We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык
 
Choir: Fundacja Chórtownia
Country: Poland
Starting date: 2016-06-30
Available translations:

Sprawozdanie Fundacji Chórtownia za rok 2015

Rzutem na taśmę, w ostatnim dniu ;)
Zdecydowanie wolimy coś robić, niż to potem opisywać...

Fundacja Chórtownia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Celami Fundacji są:

 1. Upowszechnianie działalności chórów amatorskich, tj. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej w zakresie chóralistyki.
 2. Wspieranie rozwoju osobistego chórzystów i dyrygentów chóralnych.
 3. Ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy chórami.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. badanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu działania Fundacji;

 2. działania szkoleniowe i edukacyjne;

 3. działalność wydawniczą;

 4. organizowanie zlotów, festiwali, warsztatów, konferencji chóralnych oraz innym form wymiany doświadczeń uczestników;

 5. organizowanie wymiany kulturalnej z innymi krajami;

 6. inspirowanie oraz prowadzenie działań kulturalnych i artystycznych służących celom Fundacji;

 7. podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz środowisk artystycznych;

 8. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie działań organów państwa kreujących i wdrażających politykę edukacyjną i kulturalną Państwa;

 9. udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, których zakres określa Zarząd Fundacji;

 10. prowadzenie portalu internetowego.

W roku 2015 w ramach fundacji były zrealizowane następujące działania:

 1. Prowadzenie portalu internetowego Chórtownia pod adresem http://www.choral.art.pl

 2. Wydanie płyty „The Sound of Europe II”

 3. Realizacja projektu „Międzynarodowa współpraca chórów na bazie technologii IT” (RITA)

 4. Udział Chóru Kameralnego UAM w Tbilisi Choral State Festival

 5. Organizacja „Konkursu z książką”

 6. Udział w koncercie z okazji XX-lecia Chóru Chłopięco-Męskiego MDZLEVARI (Gruzja)

 7. Prace rozwojowe w portalu

 8. Udział w Dniach Muzyki Chóralnej w Garwolinie 15-18.X.2015

 9. Udział w Festiwalu im. J. Świdra w Cieszynie i konferencji naukowej – listopad 2015

 10. Ogłoszenie konkursu NAGRAJ NAS

 11. Upowszechnianie Światowego Dnia Chóralnego (7 grudnia) w Polsce.

1. Prowadzenie portalu internetowego Chórtownia pod adresem http://www.choral.art.pl

Jest to działalność stała fundacji. Statystyki portalu za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 rok to:
50370 odwiedzin wykonanych przez 33635 użytkowników, którzy obejrzeli 223732 podstron
Odwiedzający byli z 86 krajów, z czego Top20 to: Polska (90%), Niemcy, Armenia, UK, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, USA, Rosja, Czechy, Litwa, Holandia, Włochy, Bułgaria, Francja, Dania, Kenia, Hiszpania, Norwegia

Na koniec 2015 roku w portalu było:

5549 użytkowników z 39 krajów
902 chóry
456 festiwale
142 partytur chóralnych
1178 koncertów chóralnych
833 aktualności
94 płyt CD z muzyką chóralną
115 opisanych filmów z YT z muzyką chóralną

Oprócz tego są regularnie redagowane i wysyłane wszystkim użytkownikom portalu comiesięczne biuletyny pod tytułem Chórtownik” w języku polskim i okazjonalnie w języku angielskim i rosyjskim.

2. Wydanie płyty „The Sound of Europe II”

Fundacja Chórtownia w roku 2015 wydała płytę „The Sound of Europe II” zawierająca chóralną muzykę ludową z 7 krajów: Polski, Armenii, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Węgier i Ukrainy. Na płycie jest 14 chórów i 18 utworów. Każdy chór uczestniczący w tym projekcie w otrzymał bezpłatnie od 50 do 100 egzemplarzy płyty do promocji we własnym zakresie, co wpłynęło bardzo korzystnie na dystrybucję płyty (prawie cały nakład już się rozszedł).

Utwory nadesłane przez wykonujące je chóry są charakterystyczne dla danego kraju. Płyta miała za zadanie przybliżenie kultur muzycznych różnych narodów słuchaczom, często do tej pory nie mającym styczności ani z muzyką chóralną, ani z muzyką narodów uczestniczących w projekcie i w ten sposób na ułatwienie integracji między tymi krajami.

Chóry, które znalazły się na płycie oprócz różnorodności geograficznej i etnicznej prezentują także różne grupy wiekowe: od bardzo znanego chóru dziecięcego z Armenii "Little Singers of Armenia" po bardzo dorosły chór mieszany "Tryl" z Toszka. Pod względem głosowym są tu i chóry mieszane, (80-osobowy skład gruzińskiego męskiego chóru folkowego "Mdzlevari") i przepięknie śpiewająca kilkuosobowa żeńska grupa wokalna z klasztoru "Geghard" z Armenii. Zdecydowana większość wykonawców na płycie to zespoły amatorskie, do wyjątków należy Chór Bortniańskiego z Ukrainy. Są też zespoły młodzieżowe (Mołdawia) i studenckie (Polska, Bułgaria, Węgry).

Do międzynarodowego grona wykonawców trzeba dopisać również autorkę obrazu, który został użyty na okładce płyty – Anę Sawieljewą z Mołdawii (15 lat), uczennicę Olimpiady Spatari prowadzącej szkołę malarstwa i rysunku w Kiszyniowie.

Płyta nie jest przeznaczona do sprzedaży.

