We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w Białymstoku

XXXIX International Festival of Orthodox Church Music "Hajnówka 2020" in Białystok

Starting date2020-05-20
Ending date2020-05-24
Submission deadline2019-12-25
Country, CityPoland, Białystok
Event locationOpera i Filharmonia Podlaska
Addressul. Podleśna 2
WWWhttp://www.festiwal-hajnowka.pl
Entered 2019-11-04 by Mikolaj Buszko
Description

/PL/
Festiwal organizujemy corocznie od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 895 chórów z 41 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Ghany, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.
W Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, staroobrzędowcy, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Otwartość Festiwalu, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa — to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego  Forum Wschodu i Zachodu.
Festiwal odbywa się pod Patronatem Prezydenta RP i Ministra Kultury RP,  Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego oraz Patronatem Związku Kompozytorów Polskich.

/ENG/
The organizer of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” in Bialystok is the “Orthodox Church Music” Foundation in Hajnówka. We have held the Festival annually since 1982. So far, 895 choirs from 41 countries from Europe, Asia, North America, Africa and Australia have participated in the Festival. We hosted choirs from Armenia, Australia, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lebanon, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Russia, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates, United States.
            During the Festival orthodox church music is performed by the choirs regardless of their nationality or religion – we host not only orthodox church choirs, but also catholic, Greek catholic, protestant, old-believers’, as well as muslim, buddhist, jewish. The openness of the Festival, the variety of repertoire and cultural diversity is an example of mutual respect and tolerance, confirming the idea of the Festival as the Musical Forum of East and West.
The aim of the International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka” in Bialystok is to present the great artistic and spiritual values of Orthodox Church music. Its program also creates opportunities for discussions, meetings, exchanges of experiences and forming new relationships between participants from different environments – thus enriching its aims with aesthetic and educational objectives.
            The Festival takes place under the Patronage of the President of Poland as well as the Patronage of the Polish Ministry of Culture, Artistic Patronage of prof. Krzysztof Penderecki – one of the most prominent contemporary composers and Patronage of Polish Composers’ Union.
            Choirs participating in the Festival`s competition are judged by an international jury in the following categories: amateur (parish and secular), children and youth, music academies and professional. In 1995, the Ministry of Culture and National Heritage qualified the International Festival of Orthodox Music "Hajnówka" in Bialystok to the musical art events at the highest level, giving it a "zero category", same as International Fryderyk Chopin Piano Competition and thus the most famous Polish world music events.
 

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·