We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык
 
Country: Poland
Starting date: 2022-03-05
start Time: 09:00:00
Available translations:

Ogólnopolska Konferencja Mam Głos

Ogólnopolska Konferencja Mam Głos
Ogólnopolska Konferencja Mam Głos: Sztuka - Nauka - Biznes. To interdyscyplinarne wydarzenie promujące holistyczne podejście do głosu. Nasze zaplecze merytoryczne tworzy grono uznanych eksperci z wielu dziedzin.


Ogólnopolska Konferencja Mam Głos. Sztuka Nauka Biznesto wyjątkowe wydarzenie łączące ekspertów zajmujących się głosem słyszalnym (mowa i śpiew) oraz niesłyszalnym (głos myśli, ciała, emocji, intuicji), a także naukowców i ludzi biznesu dla których głos jest narzędziem pracy zawodowej, przedmiotem badań a nierzadko sposobem na wgląd w siebie. Podczas konferencji gościmy: dyrygentów, nauczycieli emisji głosu, trenerów wokalnych, rehabilitantów głosu, logopedów, foniatrów, laryngologów, językoznawców, psychologów muzyki, muzykoterapeutów, psychoterapeutów. Cele Konferencji to: reagowanie na niewłaściwe (niekompetentne, krzywdzące i nieodpowiedzialne) kształcenie wokalne i pomoc tym, którzy kiedykolwiek usłyszeli zdanie „Nie masz głosu”, a także propagowanie rozwoju głosu i praca na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o miejscu i roli jakie głos zajmuje w życiu człowieka. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom społeczeństwa oraz biorąc pod uwagę wnioski 
i doświadczenia zebrane podczas minionych dwóch edycji Konferencji, proponujemy interdyscyplinarne panele dyskusyjne o holistycznym podejściu do głosu, spotkania 
z ekspertami, wykłady tematyczne, studium przypadku oraz konsultacje. Ogólnopolska Konferencja Mam Głos działa w ramach portalu niemamglosu.pl pod opieką Stowarzyszenia Artystów Euforis. Wszelkie działania związane z OKMG mają na celu: podjęcie ustawicznego dialogu specjalistów środowiska muzycznego, popularyzowanie śpiewu i jego terapeutycznej roli, zaoferowanie konkretnych rozwiązań osobom z patologiami głosu, a ostatecznie utworzenie Instytutu Badań nad Głosem. 

 

See also


Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·