• Language / язык
 
Choir: Warszawski Chór "Camerata Varsovia" przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Event location: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Address: Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Country: Poland
Starting date: 2016-01-24
start Time: 17:00:00
Available translations:
Polish

MUZYCZNE ROZMAITOŚCI - Interpretacje muzyki chóralnej

MUZYCZNE ROZMAITOŚCI - Interpretacje muzyki chóralnej
MUZYCZNE ROZMAITOŚCI - Interpretacje muzyki chóralnej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
niedziela o godzinie 17:00

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Chór Dziecięcy ALLA POLACCA przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
Anna Bednarska - dyry­gent

W pro­gra­mie: Z muzyką przez świat. Dźwięki Afryki

Chór i Zespół Instrumentalny CAMERATA VARSOVIA
Chór Dziecięcy CANZONETTA Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Elżbieta Siczek - dyry­gent

W pro­gra­mie: John Rutter – Mass of the Children

Chór Mieszany Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Soliści, Chór i Orkiestra ZPSM im. F. Chopina
Ewa Czubińska - dyry­gent

W pro­gra­mie: muzyka kla­syczna na wesoło


Bezpłatne bilety wstępu dostępne od 18 stycznia 2016

See also
Location


Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies