczenia:

Konkurs na realizację nagrania na 10-lecie Ars Sonora

Konkurs na realizację nagrania na 10-lecie Ars Sonora
Z okazji 10-lecia istnienia, firma fonograficzna ARS SONORA ogłasza konkurs na gratisową realizację nagrania dźwiękowego.
Konkurs jest kierowany do wykonawców muzyki klasycznej, w tym do chórów i zespołów śpiewaczych.
Regulamin konkursu poni

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest firma ARS SONORA – Classical Music Media Producer, www.ars-sonora.pl , e-mail: info@ars-sonora.pl, strona na FB: facebook.com/studio.ars.sonora
2. Nagrodą w konkursie jest realizacja profesjonalnej, dźwiękowej, wielośladowej sesji nagraniowej, wraz z edycją i montażem nagranego materiału.
3. Konkurs jest przeznaczony dla muzyków i zespołów działających na terenie Polski. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni muzycy i zespoły wykonujące muzykę klasyczną:
- soliści instrumentaliści (w tym także soliści z akompaniamentem fortepianu, organów, klawesynu itp.)
- soliści wokaliści (w tym także z akompaniamentem fortepianu, organów, klawesynu itp.)
- zespoły kameralne
- kameralne zespoły wokalne
- chóry
- orkiestry
4. Zgłoszenia muzyków wykonujących muzykę rozrywkową nie będą przyjmowane.
5. Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje uczestnictwo do dnia 31.05.2017, drogą mailową (info@ars-sonora.pl) lub za pośrednictwem FaceBook’a.
6. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis projektu, a w szczególności:
- skład wykonawczy
- planowany repertuar
- planowane miejsce i sugerowany termin realizacji nagrania
- przeznaczenie nagrania (wydanie płytowe, materiał demo itp.)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym realizację konkursu.
7. Uczestnicy biorący udział w konkursie, zobowiązani są do umieszczenia na swoim profilu FaceBook’owym okolicznościowego bannera graficznego Ars Sonora (banner zostanie udostępniony wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom konkursu).
8. Zgłoszenia zaakceptowane przez Ars Sonora zostaną opublikowane na stronie FaceBook’owej firmy (www.facebook.com/studio.ars.sonora), w dniu 01.06.2017, w postaci bannerów graficznych. Z chwilą publikacji zgłoszeń rozpoczyna się głosowanie konkursowe za pomocą kliknięć „lajków” pod poszczególnymi zgłoszeniami.
9. Z uwagi na różną liczebność składów wykonawczych i potrzebę wyrównania szans dla solistów i mniejszych zespołów względem zespołów liczących większą ilość członków, przyjęta będzie następująca punktacja:
- dla solistów oraz zespołów kameralnych złożonych do 4 osób -każdy „lajk” = 4 punkty
- dla zespołów liczących od 5 do 10 osób – każdy „lajk” = 3 punkty
- dla zespołów liczących od 11 do 20 osób – każdy „lajk” = 2 punkty
- dla zespołów złożonych z 21 i więcej osób – każdy „lajk” = 1 punkt
Uwaga !!! Ważny głos to wyłącznie „lajk”, czyli „Lubię to!” - symbol podniesionego kciuka, oddany wyłącznie na profilu FB firmy Ars Sonora, pod bannerem danego uczestnika. „Lajki” oddane w innym miejscu, czyli np. w komentarzach lub na profilach FB uczestników konkursu NIE BĘDĄ klasyfikowane.
Inne emotki, czyli „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi”, „Wrr” także NIE BĘDĄ klasyfikowane.
10. Głosowanie FaceBook’owe trwać będzie do dnia 14.06.2017, do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 16.06.2017 do godziny 12:00.
11. Zwycięzcą konkursu zostaje muzyk lub zespół, który zdobędzie największą ilość punktów, naliczanych według zasad przedstawionych w punkcie 9 niniejszego Regulaminu.
12. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci gratisowej, profesjonalnej dźwiękowej sesji nagraniowej wraz z obróbką zarejestrowanego materiału. Czas trwania sesji to maksymalnie trzy, następujące po sobie doby. Nagranie w zależności od miejsca jego realizacji i panujących warunków akustycznych może być przeprowadzone w ciągu dnia lub nocą. Nagranie może być zrealizowane wyłącznie na terenie Polski, w ciągu roku kalendarzowego od chwili ogłoszenia zwycięzcy, czyli do 15.06.2018 roku.
13. Ewentualne wydanie płytowe nagranego materiału nie jest objęte niniejszym konkursem i może zostać wykonane przez Ars Sonora na odrębnych, komercyjnych zasadach.
14. Zwycięzca konkursu organizuje oraz we własnym zakresie opłaca:
- wynajem pomieszczenia (np. sali, kościoła) w której realizowane będzie nagranie
- udział muzyków lub innych osób zaangażowanych w realizację projektu (stroiciele, pomocnicy organizacyjni itp.)
- ponosi wszelkie inne dodatkowe koszty związane z realizacją projektu, a nie związane bezpośrednio z realizacją nagrania.
15. Zwycięzca konkursu na czas trwania sesji nagraniowej zapewnia nocleg dla ekipy nagraniowej (dwie osoby).
16. Zorganizowanie stosownych zezwoleń związanych z wjazdem samochodu ze sprzętem na czas realizacji nagrania, leży po stronie Zwycięzcy konkursu.
17. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na zamieszczanie przez Ars Sonora w środkach masowej komunikacji, zwłaszcza w Internecie, informacji oraz relacji foto i video z sesji nagraniowej.
18. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do zamieszczenia logo Ars Sonora oraz stosownej wzmianki na płycie, lub innym nośniku zawierającym nagrany materiał (dotyczy także dystrybucji internetowej).
19. Nagroda w konkursie nie może zostać „przekazana” na rzecz innych wykonawców. Bezpłatna sesja nagraniowa zostanie wykonana wyłącznie na rzecz Zwycięzcy konkursu.Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Choir festival Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · ZAM - program do zamówień publicznych · projektowanie stron www · księgowa Zabrze