• Language / язык
 
Country: Poland
Starting date: 2018-10-27
Available translations:

X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW o KRYSZTAŁOWE SERCE CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI

X  JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW o KRYSZTAŁOWE SERCE CHEŁMIŃSKIEJ JESIENI
Zespół Wokalny "Omnis Mea" z Warszawy
zdobył Grand Prix

Protokół
spisany w dniu 27 października 2018 roku
z posiedzenia komisji konkursowej
X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów
o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni.
W dniu 27.10.2018 roku po przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się w Auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35 oraz przeprowadzonej dyskusji,
komisja w składzie :
1. Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Andrzej Banasiewicz
2. Członek – prof. dr hab. Andrzej Ryłko
3. Członek – dr hab. Katarzyna Bojaruniec
4. Sekretarz – Adam Czaster
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :
1. Grand Prix X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce
Chełmińskiej Jesieni – Zespół Wokalny „Omnis Mea” z Warszawy – dyrygent Michał Rajewski –
Statuetka Grand Prix oraz nagroda pieniężna 2.000,00 zł ufundowana przez Urząd Miasta Gminy
Chełmno oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie.
2. Złote Pasma :
a) Zespół Wokalny „Omnis Mea” z Warszawy – dyrygent Michał Rajewski – puchar ufundowany
przez Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchę,
b) Schola Cantorum „Kalokagatia” z Gdańska – dyrygent Marek Rogalski – puchar ufundowany
przez Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza,
c) Chór „Camerata Varsovia” z Warszawy – dyrygent Elżbieta Siczek – puchar ufundowany przez
Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Piotra Całbeckiego,
d) Chór Kameralny „Pro Arte” z Inowrocławia – dyrygent Grażyna Wolter- Kaźmierczak – puchar
ufundowany przez Marszałka Województwa Kujawsko– Pomorskiego Piotra Całbeckiego,
e) Chór „Appasionato” z Gniewina – dyrygent Joanna Kurek – puchar ufundowany przez Starostę
Chełmińskiego Zdzisława Gamańskiego.
3. Srebrne Pasma :
a) Żniński Chór Kameralny ze Żnina – dyrygent Krzysztof Fryska – puchar ufundowany przez
Wicestarostę Chełmińskiego Wojciecha Bińczyka,
b) Chór „Corda Cordi” ze Śremu – dyrygent Agnieszka Panas – puchar ufundowany przez
Burmistrza Miasta Chełmno Mariusza Kędzierskiego.
4. Brązowe Pasma :
a) Żeński Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo z Gościcina – dyrygent Marek Rogalski – puchar
ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Chełmno Janusza Błażejewicza,
b) Chór „Cantiamo Tutto” z Wrocławia – dyrygent Sebastian Sikora – puchar ufundowany przez
Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie Janusza Naporę,
c) Towarzystwo Śpiewaczo–Muzyczne „Lutnia” z Koła – dyrygent Adam Kołodziejczak – puchar
ufundowany przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Chełmnie Mieczysława
Żelazko,
d) Chór „Con Grazia” z Czastar – dyrygent Sebastian Sikora – puchar ufundowany przez Dyrektor
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie Ewę Gerka.
5. Nagrody specjalne :
a) Dla Najlepszego Dyrygenta w osobie Pana Marka Rogalskiego, który otrzymał puchar
ufundowany przez Dyrektora Artystycznego Turnieju Michała Rajewskiego oraz nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie,
b) Za najlepsze wykonanie utworu G.G. Gorczyckiego – Chór „Camerata Varsovia” z Warszawy –
dyrygent Elżbieta Siczek – puchar ufundowany przez Dyrektora Organizacyjnego Turnieju Danutę
Ostałowską oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł ufundowaną przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie.
Jednocześnie komisja w/w składzie stwierdza, iż wszystkie nagrody zostały wręczone.
Na tym protokół komisji zakończonoComments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies