• Language / язык
 
Chór: Chór Mieszany HASŁO
Adres: Poznań, ul.Solna 12
Kraj: Poland
Data rozpoczęcia: 2017-11-11
Godzina rozpoczęcia: 17:00:00
Dostępne tłumaczenia:
Polish

Jubileusz 95 lecia Chóru

Jubileusz  95 lecia Chóru
Zapraszamy na Uroczysty Koncert z okazji 95 lecia Chóru Mieszanego HASŁO działającego przy Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu.
Koncert odbędzie się w sobotę 11 listopada 2017 o godz.17.00 w Auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Zapraszamy na Uroczysty Koncert z okazji 95 lecia Chóru Mieszanego HASŁO  działającego przy Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu.

Koncert odbędzie się w sobotę 11 listopada 2017 o godz.17.00 w Auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12  w  Poznaniu.

Wstęp wolny.

Z historii Chóru


Chór HASŁO został założony przez grupę pracowników Dyrekcji Kolei w Poznaniu w październiku 1922 roku. Działając początkowo jako chór męski HASŁO ustawicznie podnosił poziom artystyczny swoich prezentacji. Ważnym elementem pracy zespołu była popularyzacja polskiej pieśni chóralnej w kraju i za granicą. Do wybuchu II Wojny Światowej HASŁO wystąpiło z koncertami w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Estonii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii i Łotwie. Wojna i okupacja niemiecka spowodowała olbrzymie straty zarówno wśród członków chóru, jak i też w jego dorobku materialnym (biblioteka nutowa, zbiór pamiątek). Po wyzwoleniu Poznania - już w marcu 1945 roku - mała grupa Śpiewaków zespołu rozpoczęła próby. Wkrótce do chóru dołączyli nowi zapaleńcy, co sprawiło, że zespół odzyskał przedwojenny stan liczebny, a co najważniejsze poziom artystyczny, ugruntowujący pozycję chóru.

Aktualnie Chór Mieszany HASŁO pracuje w 35-cio osobowym składzie. Członkowie zespołu, którzy reprezentują różne zawody i tworzą grono kolegów i przyjaciół, których łączy umiłowanie wspólnego śpiewania, są mu oddani bez reszty. Aktywny udział w próbach, koncertach, nagraniach - obok normalnych obowiązków zawodowych i rodzinnych - pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego. Profesjonalizm i zaangażowanie dyrygenta Henryka Górskiego są gwarantem dobrego wykonania śpiewanego repertuaru. Chór czekają następne wyzwania a wraz z nimi nowe doświadczenia, nowe wrażenia artystyczne, nowe przygody ze sztuką. HASŁO pragnie, by jak najdłużej mogło cieszyć i wzruszać swoich słuchaczy.

Lokalizacja


Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Choir festival Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · ZAM - program do zamówień publicznych · projektowanie stron www · księgowa Zabrze