• Language / язык

Chór Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" - COLLEGIUM CANTORUM

Collegium Cantorum

KrajPoland
MiastoCzęstochowa
Kod42-200
AdresWilsona 16
TelefonHelena Siadlak, 691 43 53 53
Skype
WWWhttp://www.collegiumcantorum.com
Emailchor@collegiumcantorum.com, janusz@siadlak.pl
Typ chóruchór mieszany
Grupa wiekowadorośli
Istnieje od1987
Języki komunikacji English, Polish,
Wpisano 2008-10-09
Zaktualizowano 2016-10-26
Moderator Monika Trejtowicz
Helena Siadlak
Profesjonalnynie
Dyrygent
Janusz Siadlak

Opis
English
Polish
The Częstochowa Philharmonic Choir Collegium Cantorum is a vocal ensemble which was created in 2012 as a combination of a great passion for music, commitment and great musical sensitivity. The choir Collegium Cantorum is energy and professionalism and intensive, systematic artistic work, which enables continuous improvement of skills and preparing a comprehensive and highly diversified repertoire. The singers of the choir easily cope with different styles of music like classical music, opera music, a musical or popular music, as well as in contemporary compositions. The team appears on stage in full ensemble cast, in smaller ensembles and with singers performing solo, all presenting their vocal artistry. As a result, each concert of the choir Collegium Cantorum is a unique event and a true celebration of choral music. The choir was awarded by the Minister of Culture and National Heritage of the Order of Honour "Distinguished for Polish culture."


The beginnings of the choir date back to 1987 when Janusz Siadlak established his first choir. The choir director’s experience gained over the years, and his great desire to create the highest quality performances led to the professionalization of the activities of the choir. As a 24-person, professional mixed choir the Collegium Cantorum has been operating since 2012, being one of the artistic ensembles of the Częstochowa Philharmonic.


The Collegium Cantorum Choir has toured almost all over Poland, in most European countries, as well as in Argentina, Uruguay, China and the USA (twice) everywhere collecting excellent reviews and meeting with an enthusiastic reception of the audience.


The choir has made many first performances of works by Polish composers – including Andrzej Koszewski, Wojciech Łukaszewski, Juliusz Łuciuk, Roman Maciejewski, Edward Bogusławski, Marian Borkowski, Marek Jasiński, Stanisław Moryto. The choir is appreciated for its impeccable technique and exceptional sensitivity to music in even the most demanding, rarely appearing on stages, works of composers such as Arvo Pärt, Ernst Pepping and Hugo Distler. Repeatedly invited by Zbigniew Preisner to collaborate on various projects related to film music and television productions. During the tour of the choir in Argentina, the conductor received the score of Misa por la Paz y la Justicia from its composer Ariel Ramirez. Thanks to this the premiere of this beautiful Mass could take place in Poland.


In addition to a cappella programs the choir performs (either alone or in an enlarged ensemble cast) oratorios and cantatas. It has worked, among others, with: the Częstochowa Philharmonic Orchestra, the Łódź Philharmonic Orchestra, NFM - Leopoldinum, the National Polish Radio Symphony Orchestra, Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra (USA), Capella Cracoviensis and the Accademia Dell Arcadia orchestra.


An important part of the activities of the Collegium Cantorum are the authorial events organized within the activities of the Częstochowa Philharmonic - these include themed music shows such as Hot Africa and The Beatles Symphonically, extremely popular and appreciated among the public, and celebrate successes series of thematic concerts: „Thursday evenings with the Collegium Cantorum” presenting the richness and diversity of vocal music (from the very latest music, through the classical and opera music to popular music and musical jokes). The Collegium Cantorum is also the organizer of the Festival of Music of the Bach Family.


Quotes:
“They are in full control of the material and technique. They just sing beautifully. “
Prof. Maciej Negrey

“The singers of the choir Collegium Cantorum can obtain choral homogeneous and pure harmony together, and at the same time they can show up as racial soloists - individually - and in a variety of genres and styles of music. And this is unique and worthy of the highest recognition.”
Dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

“I have been observing Janusz Siadlak and his choir for several years, as they are consistently climbing up in all rankings of choral singing”.
Romuald Twardowski

„ [Musicians] Thanks to the work with Janusz Siadlak they gained a new personality which is sensitive to art and thus to other people. “
Paweł Łukaszewski

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum to zespół, który w powstał w 2012 r.
jako połączenie wielkiej pasji do muzyki, zaangażowania oraz wielkiej wrażliwości
muzycznej. Chór Collegium Cantorum to energia i profesjonalizm oraz intensywna,
systematyczna praca artystyczna, która umożliwia ciągłe doskonalenie umiejętności,
a zarazem przygotowanie obszernego i niezwykle zróżnicowanego repertuaru. Śpiewacy
chóru z łatwością odnajdują się zarówno w muzyce klasycznej, operowej, rozrywkowej
i musicalowej, jak i w utworach współczesnych. Zespół pojawia się na scenie w pełnym
składzie, w mniejszych ansamblach jak i solowo, prezentując kunszt wokalny. W efekcie
każdy koncert Collegium Cantorum jest wyjątkowym wydarzeniem i prawdziwym świętem
muzyki chóralnej.

