We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Towarzystwo Śpiewacze "Cichy Kącik"

CountryPoland
CityOstrów Wielkopolski
Zip code63-400
Addressul. Sienkiewicza 12
Phone number
Skype
WWWhttp://
Email
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since1986
Languages of communication Polish, Russian,
Entered 2009-01-12
Updated 2011-10-31
Moderator Magdalena Nowicka
Professionalno
Conductor
Magdalena Nowicka

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Powstało w 1986 r. przy Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zespół początkowo przyjął nazwę Chór Seniora „Cichy Kącik”. Pierwszym dyrygentem chóru była Stanisława Malkowska, a od 1991 r. obowiązki dyrygenta przejął Mieczysław Paluszyński. W 1999 r. chór zmienił nazwę i odtąd występuje jako Towarzystwo Śpiewacze „Cichy Kącik”. Od września 2002 r. dyrygentem jest Magdalena Nowicka.
Chór wykonuje pieśni w układzie dwu- i trzygłosowym. Na jego repertuar składają się utwory patriotyczne, sakralne, ludowe oraz rozrywkowe. Zespół aktywnie uczestniczy w kulturalnym życiu miasta, licznych przeglądach i festiwalach. W 2004 r. otrzymał wyróżnienie, a w 2005 r. zajął III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora „Złoty Wiek” w Trzemesznie. Zespół nawiązał też kontakt z chórem „Polska Grupa” z Veendam w Holandii, co zaowocowało dwukrotnym przyjazdem holenderskich chórzystów do Ostrowa oraz rewizytą „Cichego Kącika” w Holandii w 1997 r.
W 2005 r. Dyrygentka „Cichego Kącika” została uhonorowana tytułem „Osobowość Ostrowskiej Kultury” za rozpowszechnianie muzyki chóralnej.
Successes
2004 - wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora "Złoty Wiek" w Trzemesznie.
2005 - III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora "Złoty Wiek" w Trzemesznie.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·