We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór Męski "Harmonia"

CountryPoland
CityWejherowo
Zip code84-200
Addressul.Sobieskiego 255
Phone number
Skype
WWWhttp://harmoniawejherowo.pl/
Emailchormeskiharmonia@gmail.com
Choir typechór męski
Age Groupdorośli
Exists since1920
Languages of communication Dutch, English, Polish,
Entered 2008-12-31
Updated 2023-02-21
Moderator Jacek 1916
Karol
Professionalno
Conductor
Leszek Gołąb

Days and hours of choir repetitions
Spotykamy się w środy i w piątki o godzinie 18 w Wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej
Description
Chór powstał w 1920 roku i od tej chwili, z przerwą w okresie II wojny światowej, działa w Wejherowie. Jest ważnym ogniwem życia kulturalnego miasta i Ziemi Wejherowskiej. Występuje na licznych uroczystościach religijnych, patriotycznych, śpiewa w kościołach, na przeglądach chóralnych oraz daje koncerty z okazji uroczystości państwowych. Uświetnia spotkania opłatkowe seniorów – rzemieślników w Cechu Rzemiosł Różnych w Wejherowie. Bierze udział, od 1966 r., w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, którego był jednym ze współorganizatorów. W 1987 r. i 2001 r. “Harmonia” śpiewała podczas mszy świętych odprawianych przez Ojca Świętego w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Od 2002 r. tworzy, wraz z innymi chórami, Powiatowy Zjednoczony Chór, który koncertuje w wielu miejscowościach Kaszub, śpiewając Pierwszą Kaszubską Pasję. Ten utwór został zarejestrowany na płycie kompaktowej. Współpracuje z Akademią Muzyczną w Gdańsku i Państwową Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie. Pięciokrotnie absolwenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej dyrygowali chórem podczas swoich końcowych egzaminów. Szczególnie miłym akcentem jest coroczny koncert, w okresie Bożego Narodzenia, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie oraz występy, w tym czasie, w licznych kościołach miasta i okolic. Chór posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Wejherowskiej w dowód uznania dla wkładu w życie kulturalne miasta i regionu. Chór Męski “Harmonia” liczy obecnie ponad 30 śpiewaków. Zespoliła ich wspólna pasja i umiłowanie pieśni. Śpiewają nie dla zaszczytów i korzyści, ale z wewnętrznej potrzeby. Wśród chórzystów są ludzie o różnym wykształceniu i zawodach. Nie szczędzą swojego wolnego czasu i dwa razy w tygodniu spotykają się na próbach śpiewu w Wejherowskim Centrum Kultury, pod którego auspicjami zespół działa. Obecnie kierownikiem artystycznym jest Gołab Leszek, natomiast prezesem Zarządu Chóru Męskiego “Harmonia” jest Drewa Jacek.
. Tak pisał w 2000 roku, nieodżałowanej pamięci druh prezes Roman Borkowski:
“Niewiele jest dziedzin życia, w których wyzwala się w człowieku tyle szlachetnych uczuć, jak w śpiewie i muzyce. W muzyce bowiem tkwią olbrzymie wartości wychowawcze, a największe znaczenie posiada bezsprzecznie muzyka zespołowa. Ochotniczość i entuzjazm są gigantyczną siłą kulturotwórczą. Źródłem naszych działań amatorskich jest człowiek – jednostka, podstawą natomiast zamiłowanie do śpiewu. Ludzie, z których rekrutuje się nasz zespół, pochodzą z różnych środowisk, mają różne wykształcenie, począwszy od podstawowego a skończywszy na wyższym, zajmują różne stanowiska. Obok siwowłosych, ludzie młodzi, wszyscy w jednym szeregu. Łączy nas czar i piękno pieśni. Naszym głównym celem jest “uspołecznienie” pieśni i występujemy tam, gdzie znajdujemy chętnych i życzliwych odbiorców. Idea śpiewu chóralnego jest na naszej ziemi kaszubskiej mocno zakorzeniona. Weszliśmy na drogę rozwoju i musimy iść nieustępliwie naprzód, w myśl założeń naszych pionierów i założycieli, na drodze kultury narodowej. Sprawy narodowo – społeczne oraz sprawy rozwoju kulturalnego narodu są ze sobą nierozerwalnie splecione. Burzliwe dzieje historii nie szczędziły i naszych działaczy. Z czcią pamiętamy o nich, że to czym możemy się dziś chlubić, jest też ich zasługą.”
Nosić emblemat “Harmonii” jest dla nas zaszczytem, a jednocześnie zobowiązaniem do tego, aby doskonalić swój warsztat artystyczny, a także, w jeszcze większej mierze, propagować pieśń chóralną wśród społeczeństwa.
Cześć Pieśni! Pieśni Cześć!
Successes
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zespół wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca na festiwalach i przeglądach m. in.: Wędrowną Kaszubską Lirę, nagrodę Złocistego Żagla i Złoty Laur. Za swe dokonania artystyczne został wyróżniony m. in. odznaką “1000 – lecia Państwa Polskiego”, Nagrodą Remusa, otrzymał medal “Zasłużonym dla miasta Wejherowa”, medal Jakuba Wejhera oraz Statuetkę Jakuba Wejhera. Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał zespołowi medal “Za zasługi dla społecznego ruchu muzycznego” oraz “Złotą Odznakę z Laurem” . W 2005 roku chór został wyróżniony przez Ministra Kultury medalem Gloria Artis. Chór posiada sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Wejherowskiej w dowód uznania dla wkładu w życie kulturalne miasta i regionu.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·