• Language / язык
 
Kraj: Poland
Dostępne tłumaczenia:

Polskie Pieśni Renesansowe

Polskie Pieśni Renesansowe
Nagranie live koncertu , który odbył się w październiku 2009 w Pradze w Muzeum Muzyki.
Wystąpiły trzy zespoły: Bornus Consort z Polski oraz Cantio Antiqua i Svobodne hudebni bratrstvo z Czech. Program koncertu stanowiły polskie pieśni renesansowe.

Wystąpiły trzy zespoły: Bornus Consort z Polski oraz Cantio Antiqua i Svobodne hudebni bratrstvo z Czech. Program koncertu stanowiły polskie pieśni renesansowe. Zespoły z Czech, zafascynowane jakością twórczości naszych renesansowych kompozytorów przygotowały repertuar opanowując pieśni w oryginalnej, polskiej wersji językowej, jak również tworząc kontrafaktury ? tłumaczenia polskich pieśni na czeski. Pokazało to wielką uniwersalność polskiej muzyki tego okresu. Na płycie znajdują się utwory Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Cypriana Bazylika i Mikołaja Zieleńskiego.

Mikstura brzmienia wokalnych zespołów Bornus Consort i Cantio Antiqua jawi się bardzo ciekawie między innymi dzięki doświadczeniom Bornusa w śpiewaniu chorału gregoriańskiego i włączanych do polifonii elementów specyficznego strojenia, prowadzenia melodii, melizmatów i efektów barwy głosu. Brzmienie ubogaca też udział zespołu Svobodne hudebni bratrstvo. Czesi mają znakomite tradycje gry na instrumentach dętych. Na tej płycie użyte są instrumenty z epoki. Płyta wydana została wspólnie z czeskim wydawcą Radioservis.
"Muzyka, którą wykonywaliśmy w październikowy praski wieczór w Muzeum Muzyki, nie była przeglądem historii muzyki polskiej. To wąski wycinek polskich rękopisów i pierwodruków między XV a XVII stuleciem. Utwory te świadczą nie tyle o polskiej specyfice tej muzyki, ile o integralnym jej udziale w kulturze europejskiej.(...)

Może w poszukiwaniu polskiej specyfiki moglibyśmy się oprzeć na języku polskim? Ale i tu niewiele znajdziemy gotowych rozwiązań. Kompozycje kościelne powstawały do tekstów wyłącznie łącińskich, madrygały pisane bywały po włosku polska poezja renesansowa oparta jest na klasycznych łacińskich stopach rytmicznych i nie korzysta z naturalnego, polskiego akcentu tonicznego. Dla ilustracji tej uniwersalności klasycznej łacińskiej formy, pozwoliliśmy sobie zaśpiewać obok polskich XVI wiecznych oryginałów, czeskie kontrafaktury polskich pieśni, sporządzone przez samych wykonawców w XXI wieku."

Marcin Bornus-Szczyciński


Zobacz także


Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Choir festival Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · ZAM - program do zamówień publicznych · projektowanie stron www · księgowa Zabrze