We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык
 
Choir: Chór Słowiczek
Event location: Centrum Kultury Śląskiej - Zgoda
Address: Świętochłowice, ul.Krauzego 1
Country: Poland
Starting date: 2019-04-06
start Time: 18:00:00
Available translations:
Polish

Pamięci Juliusza Kandziory

Pamięci Juliusza Kandziory
Wirecki "Słowiczek" obchodzący 100-lecie swego istnienia chce upamiętnić swego wielkiego dyrygenta Juliusza Kandziorę, który był mieszkańcem Świętochłowic.

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się w Centrum Kultury ZGODA przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowice.

Chór Mieszany SŁOWICZEK należy do jednych z najstarszych chórów w Polsce.

Został powołany 28 lutego 1919r. podczas zebrania rudzkich entuzjastów pieśni obyczajowej w sali Danzigera w Czarnym Lesie. Wśród założycieli znaleźli się m. in. Karol Bytomski, Grzegorz Gwóźdź, Julian Pieczka i Antoni Szpilka. Już 18 lat później (17 maja 1937r.) z inicjatywy prezesa Stanisława Komandery, Towarzystwo Śpiewacze SŁOWICZEK podjęło uchwałę o budowie własnego Domu Śpiewaczego. Budowa rozpoczęła się 2 czerwca 1938 r. 230 członków i sympatyków przepracowało na budowie 27 tys. godz.

Wśród osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie były też osoby poświęcające budowie po 220 godz. miesięcznie, kosztem swoich urlopów i dni wolnych od pracy. 30 października 1938r. po 5 miesiącach wytężonej pracy uroczyście otwarto Dom Śpiewaczy SŁOWICZEK w Rudzie Śląskiej – Wirku o kubaturze 2 656 m3. W budynku znajduje się duża sala mieszcząca 100 osób posiadająca również scenę. Warto dodać, iż w dzisiejszych czasach jest to nieprawdopodobne, aby członkowie chóru wybudowali z własnych prywatnych pieniędzy siedzibę chóru.

Ówcześni członkowie nie tylko wsparli budowę własnymi środkami, lecz przede wszystkim własną ciężką pracą fizyczną. Nie sposób wymienić wszystkich konkursów, kursów, warsztatów, festiwali, koncertów, w których Stowarzyszenie brało udział, ponieważ przez prawie 100 lat doświadczenia, odbyło się ich kilkaset. W latach dwudziestych chór zajmował czołowe miejsca na okręgowych konkurach śpiewaczych. W 1930 roku Chór Mieszany SŁOWICZEK zdobył I nagrodę w Konkursie Wojewódzkim i II Lokatę w Konkursie Śpiewaczym w Teatrze Polskim w Katowicach, dzięki czemu zyskał ogólnopolską sławę.

Podczas drugiej wojny światowej działalność chóru została zawieszona, jednak już 25 marca 1945r. Nadzwyczajne Walne Zebranie reaktywowało chór. W tym czasie chórem dyrygował Juliusz Kandziora – wybitny i zasłużony dyrygent i kompozytor, który zostawił po sobie wielką spuściznę swoich dzieł muzycznych. Ten wybitny człowiek dyrygował SŁOWICZKIEM 41 lat. Oprócz wymienionego powyżej Juliusza Kandziory, Stowarzyszeniem dyrygowali także Felbier z Bielszowic, Czaja, Rzeźniczek, Heine, Jerzy Cenkalik, Kołaczek, Wilhelm Nocoń, Krystyna Świder, Piotr Warzecha, Hubert Ratka, Paweł Kotucha, a od 2003 r. mgr Barbara Orlińska. Obecnie prezesem chóru jest mgr Andrzej Pięta.

Chór brał udział również w wielu krajowych i zagranicznych trasach koncertowych: trzykrotnie w Danii i w Holandii oraz w Austrii, Niemczech, a także nawet na Białorusi.Chór posiada własną bibliotekę muzyczną, w której znajduje się ponad 350 utworów kompozytorów śląskich, polskich i zagranicznych, m.in. Pawła Kotuchy i Juliusza Kandziory. W repertuarze chóru są kompozycje o różnorodnej stylistyce i tematyce między innymi pieśni świeckie, religijne, operowe, rozrywkowe, operetkowe, musicalowe, ludowe oraz okolicznościowe.
 

Location


Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·