We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

X Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej Częstochowa-Koziegłowy 2019

10th International Choral Festival Marian Song

Starting date2019-10-19
Ending date2019-10-20
Submission deadline2019-09-15
Country, CityPoland, Koziegłowy Częstochowa
Choir - organizerStowarzyszenie Śpiewacze - Rzemieślniczy Chór Męski "Pochodnia"
AddressPlac Moniuszki
WWWhttp://www.pochodnia.com.pl
Entered 2019-07-14 by Anna Luszczyk - Matyja
Description

R E G U L A M I N
X MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRALNEJ PIEŚNI MARYJNEJ
CZĘSTOCHOWA - KOZIEGŁOWY 2019
 
 1. Cele Festiwalu
 1. Popularyzacja maryjnych kompozycji chóralnych nierozerwalnie związanych
  z tradycjami chrześcijańskimi.
 2. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
 3. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.
 1. Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz upowszechnianie ich dorobku artystycznego.
 1. Promocja miasta Częstochowy, miasta i gminy Koziegłowy oraz regionu Jurajskiego.
II  Założenia Festiwalu
 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 1. W festiwalu mogą uczestniczyć amatorskie zespoły młodzieżowe i dorosłe z kraju
  i z zagranicy.
 1. Festiwal jest przeznaczony dla zespołów w pełni amatorskich. Zasada ta nie dotyczy dyrygentów. Zespoły przygotowują do oceny Jury program składający się z 4 pieśni
  z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Program konkursowy każdego zespołu powinien składać się z następujących utworów:
  utwory: a, b – utwory sakralne z różnych epok (dopuszczalny jest jeden utwór
  Spirituals lub Gospel)
           Utwory c, d -  utwory o tematyce Maryjnej
 1. Łączny czas prezentacji konkursowej nie może przekraczać 15 minut.
 1. Występy chórów będzie oceniać Jury, złożone z doświadczonych muzyków powołane przez organizatorów. Jury oceniać będzie następujące elementy:
  • interpretację - stylowość wykonania
  • intonację - barwę, harmonię, emisję głosu
  • retorykę - artykulację słowna i muzyczną
  • ekspresję muzyczną – frazowanie
  • dobór repertuaru oraz dramaturgię programu.
 1. Przewidziano następujące nagrody:
  I miejsce – statuetka Złotej Pochodni
         II miejsce – statuetka Srebrnej Pochodni
         III miejsce – statuetka Brązowej Pochodni
 1. Wszystkie zespoły otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu.
Organizatorzy przewidują również nagrody specjalne, pieniężne i rzeczowe zależne od możliwości finansowych i pozyskanych sponsorów.
 1. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.
 1. Jury ma prawo do innego podziału nagród oraz wprowadzenia nagród specjalnych w porozumieniu z organizatorami Festiwalu.
 1. Organizacja Festiwalu
 1. Festiwal odbywać się będzie w dniach 19-20 października 2019 r.
Zespoły, które chcą wziąć udział w Festiwalu, winny przesłać do dnia 15 września 2019 r. na adres organizatorów, wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU oraz kopię nut programu konkursowego (z dopiskiem festiwal” na kopercie), oraz dokonać opłaty akredytacyjnej w wysokości 250 zł (60 Euro) na konto:
BNP Paribas 56 2030 0045 1110 0000 0422 1410
Stowarzyszenie Śpiewacze "Pochodnia", ul. Kościuszki 6, 42-200 Częstochowa  z dopiskiem festiwal”.
Do zgłoszenia należy załączyć w formie elektronicznej:
- krótką informację o zespole (udział w konkursach, zdobyte nagrody),
- zdjęcie zespołu o dobrej rozdzielczości,
- kopię wpisowego
 1. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Festiwalu podejmuje Rada Artystyczna.
 1. W przypadku nie zakwalifikowania zespołu do festiwalu, wpisowe będzie zwrócone. Wpisowe nie będzie zwrócone w przypadku rezygnacji zespołu z udziału w Festiwalu.
 1. Organizatorzy Festiwalu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.
 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu nieodpłatnie obiady w dniach 19-20 października 2019 r.
 1. Organizatorzy w trakcie Festiwalu oferują zaproszonym zespołom noclegi ze śniadaniem za częściową odpłatnością w wysokości 50 zł (12 Euro) od osoby.
 1. Każdy zespół przygotowuje dodatkowo 30 minutowy sakralny program koncertowy (oprawa mszy św. i krótka prezentacja po mszy) do wykonania w dniu 20 października 2019 r. w godzinach dopołudniowych w wyznaczonych kościołach regionu, w ramach imprez towarzyszących Festiwalowi.
 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 19 października 2019 r. w godz. 11.00-16.00. Koncert Finałowy odbędzie się w niedzielę 20 października 2019 r. w godz. 14.00-17.00. w klasztorze na Jasnej Górze.
 2. Organizatorzy zapewniają możliwość zwiedzania miejsc związanych z kultem Maryjnym.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej zespołów uczestniczących w Festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji.
 1. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.
 
*Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Śpiewacze „POCHODNIA”, ul. Orkana 54B m. 34,
42-229 Częstochowa www.pochodnia.com.pl;  wojtalm@interia.pl
 
tel.: dyrektor artystyczny festiwalu
Anna Łuszczyk - Matyja                 +48 605 366 649
mail: hankaluscyk@poczta.onet.pl
tel. dyrektor festiwalu  Marek Wojtal + 48 501 260 543
 mail: wojtalm@interia.pl

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·