We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык
 
Country: Poland
Starting date: 2019-08-05
Available translations:
Russian
English

Festiwal "Razem w XXI wieku" w Kamczii

Festiwal
Tygodniowe Międzynarodowe Artystyczne Spotkania i Festiwal "Razem w XXI wieku" w Bułgarii, w Kamczii niedaleko Warny, grupujące śpiewaków, muzyków, zesoły folklorystyczne i chóralne z różnych krajów i w różnym wieku zakończyły się 30 lipca 2019

Uczestnicy z Rosji, Bułgarii, Mołdawii, Polski, Słowacji, Gruzji, Ukrainy, Izraela i Rumunii wzięli udział w festiwalu i otrzymali zasłużone nagrody.

Głównym organizatorem tego międzynarodowego wydarzenia jest Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Bułgarii, którego dyrektorem generalnym jest Stanka Shopova, a dyrektorem artystycznym Natalia Barabanshchikova. W ramach festiwalu odbył się III Międzynarodowy Konkurs Biser Kirov i Międzynarodowy Konkurs "Gwiazdy Kamchii".

Zgodnie z tradycją festiwal „Razem w XXI wieku” rozpoczął się Dniem Bułgarii, podczas którego prezentowana była kultura bułgarska - zwyczaje, tradycje i folklor, pokaz filmu „To jest Bułgaria”. Każdy z zaproszonych krajów również przygotował swój własny dzień, który miał własne unikalne programy.

Dla uczestników spotkania i festiwalu odbyły się warsztaty prowadzone przez wybitnych twórców o międzynarodowej sławie.


Lekcje muzyki gruzińskiej z maestro Kachaberem Onaszwili. Chór złożony z chórzystów ze Słowacji, Polski, Mołdawii, Ukrainy i Rosji.


Długofalowy projekt „Razem w 21 wieku” organizowany przez Fundację na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Bułgarii to kreatywna platforma, na której ludzie sztuki i kultury wymieniają się pomysłami i doświadczeniami i tworzą piękno bez granic. Projekt obejmuje ludzi wszystkich narodowości i grup wiekowych. Jego głównym celem jest przyjaźń i przywrócenie pokoju poprzez sztukę i wspólną kreatywność.


Anastasia Vrindavati śpiewa autorską piosenkę w Dzień Izraela

Tekst: Tatiana Bazhenova

See also


Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·