• Language / язык

Chór im. Juliusza Rogera

The Julius Roger's Choir

CountryPoland
CityRudy
Zip code47-430
Addressul. Raciborska 10
Phone number603975890
Skype-
WWWhttp://-
Emailchorjuliuszarogera@gmail.com
Choir typechór mieszany
Age Groupdorośli
Exists since1945
Languages of communication English, Italian, Polish,
Entered 2011-02-12
Updated 2015-01-14
Moderator Maria Wroblewska
Aldona Dziegielewska
Professionalno
Conductor
dr hab. Krystyna Lubos

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Według posiadanych dokumentów i przekazów ustnych w 1875 r. powstał w Rudach chór męski " Liedertafel ". Wkrótce rozpoczął działalność także drugi, mieszany chór kościelny Cecylia, w którym również działali członkowie chóru męskiego.

Po wojnie swoją działalność rozpoczęło "Towarzystwo Śpiewu Chopin", którego pierwszym dyrygentem został Jan Wesołowski.

W 1956 r. decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki nadano zespołowi jako jedynemu w kraju imię Juliusza Rogera.

Patron chóru- Juliusz Roger był wielką postacią, działającą w XIX w. na terenie Rud , Rybnika i okolic. Prócz tego, że był lekarzem, gromadził i promował również polskie pieśni.

Od 1983 r. dyrygentem Chóru im. Juliusza Rogera jest Krystyna Lubos- doktor habilitowana, muzyk, pedagog, dyrygent, chórmistrz, kierownik artystyczny chórów, orkiestr a także zespołów pieśni i tańca.

Wcześniej funkcję tę sprawowali:

Jan Wesołowski 1945-1946
Marian Cichowski 1947-1979
Elżbieta Polak 1980-1983


Prezesem chóru jest pan Wiktor Baszczok.

Członkowie chóru ( wg. alfabetu)


Bartodziej Dawid bas
Baszczok Wiktor bas- prezes zarządu chóru
Borkowska Joanna sopran zarząd chóru
Chrośnik Danuta sopran
Chudy Jadwiga sopran
Chudy Roman bas
Ciupek Hanna sopran
Dańczak Katarzyna alt - urlopowana
Donga Gabriela sopran
Duda Iwona sopran- urlopowana
Duda Paweł tenor
Duda Piotr tenor
Dzięgielewska Aldona alt zarząd chóru
Fojcik Michalina sopran - urlopowana
Grycman Jadwiga sopran zarząd chóru, skarbnik
Hajder Barbara sopran
Kacprzak Barbara alt
Kacprzak Julia sopran
Kania Anna sopran
Komenda Anna sopran
Komenda Marcin tenor
Kostka Henryk tenor
Kotula Maria sopran
Lubos Krystyna dyrygent chóru oraz zarząd chóru
Morgała Bożena alt
Paprotny Paweł tenor- zarząd chóru
Piechula Łucja sopran
Piechula Tomasz tenor
Piechula Wilibald bas
Podleśna Mirella alt - urlopowana
Poloczek Bolesław bas
Przybyła Urszula sopran
Remiorz Urszula sopran
Remiorz Rafał bas
Skowronek Wiesława sopran
Szendzielorz Edeltrauda alt
Timler Dorota alt
Węglorz Justyna alt- urlopowana
Wiechoczek Maria alt/dyrygent- zarząd chóru
Wróblewska Maria alt- członek zarządu chóru
Zieleń Weronika alt
Zientek Danuta alt

( dane z dnia 14.01.2015)


Tytuł prezesa honorowego- ks.Emil Jatzek ( 1947r.)

Tytuł dyrygenta honorowego Gunter Stiller ( Cichowski 1992)

Tytuły członków honorowych Chóru im. Juliusza Rogera

Wiktor Jasny
Franciszek Lembas
Roman Masarczyk
Ryszard Poloczek
Paweł Ogon
Ludwik Szczyrba
Emil Penkala
Maria Chwalczyk ( 2000r.)
Jerzy Belkius ( 2000r.)
Walter Grzenia ( 2005r.)
Małgorzata Poloczek ( 2010r.)
Herbert Remiorz (2010r.)

