We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

V FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

V Festival of Choral Paschal Music in Sopot

Starting date2019-05-11
Ending date2019-05-11
Submission deadline2019-04-17
Country, CityPoland, Sopot
Event locationGwiazda Morza
Addressul. Tadeusza Kościuszki 19
WWWhttp://www.continuo.sopot.pl
Entered 2018-12-05 by Arkadiusz Wanat
Description

V  FESTIWAL WIELKANOCNEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ W SOPOCIE

ORGANIZATOR:
Sopocki Chór Kameralny Continuo
Parafia pw. WNMP Gwiazda  Morza w Sopocie

WSPÓŁORGANIZACJA:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Gdański

REGULAMIN

ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU

- popularyzacja polskiej i obcej sakralnej twórczości chóralnej związanej z okresem wielkanocnym
  tradycji chrześcijańskiej.
- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.
- kultywowanie pieśni nawiązujących do okresu wielkanocnego. 
- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.
- promocja działalności artystycznej miasta Sopotu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

W festiwalu mogą brać udział wyłącznie zespoły i chóry amatorskie.
Festiwal Pieśni Wielkanocnej będzie miał formułę konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
-4 kopie partytur utworów zgłoszonych do konkursu
- informacje o zespole i dyrygencie.
-fotografie zespołu.
-aktualne nagranie CD/DVD ,  mp3 z  3 utworami (link YouTube)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:

V Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej
Parafia pw. WNMP Gwiazda Morza
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot
Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na adres: continuo@wp.pl
Partytury proszę przesłać pocztą tradycyjną!

WARUNKI UCZESTNICTWA

O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania (co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat), oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego.

O decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 19 kwietnia  2019 r.

 OPŁATA AKREDYTACYJNA  300zł  - do 22 kwietnia 2019 r.  

Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.

Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
Za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie
 i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium.

REPERTUAR

Każdy chór zobowiązany jest do przygotowania co najmniej trzech utworów a cappella
o tematyce religijnej w tym dwóch nawiązujących do okresu wielkanocnego (dopuszcza się opracowanie Alleluja).
-pozostałe utwory powinny być utrzymane w podobnym charakterze (tzn. z wyłączeniem kolęd, utworów o tematyce adwentowej, pokutnej, pasyjnej),
-repertuar przesłany na karcie zgłoszenia nie podlega zmianom.
-czas występu nie może przekroczyć 15 minut (z wejściem i zejściem).

JURY

Jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów, którzy powołani będą przez organizatorów.
Postanowienia jury są ostateczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury będzie oceniać wystąpienia festiwalowe stosując skalę punktową.
Gran Prix – dla najwyżej ocenionego zespołu – puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz 2.000 PLN (nagroda finansowa ufundowana przez Prezydenta Miasta Sopotu)
Złoty Dyplom za 90-100 punktów
Srebrny Dyplom za 80-89 punktów
Brązowy Dyplom za 70-79 punktów


Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Adres do korespondencji:
V Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej
Parafia Gwiazda Morza
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot
mailto: continuo@wp.pl
tel. 601 224 525 

dyrektor artystyczny festiwalu
dr Arkadiusz Wanat
 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·