3. Realizacja projektu „Międzynarodowa współpraca chórów na bazie technologii IT” (RITA)

Celem projektu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA – Region in Transition było zaproszenie chórów z Gruzji, Armenii i Mołdawii do przyłączenia się do portalu i współuczestnictwa w międzynarodowej już sieci kontaktów chóralnych. W ramach projektu odbyły się trzy dwudniowe seminaria dla dyrygentów chóralnych w Tbilisi, Erewaniu i Kiszyniowie oraz warsztaty z muzyką chóralną w tych samych miastach, z udziałem m.in. prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody z Gliwic, która poprowadziła warsztaty z muzyką polską.

Na seminariach przedstawiano ideę portalu i omawiano sposoby uczestnictwa w międzynarodowym życiu chóralnym (i kreowania go!) zarówno od strony koncepcyjnej, jak i technicznej. Zajęcia obejmowały wykłady grupowe oraz indywidualne konsultacje techniczne dotyczące tworzenia i aktualizowania profilu chóralnego, wykorzystywania pozostałych funkcji portalu oraz audytu stron internetowych poszczególnych chórów pod kątem pozycjonowania. W wyniku projektu w portalu Chórtownia pojawili się użytkownicy i chóry z krajów biorących udział w projekcie, a sam portal zyskał gruzińską, ormiańską i rumuńską wersję językową oraz funkcje do zarządzania tłumaczeniami profili chóralnych i aktualności. Projekt trwał od lutego do września 2015.

4. Udział Chóru Kameralnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Tbilisi Choral State Festival

Przy okazji realizacji wyżej opisanego projektu, dzięki współpracy fundacji Chórtownia z partnerem gruzińskim, pojawiła się możliwość, aby polski chór był gościem festiwalu w Gruzji. Chórem tym był Chór Kameralny UAM z Poznania pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza, który podbił serca gruzińskiej publiczności.

5. Organizacja „Konkursu z książką”

Spośród autorów wpisów w zakładkach Koncerty, Aktualności i Festwale na początku maja wylosowaliśmy dwie osoby, które otrzymały książkę o dziejach chóru "Cappella Gedanensis" - "Z batutą i Cappellą" autorstwa Barbary Kanold, wydaną przez Wydawnictwo Oskar: http://www.choral.art.pl/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=5735&jezyk=1

6. Udział w koncercie z okazji XX-lecia Chóru Chłopięco-Męskiego Mdzlevari (Gruzja)

Fundacja została zaproszona na obchody XX-lecia Chóru Chłopięco-Męskiego Mdzlevari z Tbilisi, w szczególności koncert jubileuszowy, który miał się odbyć w sobotę, dnia 14 czerwca 2015. Na koncert ten zostały również przygotowane materiały filmowe z muzycznym pozdrowieniem od polskiego chóru - Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej, który wykonał pieśń gruzińską. Z powodu siły wyższej, tj. powodzi, która dotknęła Tbilisi w nocy z dnia 13 na 14 czerwca koncert się nie odbył, jednak koszty podróży do Gruzji zostały poniesione. Poniżej fragment relacji spisanej po powrocie: „[...] jak pewnie wiecie, było oberwanie chmury, w wyniku którego wylał dopływ Mtkvari w centrum miasta, zatopił Zoo, z którego uciekły lwy, tygrysy, niedźwiedzie, kilkanaście wilków, 2 krokodyle, pantera, pingwiny i hipopotam. A co gorsza, zginęło kilkanaście osób, ponieważ ta masa wody, a właściwie błota pomieszanego z gałęźmi (w górach osunął się wielki kawał zbocza) staranowała samochody jadące wzdłuż bulwaru prowadzącego równolegle do Mtkvari, czyli dużej rzeki przepływającej przez Tbilisi - i ludzie, którzy byli w środku się potopili. Zginęło także 2 ratowników, którzy starali się pomóc tonącym, ale woda ich niestety zabrała i nie zdołali uratować ani siebie, ani innych. [...] Koncert się w końcu nie odbył z powodu żałoby narodowej, zresztą i tak przez następną dobę w połowie miasta nie było prądu, więc nawet nie pozwoliłyby na to warunki fizyczne.„

Oto lista zwierząt, które uciekły z ZOO oraz krótkie sprawozdanie z powodzi z innego źródła: http://hca.ge/wp-content/uploads/2015/06/Bulletin-2.pdf

7. Prace rozwojowe w portalu

W lipcu został wykonany szereg prac programistycznych mających na celu łatwiejsze korzystanie z portalu, m.in. logowanie przy pomocy facebooka, http://www.choral.art.pl/?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&start=64&nid=5867&jezyk=1

8. Udział w Dniach Muzyki Chóralnej w Garwolinie 15-18.X.2015

http://www.choral.art.pl/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=5935&jezyk=1

9. Udział w Festiwalu im. Józefa Świdra w Cieszynie – listopad 2015

Staraniem fundacji, dzięki hojności sponsora w festiwalu w Cieszynie wraz z nami mogła uczestniczyć delegacja z Armenii. W czasie festiwalu zarówno przedstawicielka Armenian Choral Conductors' Association, Christina Sheroyan, jak i Justyna Dziuma, prezes Chórtowni, wygłosiły referaty na konferencji naukowej.

10. Ogłoszenie konkursu NAGRAJ NAS

W listopadzie został ogłoszony konkurs internetowy NAGRAJ NAS, którego zadaniem było wyłonienie zwycięzcy spośród chórów, które prześlą swoje nagrania na YouTube. Konkurs miał II etapy – do końca roku 2015 można było nadsyłać zgłoszenia do wstępnej selekcji – nadesłano 11 zgłoszeń, z czego zakwalifikowano 6 do etapu II.

11. Upowszechnianie Światowego Dnia Chóralnego (7 grudnia) w Polsce.Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·