Działalność i praca dyrygenta Chóru im. Juliusza Rogera- Pani doktor habilitowanej Krystyny Lubos

Krystyna Lubos- zawsze aktywna, potrafiła łączyć pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym. Jako matka trójki dzieci doskonale łączyła wszystkie funkcje bez szkody dla żadnej z tych sfer.
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie chóralistyki Stefana Stuligrosza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury symfonicznej Karola Stryji.
Pracując zawodowo jako doktor habilitowana na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wychowała wielu znakomitych dyrygentów. ( m.in. jeden z byłych absolwentów został Rektorem Akademii Muzycznej w Warszawie-Bogdan Gola ). Prowadziła także wykłady na Uniwersytecie w Ostrawie.
Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej była 5-krotnie nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Pracując zawodowo na stanowisku adiunkta II stopnia, łączyła pracę zawodową z pracą w Filharmonii ROW, gdzie była asystentką dyrygenta oraz muzykiem orkiestrowym. Prowadziła koncerty symfoniczne i popularne. Nagranie prawykonania "Fantazji na chór i orkiestrę, fortepian i głos solowy" , znajduje się w archiwum wilii "Atma" Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

Uczestniczyła w I Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
Kierowała muzycznie Akademickim Zespołem Tańca Politechniki Śląskiej "Dąbrowiacy", który był ambasadorem kultury polskiej na wielu estradach Europy, dwukrotnie w Ameryce, zyskując najwyższe lokaty. Z wyżej wymienionym zespołem nagrała audycje radiowe oraz obrazy obrzędowe dla TV Katowice. Dla potrzeb zespołu opracowała polskie pieśni i tańce narodowe oraz ludowe z regionu krakowskiego i śląskiego. Przygotowała Zespół " Katowice" do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Studentów w Sosnowcu.

Od 30 lat prowadzi Chór im. Juliusza Rogera w Rudach.
Z chórem nagrała dwie audycje dla Polskiego Radia Katowice w cyklu "Nasze chóry śpiewają".
Zespół wykazuje niezwykłą aktywność koncertową, wykonując przeciętnie 20 koncertów w sezonie. Oprócz koncertów krajowych występował w Czechach, Niemczech, w Watykanie. Koncertował na otwarciu "Europejskich dni dziedzictwa kultury" w Rudach, a także na IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Juliusz Roger a tradycje śląskie" w Rybniku.

Chór zyskał wysokie lokaty na kolejnych edycjach Festiwalu Chórów do słów J.von Einchendorffa, dwukrotnie nagrodzony nagrodą Grand Prix. Zdobył także Grand Prix na Festiwalu Chórów Górnośląskich DFK w Raciborzu.


Przez 20 lat prowadziła także chór "Seraf" z Rybnika. Chór pod jej dyrekcją ma na swoim koncie szereg nagród zdobytych na krajowych festiwalach. Koncertował w kraju i za granicą: w Republice Czeskiej, na Litwie, oraz w Chorwacji.
Z chórem przygotowała partię wokalną do IX Symfonii L van Beethovena oraz Wojciecha Kilara: Exodus Victoria i Angelus. Chór nagrał dwie płyty. Obydwa chóry współpracują z sobą, wymieniając doświadczenia.

Śledząc działalność pani Krystyny Lubos oraz jej zaangażowanie w ruchu amatorskim należy podkreślić także jej talent organizatorski.
Zmobilizowała chóry do pracy charytatywnej poprzez cykl koncertów "Śladami Juliusza Rogera". Kontynuując dzieło wielkiego społecznika, patrona chóru, śpiewano dla pacjentów szpitali i domów opieki.
Krystyna Lubos założyła Raciborską Orkiestrę Kameralną. Była jej pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym.
Zorganizowała trzy edycje Festiwalu Pieśni im. Juliusza Rogera oraz Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski jego imienia na opracowanie pieśni również z jego zbioru.