Chór jest kontynautorem istniejącego wcześniej zespołu, powołanego do życia przez
Janusza Siadlaka. Doświadczenie szefa zespołu zdobyte na przestrzeni lat oraz jego chęć
tworzenia najwyższej jakości wykonań doprowadziły do profesjonalizacji działań chóru. Jako
24­osobowy, zawodowy chór mieszany Collegium Cantorum działa od roku 2012, będąc
jednym z zespołów artystycznych Filharmonii Częstochowskiej. Od samego początku
kierownikiem zespołu jest maestro Siadlak.

Chór Collegium Cantorum koncertował niemalże w całej Polsce, w większości krajów
Europy, a także w Argentynie, Urugwaju, Chinach i USA (dwukrotnie) wszędzie zbierając
znakomite recenzje i spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.
Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich – m.in.
A. Koszewskiego, W. Łukaszewskiego, J. Łuciuka, R. Maciejewskiego, M. Bembinowa,
E. Bogusławskiego, M. Borkowskiego, M. Jasińskiego, S. Moryty. Zespół doceniany jest za
nienaganną technikę oraz wyjątkową wrażliwość muzyczną w nawet bardzo wymagających,
rzadko goszczących na scenach dziełach kompozytorów takich jak Arvo Pärt, Ernst Pepping
czy Hugo Distler. Wielokrotnie zapraszany przez Zbigniewa Preisnera do współpracy przy
różnorodnych projektach związanych z muzyką filmową oraz produkcjami telewizyjnymi. Za
sprawą Collegium Cantorum dokonano polskiej premiery ​ Misa por la Paz y la Justicia Ariela
Ramireza, partyturę której dyrygent chóru otrzymał od kompozytora podczas tournée w
Argentynie.

Obok programów a cappella zespół realizuje (samodzielnie bądź w poszerzonym składzie)
dzieła oratoryjno­kantatowe – ma na koncie współpracę m.in. z: Orkiestrą Filharmonii
Częstochowskiej, Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, NFM – Leopoldinum, Narodową Orkiestrą
Symfoniczną Polskiego Radia, Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra (USA), Capellą
Cracoviensis czy orkiestrą Accademia dell’a Arcadia.
Istotną częścią działalności Collegium Cantorum są autorskie przedsięwzięcia organizowane
w ramach działalności Filharmonii Częstochowskiej – należą do nich tematyczne widowiska
muzyczne, takie jak ​ Gorąca Afryka czy ​ The Beatles Symfonicznie, cieszące się uznaniem
i ogromną popularnością wśród publiczności, oraz święcący triumfy cykl tematycznych
koncertów ​ Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej “Collegium
Cantorum” prezentujący bogactwo i różnorodność muzyki wokalnej (od muzyki najnowszej,
po przez klasykę, operę po rozrywkę i żarty muzyczne). Collegium Cantorum jest również
organizatorem ​ Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów​ .

Cytaty:
“​ Całkowicie panują nad materiałem i techniką. Śpiewają po prostu pięknie. “
Prof. Maciej Negrey

“​ Śpiewacy Collegium Cantorum uzyskują chóralną jednorodną i czystą harmonię razem, a
zarazem potrafią pokazać się jako rasowi soliści – osobno – i to w różnorodnych gatunkach
czy stylach muzycznych. A to już sprawa unikalna i godna najwyższego uznania.”
dr hab. Małgorzata Janicka­-Słysz

“​ Obserwuję Janusza Siadlaka o jego chór od kilku lat, jak konsekwentnie wspina się w górę
we wszelkich rankingach chóralistyki”.
Romuald Twardowski

“​ [Muzycy] Dzięki pracy z Januszem Siadlakiem zyskali nową, wrażliwą na sztukę, a przez to
i na innych ludzi osobowość. “
Paweł Łukaszewski
Osiągnięcia
Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich (A. Koszewskiego, W. Łukaszewskiego, J. Łuciuka, R. Maciejewskiego, M. Bembinowa, E. Bogusławskiego, M. Borkowskiego, M. Jasińskiego, St. Moryty). Za sprawą Collegium Cantorum po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana została w Polsce „Misa por la paz y la Justicia” Ariela Ramireza, partyturę której dyrygent chóru otrzymał od kompozytora podczas tournee chóru w Argentynie.
Chór “Collegium Cantorum” koncertował w wielu miastach Polski i na całym świecie. W trakcie swych zagranicznych podróży zespół dał koncerty w następujących krajach: Austria, Belgia, Białoruś, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, a poza Europą: Argentyna, Urugwaj, Chiny i USA (dwukrotnie) odnosząc wszędzie duże sukcesy. Zespół jest organizatorem wielu muzycznych projektów w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów.
Repertuar
Członkowie

Aby przeglądać wszystkie zasoby Chórtowni lub dodawać swoje wpisy, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się!

Logowanie:

email lub login Hasło   Zarejestruj się


Lokalizacja

Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Choir festival Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · ZAM - program do zamówień publicznych · projektowanie stron www · księgowa Zabrze