We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык
 
Choir: Fundacja Chórtownia
Country: Poland
Starting date: 2022-01-10
Available translations:

Zaproszenie do akcji MUZYKA - Wsparcie Osób w Depresji

Zaproszenie do akcji MUZYKA - Wsparcie Osób w Depresji
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji zapraszamy chóry i dyrygentów do ogólnopolskiej akcji edukacyjno-artystycznej "Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji".

Głównym Partnerem akcji jest Ogólnopolska Konferencja MAM GŁOS (OKMG). 

Akcja ma na celu podnoszenie świadomości o chorobie, jaką jest depresja oraz zachęcenie osób borykających się z tą chorobą do podjęcia aktywności w formie śpiewu w chórze,  jako elementu pomocniczego w jej leczeniu i profilaktyce. Zostanie częścią zespołu wokalnego zmniejsza poczucie samotności oraz pozwala odczuć przynależność do grupy społecznej. 

Do akcji może się przyłączyć każdy chór. 

Działania w ramach akcji mogą być następujące:

 • Koncert
 • Msza Św. z udziałem chóru
 • Próba otwarta
 • Rozśpiewanie dla zdrowia - warsztaty wokalne
Bardzo istotnym elementem jest to, aby chór, który zgłosi się do akcji, skontaktował się z minimum jedną placówką psychoterapeutyczną działającą w okolicy (może to być np. poradnia psychologiczna, centrum kryzysowe etc.). Do placówek psychoterapeutycznych, które w ten sposób staną się Waszymi Partnerami Merytorycznymi, zostanie skierowane przesłanie głównego partnera akcji - list ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji MAM GŁOS, ruchu reprezentowanego przez dyrygentów, psychologów, psychoterapeutów, naukowców, ludzi biznesu i rehabilitantów głosu. Specjaliści w tej dziedzinie wskażą korzyści ze śpiewu grupowego i poproszą terapeutów o zachęcanie swoich pacjentów do udziału w koncertach chóralnych oraz próbach chóru.

Poniżej opisujemy wyżej wymienione formy muzyczne udziału w akcji:

KONCERT - Chór może zorganizować ogólnodostępny koncert dla publiczności, ale jednym z bardzo istotnych działań powinno być zaproszenie swojego Partnera Merytorycznego wraz ze wszystkimi jego terapeutami w charakterze gości specjalnych na koncert - to taka forma docenienia tej grupy zawodowej. Ważne jest również odczytanie przed koncertem Listu Otwartego. (W przypadku gdy przed koncertem przewidziana jest prelekcja psychologa, List Otwarty należy odczytać po koncercie).

MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM CHÓRU - Chór może zaśpiewać na mszy i poprosić proboszcza, aby w ogłoszeniach parafialnych umieścił ogłoszenie o tym, że chór śpiewa z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją i że jest to choroba, w dodatku śmiertelna, której nie należy się wstydzić, ale zdecydowanie należy ją leczyć. Ważne jest również odczytanie po Mszy Św. Listu Otwartego. 

PRÓBA OTWARTA - Chór umożliwi dołączenie do swoich regularnych zajęć nowym osobom, które chciałyby zobaczyć, jak wygląda praca w zespole wokalnym. Ważne jest również odczytanie przed próbą Listu Otwartego. (W przypadku gdy przed próbą przewidziana jest prelekcja psychologa, List Otwarty należy odczytać po niej).

ROZŚPIEWANIE DLA ZDROWIA - WARSZTATY WOKALNE  - Zorganizowanie we współpracy z wybraną placówką terapeutyczną (najlepiej swoim Partnerem Merytorycznym)  otwartego grupowego rozśpiewania poprowadzonego przez dyrygenta lub instruktora emisji głosu, poza regularnymi próbami chóru. Zajęcia te w miarę możliwości powinny odbyć się 23 lutego. Ważne jest również odczytanie przed rozśpiewaniem Listu Otwartego. (W przypadku gdy przed rozśpiewaniem przewidziana jest prelekcja psychologa, List Otwarty należy odczytać po rozśpiewaniu).

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby zgłaszających się chórów. Im nas więcej, tym będziemy mieć większą siłę przebicia! Każdy chór może zgłosić wszystkie proponowane rodzaje aktywności. Każdy chór, który zgłosi się do akcji, otrzyma następujące materiały:
 • Szablon plakatu w programie Canva, do uzupełnienia o swoje dane
 • Szablony imiennych zaproszeń dla terapeutów 
 • Szablony innych materiałów promocyjnych do mediów społecznościowych
 • Szablon zdjęcia w tle do wydarzenia na fb
 • Tekst przesłania od Ogólnopolskiej Konferencji “Mam Głos” do odczytania przed wydarzeniami
 • Materiały prasowe do rozesłania w lokalnych mediach
 • Podziękowania i dyplom uczestnictwa po zakończonej akcji.
Chórtownia oraz Ogólnopolska Konferencja Mam Głos zadbają  również o koordynację wszystkich działań oraz zobowiązują się do promowania całej akcji, m.in do udostępniania relacji nadsyłanych w czasie i po wydarzeniu na swoich mediach społecznościowych. 

TERMINY


Wydarzenia w ramach akcji powinny odbywać się w dniach od 19 do 27 lutego 2022 r. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 lutego 2022 r. poprzez formularz google:
https://forms.gle/x62s8jNEaxLLNW9W7

Zgłoszenia są po to, abyśmy mogli stworzyć ogólnopolski harmonogram wszystkich wydarzeń oraz przesłać wszystkim chórom podziękowania po akcji.

PARTNERZY

Ogólnopolska Konferencja “Mam Głos”
www: https://niemamglosu.pl/
fb: https://www.facebook.com/MamGlosOgolnopolskaKonferencja
Ig: https://www.instagram.com/konferencja_mam_glos/

Zachęcamy do podpisania Listu Otwartego OKMG: https://bit.ly/MAMGŁOSlistotwarty

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
http://www.psychoterapia-silesia.pl/
 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Chcielibyśmy, aby wszystkie wydarzenia w ramach akcji miały spójną szatę graficzną. Dlatego przygotowaliśmy dla Was szablony plakatów, zaproszeń i innych materiałów graficznych. Znajdziecie je pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1OUOynyoF4_SRp5coF5yRapH5IdLZIR3H

Jeżeli nie używacie Canvy (zawsze możecie zacząć, bardzo polecamy ten program - canva.com), w razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji. 

Teksty, o których wspominaliśmy wyżej, czyli List Otwarty, a także zaproszenia dla Partnera Merytorycznego, a nawet prośbę o udostepnienie przestrzeni koncertowej są dostępne tutaj:
 

 

KOORDYNATORZY

Kamil Gojowy

Koordynator działań organizacyjnych

Ogólnopolskiej Konferencji MAM GŁOS 

tel. 537226395

 

dr Krzysztof Dudzik

Dyrygent, psycholog, psychoterapeuta

tel. 603995772

 

Justyna Dziuma

Prezeska Fundacji Chórtownia, spiritus movens

tel. 507075679


 Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·