Niekwestionowany jest dorobek i osiągnięcia dyrygenckie Krystyny Lubos. Stale wzbogaca repertuar obejmujący utwory od muzyki dawnej do współczesnej. W pracy jest bardzo dokładna i wymagająca. Jest osobą skromną nie lubiąca zbytecznego blichtru w pracy. Amatorów traktuje profesjonalnie wprowadzając coraz ambitniejszy repertuar o wysokim stopniu trudności. Dostrzegany przez fachowców-specjalistów wzrastający poziom zespołu, jego walory brzmieniowe i klarowność interpretacji, dzięki jej opiece zespół może wysoko sięgać w górę.

Otrzymała wiele nagród indywidualnych i odznaczeń Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z rąk Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej Waldemara Dąbrowskiego nadano jej Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".
W roku2011 otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki.

Z rąk Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
Dwukrotnie nominowana do nagrody " Mieszka"
23.11.2013 r. obchodziła Benefis 30-lecia pracy artystycznej z chórem im. Juliusza Rogera oraz 50 lecie pracy artystycznej.
26.01.2014 r. została laureatką nagrody Mieszko A.D. 2013 w kategorii twórczość artystyczna- muzyka


Działalność chóru wiąże się z ciągłym udoskonalaniem i poszerzaniem repertuaru. Chór stara się koncertować na licznych imprezach kulturalnych , promować pieśni regionalne, polskie , obcojęzyczne oraz szeroko rozumianą kulturę pieśni oraz jest otwarty na współpracę.


Jesteśmy bardzo zainteresowani naborem do naszego chóru nowych osób lubiących muzykę, śpiewanie oraz pragnących dać cząstkę siebie – innym. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18-00 do szpitalika Rogera mieszczącego się przy ulicy Raciborskiej 10.

Jeśli wśród czytelników znajdzie się osoba , która w jakikolwiek sposób chciałaby wesprzeć działalność chóru im. Juliusza Rogera uprzejmie prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny 603 9758 90 lub mailowy – chorjuliuszarogera@gmail.com Zapraszamy również do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane oprawą muzyczną rodzinnych uroczystości .
Successes
Do najstarszych osiągnięć chóru należą nagrania i audycje popularyzujące repertuar i działalność na antenie Polskiego Radia i Telewizji.

Za swoją działalność Chór im. Juliusza Rogera z Rud otrzymuje
Proporzec Ministerstwa Kultury i Sztuki-1955
Dwa srebrne Laury-1965

Ponadto zostaje odznaczony

• Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego- 1966
• Odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie przez WRN Opole- 1967
• Medalem Zasłużonemu w Rozwoju Ziemi Raciborskiej przez
PRN Racibórz-1968
• Srebrną Odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr-1970
• Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa
Katowickiego przez WRN Katowice-1985
• Złotą odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr-1990

W 2000r. Chór im. Juliusza Rogera z Rud został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Laurem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

23.11.2013 r. Chór im. Juliusza Rogera z Rud został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym Zarządu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Chór wyjeżdżał m.in. do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II, koncertował w Czechach i w kraju. Zdobył grand prix na zlocie chórów mniejszości niemieckiej oraz II i III miejsce na festiwalu Eichendorffa. Wielkim osiągnięciem chóru jest dwukrotne zdobycie nagrody grand prix na XX Jubileuszowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w 2010 roku oraz XXII Festiwalu Pieśni Chóralnej w 2012 roku.

22.10.2011 r. Chór im. Juliusza Rogera był organizatorem III Środowiskowego Festiwalu " Śladami Juliusza Rogera"
23.11.2013 r. Chór zorganizował benefis 50-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy z rudzkim chórem pani dyrygent Krystyny Lubos.

Repertoire
Chór wykonuje repertuar sakralny, świecki oraz ludowy w języku polskim, niemieckim, czeskim, włoskim, angielskim oraz po łacinie. Chór od wielu lat upiększa swoim śpiewem liturgie w Rudzkim Sanktuarium, a od 2010 roku chór stał się oficjalnie chórem działającym przy Bazylice w Rudach.
Partners
Od 1980 r. opiekę nad zespołem sprawuje MOKSiR w Kuźni Raciborskiej

Od kwietnia 2011 r. medialnym partnerem Chóru im. Juliusza Rogera jest redakcja portalu www.znadrudy.pl, której bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc i promocję naszej działalności.

Chór posiada swój profil na portalu Facebook
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free


Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·