• Language / язык

V Ogólnopolski Festiwal Chóralny "Ave Maria" w Chojnicach

Starting date2016-05-14
Ending date2016-05-15
Submission deadline2016-01-16
Country, CityPoland, Chojnice
Choir - organizerChór "CANTABILE"
WWWhttps://www.facebook.com/OFPMchojnice/
Entered 2016-01-16 by Blazej Polom
Description

Zapraszamy serdecznie na V Ogólnopolski Festiwal Chóralny "Ave Maria" do Chojnic!!!
Regulamin i karta zgłoszenia poniżej.

V Ogólnopolski Festiwal Chóralny „AVE MARIA”
Chojnice 2016
 
14-15 maja 2016 r.
Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach
Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
 
I          ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Muzyczne CANTABILE
 • Starostwo Powiatowe w Chojnicach
 • Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach
 • Urząd Miasta w Chojnicach
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Parafia MB Fatimskiej w Chojnicach
 • Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
Patronat honorowy  
Burmistrz miasta Chojnice dr Arseniusz Finster
Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna
 
II         ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU:
 • Popularyzacja sakralnej muzyki chóralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki o tematyce maryjnej.
 • Konfrontacja i doskonalenie poziomu wykonawczego chórów kościelnych i świeckich
 • Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami
 • Zainteresowanie muzyką chóralną szerokiej publiczności.
 
III       PROGRAM FESTIWALU:
14 maja 2016
godz. 10.00 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
godz. 13.00 – 14.00  Obiad
godz.14.00 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
godz. 18.00 – Uroczysta msza św. w Bazylice Mniejszej w Chojnicach, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
godz. 21.00 – BIESIADA nad Jeziorem Charzykowskim
15 maja 2016
Koncerty chórów uczestniczących w festiwalu w pobliskich kościołach
(Chóry proszone są o przygotowanie 20 minutowego repertuaru, preferowana muzyka sakralna. Mogą to być również utwory wykonywane podczas przesłuchań konkursowych).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu festiwalu.
 
 
 
 
 
 
 
 
IV       WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Ogólnopolski Festiwal Chóralny „AVE MARIA” odbywać się będzie na zasadzie konkursu.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce, żeński, męskie, mieszane) w jednej z kategorii: chórów kościelnych, chórów świeckich lub chórów akademickich.
 • Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 15 minut (wraz z wejściem i zejściem)
 • Zespół zobowiązany jest wykonać wyłącznie kompozycje sakralne, w tym co najmniej dwa utwory o tematyce maryjnej (dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym).
 • Zgłoszony program konkursowy oraz kolejność wykonywania utworów nie może być zmieniony
 • Każdy chór zobowiązany jest przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, krótką notkę o chórze i jego dotychczasowych osiągnięciach, fotografię chóru oraz cztery komplety partytur wykonywanych utworów
 • Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 31 marca 2016 roku na adres:
Stowarzyszenie Muzyczne „Cantabile”
ul. Człuchowska 43A/4
89-600 Chojnice
Z dopiskiem Festiwal „AVE MARIA”
Zgłoszenia można również wysłać droga elektroniczną na adres:
stow.cantabile@wp.pl w tytule wpisując „AVE MARIA”
 • O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decydować będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów.
 • O zakwalifikowaniu do konkursu zespół zostanie powiadomiony do 10 kwietnia 2016 roku
 • Po zakwalifikowaniu każdy zespół wpłaca na konto organizatorów opłatę za uczestnictwo w wysokości 300 zł od zespołu. Kwota ta przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi.
Bank Spółdzielczy w Chojnicach: 73 8146 0003 0000 6419 2000 0002
Z dopiskiem V OFCh „Ave Maria”/ nazwa zespołu
 • Koszt przejazdu zespół pokrywa ze środków własnych.
 • Organizatorzy przewidują odpłatny nocleg dla chórów w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Charzykowskim (4km od Chojnic) z 14 na 15 maja 2016. Możliwy jest również nocleg z 13 na 14 maja 2016.
Na karcie zgłoszenia należy zaznaczyć chęć noclegu i datę.
 • Za wszelkie nagrania podczas festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie
 
V         JURY:
 • Organizatorzy powołują skład jury spośród profesjonalnych chórmistrzów
 • Skład jury zostanie podany do wiadomości przed festiwalem
 
VI       NAGRODY:
 • Jury będzie oceniać prezentacje poszczególnych zespołów stosując skalę punktową:
 • Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody.
Grand Prix dla zespołu z najwyższą punktacją
Złote Pasmo               91-100 punktów
Srebrne Pasmo            81-90   punktów
Brązowe Pasmo          70-80   punktów
 • Jury może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia, w tym za najlepsze wykonanie utworu o tematyce maryjnej dowolnego kompozytora
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, kierując się względami artystycznymi
 • Decyzję jury są ostateczne.
 
VII      KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
           
Sekretarz Festiwalu:
            Jarosław Czaplewski
            stow.cantabile@wp.pl
            606-382-904
 
Błażej Połom – dyrektor festiwalu
            blazejpolom@wp.pl
            tel. 509-375-713
 
             
 
 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·