• Language / язык

Fundacja Chórtownia - CHóRTOWNIA

Chórtownia Foundation

CountryPoland
CityGliwice
Zip code44-100
AddressŁużycka 6/8
Phone number+48 32 33-54-007
Skype-
WWWhttp://chortownia.org
Emailchortownia@3w.gliwice.pl
Choir typeorganizacja chóralna
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since2014
Languages of communication English, Polish, Russian,
Entered 2015-01-23
Updated 2020-12-16
Moderator Justyna Dziuma
Professionalno
Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
English
Polish
Russian
Armenian
Chórtownia Foundation is a Polish NGO promoting choral activities as a way of life and supporting international cultural exchange in the field of choral music. Founded only in 2014, it runs the biggest choral portal in this part of Europe, called "Chórtownia" (which can be translated as „choral stock”), that groups over 1000 choirs from several countries (mainly from Poland).It also helps organising international concert exchanges for choirs in Poland (it organised stays and concerts in Silesia region for choirs from Ukraine and Moldova every year).It supports World Choral Day organised by International Choral Music Federation and other initiatives in the area of choral music.It has already issued the CD „The Sound of Europe II” which contains choral music from seven countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Hungary, Moldova, Poland and Ukraine.

The second international CD issued by Chórtownia with cooperation with Armenian Choral Conductors' Association and Union of Oarmenians in Poland is "Treasures of Music: Armenia", containing armenian choral national music performed by choirs from Poland, Armenia, Ukraine, Moldova and Germany.Similar projects will be continued, with choirs from other countries.Basic document (statut): https://chortownia.org/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=2174&jezyk=1

Contacts
Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland

KRS number: 0000507967

NIP: 6312653175 (TAX ID)

REGON: 243545547

Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Celami Fundacji Chórtownia są m.in:

- upowszechnianie działalności chórów amatorskich, tj. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej w zakresie chóralistyki.

- wspieranie rozwoju osobistego chórzystów i dyrygentów chóralnych.

- ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy chórami.


Fundacja prowadzi portal społecznościowy dla chórów, który współtworzą jego użytkownicy: chórzyści, dyrygenci, kompozytorzy, pracownicy domów kultury, miłośnicy muzyki chóralnej. Dzięki nim za pośrednictwem Chórtowni chóry nawiązują ze sobą kontakty, zapraszają się wzajemnie na festiwale, ogłaszają koncerty. Młodzi kompozytorzy udostępniają w środowisku chóralnym swoje utwory. Sekcja "Dyskografia" pokazuje dorobek płytowy chórów, a dział "Multimedia" służy do prezentacji odpowiednio opisanych i przyporządkowanych do danego chóru nagrań umieszczanych na YT.


W Chórtowni prowadzimy też inne projekty - m.in. "The Sound of Europe II", w ramach którego powstała płyta-składanka z utworami ludowymi charakterystycznymi dla 7 krajów - w tym projekcie współpracowały z nami organizacje chóralne z Ukrainy, Armenii, Bułgarii, Węgier, Gruzji i Mołdawii.

Drugą międzynarodową płytą wydaną przez Chórtownię we współpracy z Armenian Choral Conductors' Association i Związkiem Ormian w Polsce jest "Treasures of Music: Armenia", zawierająca pieśni ormiańskie w opracowaniach chóralnych wykonywane przez chóry z Polski, Armenii, Ukrainy, Mołdawii i Niemiec.

Wspieramy też Światowy Dzień Chóralny - inicjatywę Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej.

Sprawozdania fundacji:


Za rok 2019

Za rok 2017

Za rok 2016

Za rok 2015

Za rok 2014Dane Fundacji
Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice

Numer KRS: 0000507967

NIP: 6312653175

REGON: 243545547

Numer rachunku bankowego: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Statut: https://chortownia.org/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=2174&jezyk=1
Chórtownia Фонд это польская неправительственная организация, занимающаяся поддержкой международного культурного обмена в области хоровой музыки.Основанная только в 2014 году, она ведёт самый большой хоровой портал в этой части Европы, под названием "Chórtownia" (что можно перевести как "хоровой склад"), где ест более 1000 хоров из разных стран (в основном из Польши). В 2014, 2015, 2016 и 2017 году фонл организовал международные концертные torunees для хоров из Украины и Молдовы.Это также польский координатор болгарской хоровой фестиваль в Камчия.Фонд выпустил компакт-диск "Звуки Европы II", который содержает хоровую музыку из семи стран: Армения, Болгария, Венгрия, Грузия, Молдова, Польша и Украина. The second CD "Treasues of Music: Armenia" with choral music sang by choir from Armenia, Poland, Germany, Ukraine and Moldova is being finished now. Similar projects will be continued, with choirs from other countries.Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland

KRS number: 0000507967

NIP: 6312653175 (TAX ID)

REGON: 243545547

Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Chórtownia ֆոնդԼեհաստանի հասարակական կազմակերպություն, որը նվիրված է միջազգային մշակութային փոխանակման ոլորտում երգչախմբային երաժշտության զարգացմանը: Հիմնադրվելով ընդամենը 2014 թվականին, «Chórtownia» անունը կրող Եվրոպայի ամենամեծ երգչախմբային պորտալում (որը կարելի է թարգմանել որպես «երգչախմբային ֆոնդ»),ավելի քան 1000 երգչախմբեր են ընդգրկված՝ աշխարհի տարբեր երկրներից (մեծ մասը՝ Լեհաստանից): Այն հանդիսանում է նաև Լեհաստանի և Բուլղարիայի Kamchia երգչախմբային փառատոնի համակարգող:Ներկայումս՝ «Chórtownia» ֆոնդը աշխատում է «Եվրոպայի հնչուններ II» (The Sound of Europe II) նախագծի CD թողարկման վրա, որը կներառի յոթ երկրների` Հայաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հունգարիայի,Մոլդովայի, Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի երգչախմբային երաժշտություն:Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland

KRS number: 0000507967

NIP: 6312653175 (TAX ID)

REGON: 243545547

Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW
Partners
Armenian Choral Conductors Association

Towarzystwo Osnowa / Osnova Society, Ukraine

Helsinki Citizens' Assembly Committee of Georgia

Portal музыкальные фестивали в России

Tbilisi State Choral Festival

Musicam Sacram.pl

Śpiewak Śląski


Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free


Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·