• Language / язык
 
Kraj: Poland
Data rozpoczęcia: 2018-05-25
Godzina rozpoczęcia: 13:30:00
Dostępne tłumaczenia:

Legnica Cantat - warsztaty dla dyrygentów

W dniach 25- 26 maja 2018 r. odbędzie się seminarium dla dyrygentów chórów, muzyków i muzykologów organizowane w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 49 przez Legnickie Centrum Kultury.

Program:
 
 
25 maja 2018 r. (piątek)
Wykłady od godz. 13.30 do godz. 17.30, z przerwą na obiad o godz. 15.30

Tematy wykładów:

 
  • System kształcenia dyrygenckiego w polskich uczelniach artystycznych na przykładzie Akademii Muzycznej w Krakowie – prof. Stanisław Krawczyński
 
  • Praca z chórem dziecięcym- wyzwania dyrygenta w XXI wieku- prof. Dariusz Dyczewski
 
 
  • Styl melodyczno-słowny. Refleksje o śpiewie gregoriańskim w 50. rocznicę wydania Semiologii gregoriańskiej – dr hab. Michał Sławecki
 
po wykładach: panel dyskusyjny, kolacja                           
 
26 maja 2018 r. (sobota)
Udział w koncertach konkursowych jako nieoficjalne jury, obrady i konfrontacja werdyktu z oficjalnym jury.
 

 

Koszty dydaktyczne pokrywa Legnickie Centrum Kultury. Koszty akredytacji, zakwaterowania  i wyżywienia ponoszą instytucje delegujące kandydatów lub sami zainteresowani.
 
 
Pisemne zgłoszenia ( na załączonej karcie ) prosimy przesyłać  do:
Legnickiego Centrum Kultury, ul. Chojnowska  2,  59 - 220 Legnica  do dnia  30 kwietnia 2018r.
Opłaty (akredytacja i wyżywienie) prosimy wpłacać na konto Legnickiego Centrum Kultury:
Bank Zachodni WBK S.A.  O/Legnica     91 1090 2066 0000 0005 4200 0402
 
Oczekujemy Państwa w dniu 25 maja  o godz. 13.00  w Legnickim Centrum Kultury
(Akademia Rycerska ) wejście od ul. Bilsego,
Wszelkich informacji dotyczących seminarium udziela:

Małgorzata Dancewicz-Pawlik (Legnickie Centrum Kultury) tel. ( 076)  72 33 722; 501504120

e-mail:  malgorazata.dancewicz-pawlik@lck.art.pl
 
 

Pliki do pobrania:


Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies