We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej

6th International Choral Competition of Sacred Music of Carmen Fidiei

Starting date2019-05-10
Ending date2019-05-11
Submission deadline2019-04-05
Country, CityPoland, Goniądz
Event locationKościół pw. św. Agnieszki w Goniądzu
Choir - organizerChór Tibi Domine parafii św.Agnieszki w Goniądzu
AddressMickiewicza 15
WWWhttp://www.carmenfidei.pl
Entered 2019-01-10 by Anna Rosińska
Description

Serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei,
który odbędzie się 10-11.05.2019 w malowniczym Goniądzu, sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 
Założenia i cele konkursu:
 • popularyzacja religijnej pieśni chóralnej
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym
 • podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami
 • promocja miasta i regionu
 
Warunki zgłoszenia:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry i zespoły wokalne. Warunkiem uczestnictwa
w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
 • 5 kopii partytur utworów zgłoszonych do konkursu
 • informacje o zespole (nagrody i wyróżnienia)
 • fotografię zespołu
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:
            Michał Rajewski
            19-110 Goniądz
            ul. Szpitalna 31
lub w wersji elektronicznej na adres: michal-baryton@wp.pl
 
Kategorie:
 • zespoły wokalne (do 12 osób)
 • chóry jednorodne
 • chóry parafialne
 • chóry mieszane (od 18 osób)
 • chóry kameralne (12-18 osób)
 • chóry młodzieżowe (14-21 lat)
 • chóry dziecięce (do 14 lat)
 • chóry akademickie
Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach (np. parafialny, młodzieżowy, mieszany)
 
Warunki uczestnictwa:
 • o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego
 • o decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 8 kwietnia 2019 r.
 • zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłaty akredytacji na konto organizatorów w wysokości 350 zł za pierwszą kategorię oraz 200 zł za każdą kolejną do dnia 15 kwietnia 2019 r. (numer konta zostanie podany wraz z decyzją
  o kwalifikacji), opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
 
Repertuar i przebieg konkursu:
 • repertuar powinien obejmować utwory a cappella z różnych epok
 • można wykonać jeden utwór w monodii religijnej, np. chorał gregoriański
 • można wykonać jeden utwór z akompaniamentem instrumentu
 • chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu nie może przekroczyć 20 minut
 • przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach: piątek 10 maja 2019 r.
  w godzinach 19.00 - 21.00, sobota  11 maja 2019 r. w godzinach 12.00 - 17.00
 • kolejność występów konkursowych określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów (na karcie zgłoszenia można zaznaczyć wybór: piątek lub sobota)
 • konkurs zakończy uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00, po której nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert laureatów
 
Jury konkursu:
 • jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów
 • skład jury będzie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
 • jury oceniać będzie: intonację, dynamikę, agogikę, dykcję, emisję głosu, kulturę brzmienia, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 3000 zł
 • Złoty Dyplom od 90 - 100 punktów
 • Srebrny Dyplom od 75 - 89,9 punktów
 • Brązowy Dyplom od 60 - 74,9 punktów
 • nagroda dla najlepszego chóru z zagranicy
 • nagroda za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszko
 • nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta VI Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Muzyki Sakralnej Carmen Fidei
 • jury ma prawo przyznać inne nagrody specjalne i wyróżnienia
 • organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 • postanowienia jury są ostateczne
 
Organizatorzy zapewniają:
 • dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego chóru uczestniczącego
  w konkursie
 • salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
 • opiekunów - pilotów dla każdego chóru
 • miejsca parkingowe
 • poczęstunek: kawę, herbatę i ciastko
 • rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia
 
Postanowienia końcowe:
 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty
  do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu
 • za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie
  i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu
 • nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 
Dyrektor artystyczny:
            Michał Rajewski                                         
            19-110 Goniądz                                             tel. 663-802-034
            ul. Szpitalna 31                                              e-mail:  michal-baryton@wp.pl
           
Dyrektor organizacyjny:
            Anna Rosińska                                             tel. 508 847 816
                                                                                   e-mail: a.rosinska89@wp.pl

Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania:
http://www.carmenfidei.pl/vi-miedzynarodowy-konkurs-choralny-muzyki-sakralnej/
 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·