We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Ekumeniczny Chór Kameralny Parafii Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie - EKUMENICZNY CHÓR KAMERALNY PER W WARSZAWIE

Ecumenical Chamber Choir Evangelical-Reformed Church in Warsaw

CountryPoland
CityWarszawa
Zip code00-145
Addressal. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Phone number+48 502 497 392
Skype
WWWhttps://www.facebook.com/EkumenicznyChorKameralnyPER
Emailchorkameralny.eku@gmail.com
Choir typechór mieszany
Age Groupdorośli
Exists since1991
Languages of communication English, Polish,
Entered 2008-09-22
Updated 2023-05-15
Moderator Justyna Dziuma
Agnieszka Mogielnicka
Joanna Gawronska
Jerzy Ratajczak
Professionalno
Conductor
Daniel Synowiec

Days and hours of choir repetitions
Piątek, godz.18.00-21.00, Parafia KER w Warszawie
Description
Ekumeniczny Chór Kameralny PER w Warszawie jest amatorskim zespołem artystycznym działającym pod patronatem Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Jego kierownikiem artystycznym jest Daniel Synowiec.
Zespół swoją działalnością nawiązuje do tradycji działającego w latach 1991–2023 Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, którego założycielem i kierownikiem artystycznym był Paweł Hruszwicki (1991–2020),i z którego wywodzi się większość obecnych chórzystów. Następnie zespołem kierował Zbigniew Szablewski (2020–2022). W ciągu trzydziestu lat działalności, stylowość wykonań, wysoka kultura brzmienia oraz dbałość o stronę wyrazową i literacką zjednały chórowi słuchaczy i uznanie środowisk muzycznych. Cechą charakterystyczną zespołu pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego, było wykorzystywanie koncepcji pedagogicznej Zoltana Kodálya i reprezentowanie polskiego ruchu kodalyowskiego na festiwalach w Polsce i za granicą. Chór wykonał ponad 600 koncertów, miał w swoim dorobku nagrania radiowe i telewizyjne, oraz uczestniczył w festiwalach i konkursach muzycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2016 roku, z okazji jubileuszu 25-lecia, chór otrzymał Odznakę Honorową Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego za wieloletnią działalność społeczną dla Warszawy.
25 marca 2023 r. został powołany chór pod obecną nazwą, pod kierownictwem Daniela Synowca. Celem chóru jest krzewienie kultury muzycznej i tradycji chóralnej jako wartości integrujących różne kultury, środowiska, poglądy i wyznania, jak również popularyzacja wartościowej muzyki chóralnej. Członkami zespołu są doświadczeni chórzyści (12-16 os.), których łączy pasja muzykowania.

Dyrygent chóru Daniel Synowiec urodził się w 1976 r. w Wiedniu. Przez 7 lat dyrygował Chórem Polonii Wiedeńskiej „Gaudete", z którym wystąpił 130 razy w kraju i za granicą. Ukończył z wyróżnieniem pięcioletnie studium dla dyrygentów chórów polonijnych w Koninie. W latach 2004 – 2009 studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Edukacji Muzycznej – specjalizacja dyrygentura chóralna – w klasie dyrygowania prof. Sławka A. Wróblewskiego. W roku 2007 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 2009 r. jest dyrygentem Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010 - 2011 był kierownikiem artystycznym zespołu wokalnego „Vocafonia", działającego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W latach 2017 - 2020 uczył emisji głosu z metodyką nauczania śpiewu na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne, zajmuje się również tłumaczeniem podręczników, tekstów pieśni i innych dzieł muzycznych z języka niemieckiego na polski. Wśród nagrań jakich dokonał jako dyrygent znajdują się między innymi „Kolędy i Pastorałki” (z Chórem Polonii Wiedeńskiej), „Aleć nade mna Wenus – świecka polifonia renesansu” (z zespołem wokalnym "Vocafonia") oraz „Pulchra quia simplex" (z Chórem WUM).
Repertoire
Repertuar chóru jest różnorodny: religijny i świecki (klasyczny), obejmujący kompozycje polskie i zagraniczne z okresu średniowiecza po współczesność. Są to zarówno utwory uznanej literatury światowej, jak i kompozycje nieznane lub zapomniane. Chór koncertuje a cappella lub (rzadziej) z towarzyszeniem instrumentów.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·