• Language / язык

III Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży

Starting date2016-09-30
Ending date2016-10-02
Submission deadline2016-06-25
Country, CityPoland, Łomża
Event locationkościół pw Krzyża Świętego
Addressul.Zawadzka 55
WWWhttp://www.carmenfidei.pl
Entered 2016-04-25 by Michal Rajewski
Description

III Międzynarodowy Konkurs Chóralny
Muzyki SakralnejCarmen Fidei
                Łomża 30.09 - 2.10.2016r.
 
 

REGULAMIN

 
Organizatorzy:
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży
ks. proboszcz kanonik Andrzej Godlewski
organista parafialny Michał Rajewski
Chór Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży Spes Unica
 
Współorganizator: Urząd Miasta Łomża
 
PATRONAT HONOROWY:
JE ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej
JE ks. dr Tadeusz Bronakowski Łomżyński Biskup Pomocniczy
Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta Łomża
 
Założenia i cele konkursu:
 • popularyzacja religijnej pieśni chóralnej;
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym;
 • podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych;
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami;
 • promocja miasta Łomży.
 
Termin i miejsce:
30.09 - 2.10.2016r. 
 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Krzyża Świętego w Łomży
Adres: ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża
 
Warunki zgłoszenia:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry i zespoły wokalne. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do której należy dołączyć:
 • 5 kopii partytur utworów zgłoszonych do konkursu;
 • informacje o zespole (nagrody i wyróżnienia), życiorys artystyczny dyrygenta;
 • fotografię zespołu;
 • nagranie CD/DVD z 3 utworami.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2016r. Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres (z dopiskiem: konkurs)
Parafia Krzyża Świętego
Łomża ul.Zawadzka 55
18-403 Łomża
lub w wersji elektronicznej na adres: okrpch.carmenfidei@gmail.com 
 
Kategorie:
 • zespoły wokalne (do 12 osób)
 • chóry jednorodne
 • chóry parafialne
 • chóry mieszane
 
Warunki uczestnictwa:
 • o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania (co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat), oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego;
 • o decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 10 lipca 2016r.;
 • zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłaty akredytacji na konto organizatorów w wysokości 350 zł (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z festiwalu).
 
Repertuar i przebieg konkursu:
 • repertuar powinien obejmować utwory co najmniej 3-głosowe a cappella z różnych epok, dopuszcza się wykonanie monodii religijnej, np. chorału gregoriańskiego (maksymalnie jeden utwór);
 • chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu nie może przekroczyć 20 minut;
 • przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach:  piątek 30 września 2016r. w godzinach
19.00 - 21.00,  sobota 1 października 2016r. w godzinach 9.00 - 15.00;
 • kolejność występów konkursowych określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów (na karcie zgłoszenia można zaznaczyć wybór: piątek lub sobota);
 • konkurs zakończy uroczysta Msza Święta, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
oraz koncert laureatów.
 
Jury konkursu:
 • jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów;
 • skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu;
 • jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 2.500 zł;
 • Złoty Dyplom od 90 - 100 punktów;
 • Srebrny Dyplom od 75 - 89,9 punktów;
 • Brązowy Dyplom od 60 - 74,9 punktów;
 • nagroda księdza kanonika Andrzeja Godlewskiego, proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży, za najlepsze wykonanie utworu o tematyce pasyjnej (nawiązanie do parafii pw. Krzyża Świętego);
 • nagroda dla najlepszego chóru z zagranicy;
 • nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego;
 • nagroda za najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego;
 • nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta III Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei;
 • jury ma prawo przyznać inne nagrody specjalne i wyróżnienia;
 • organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
 • postanowienia jury są ostateczne.
 
 
Organizatorzy zapewniają:
 • dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego chóru uczestniczącego w konkursie;
 • salę do rozśpiewania dla każdego zespołu;
 • opiekunów - pilotów dla każdego chóru;
 • miejsca parkingowe;
 • poczęstunek: kawę, herbatę i ciastko;
 • rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia.
 
Postanowienia końcowe:
 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu;
 • za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu;
 • nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 
 
Dyrektor Artystyczny: Michał Rajewski
tel. 663-802-034
Adres:18-400 Łomża ul. Sybiraków 5/57
 
Dyrektor Organizacyjny: Katarzyna Szmitko
tel. 606-629-606
Adres: 18-400 Łomża ul. Niemcewicza 1/12
 
Biuro Konkursu: Krystyna Borkowska
 
Nr konta do wpłat:
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA: 67 1020 1332 0000 1702 0027 4126
 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Krzyża Świętego w Łomży
Adres: ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża
 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·