• Language / язык
 
Event location: Sala koncertowa Akademii Muzycznej
Address: Katowice, Zacisze 3
Country: Poland
Starting date: 2016-10-08
start Time: 17:00:00
Available translations:
Polish

Spotkajmy się na galowym koncercie II Festiwalu Chóralnego „Cantus” im. Józefa Świdra

Spotkajmy się na galowym koncercie II Festiwalu Chóralnego „Cantus” im. Józefa Świdra
8.X. godz. 17:00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach

W sobotę, 8 października, w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach odbędzie się Galowy Koncert Drugiego Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Cantus” im. Józefa Świdra. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Metropolity Katowickiego ks.  abpa Wiktora Skworca, Prezydenta Miasta Katowice dra Marcina Krupy oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Władysława Szymańskiego. W trakcie koncertu nastąpi także ogłoszenie werdyktu i wręczenie zasłużonym uczestnikom społecznego ruchu chóralnego statuetek XXI Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki.

Józef Świder (1930-2014) - obok H. M. Góreckiego i W. Kilara należał do grona związanych ze Śląskiem najwybitniejszych polskich kompozytorów pokolenia lat trzydziestych. Zyskał międzynarodową sławę przede wszystkim jako twórca muzyki chóralnej (ponad 300 utworów), wykonywanej również przez zespoły amatorskie. Na jego spuściznę twórczą składają się ponadto wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe, sceniczne oraz instrumentalne. Jako pedagog – profesor kompozycji Akademii Muzycznej w Katowicach, kierownik Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego AM w Bydgoszczy, w latach 1985-1999 kierownik Instytutu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego – przyczynił się do rozwoju talentów kompozytorskich m.in. Aleksandra Lasonia, Andrzeja Dziadka, Wiesława Cienciały. Działalność twórczą i pedagogiczną godził z pracą społeczną m.in. w byłym Oddziale Śląskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, w którym w latach 1968-1974 pełnił funkcję dyrektora artystycznego.
Śląski Związek Chórów i Orkiestr – spadkobierca i kontynuator tradycji utworzonego 18 kwietnia 1910 roku w Bytomiu Związku Śląskich Kół Śpiewaczych pragnie  pielęgnować pamięć kompozytora oraz propagować jego twórczość.

Pierwszy Festiwal „Cantus” miał formę ograniczoną do rozmiarów imprezy trwającej pół dnia i udziału w niej zaledwie ośmiu chórów z najbliższej okolicy. Konkursowe przesłuchania poprzedzone złożeniem kwiatów na grobie kompozytora odbyły się 10 października 2015 roku w sali koncertowej Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Występującym zespołom przysłuchiwali się m.in. córka twórcy ponad trzystu utworów chóralnych, Magdalena Świder-Śnioszek z mężem i synem - fundatorzy nagrody głównej „Cantus”, której laureatem został Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” im. Norberta Kroczka.
 

Location


Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·