We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Olsztyński Chór "Collegium Baccalarum" - BACCALARUM

CountryPoland
CityOlsztyn
Zip code
Address
Phone number
Skype
WWWhttp://baccalarum.olsztyn.pl
Emailchor@baccalarum.olsztyn.pl
Choir typechór mieszany
Age Group----
Exists since1987
Languages of communication English, French, German, Polish, Russian,
Entered 2008-09-22
Updated 2010-01-01
Moderator Justyna Dziuma
Daria Kamilla Brac
Professionalno
Conductor
Agata Wilińska

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Olsztyński Chór Collegium Baccalarum jest IV Oddziałem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" od marca 1993 r.
Obecnie zespół składa się z ok.35 osób różnych profesji, m.in. nauczycieli, prawników, lekarzy, menadżerów. Jest to chór amatorski, działa na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym i nie tylko.

Zespół wykonuje utwory polskich i obcych kompozytorów. Wśród nich są pieśni staropolskie, religijne, ludowe oraz kompozycje współczesne.

Chór powstał w październiku 1987 roku. Jego założycielami byli: Lechosław Ragan - twórca kilku olsztyńskich chórów, wówczas kierownik katedry wychowania muzycznego WSP oraz nauczycielki Janina Rusak i Barbara Rytwińska. Początkowo zespół działał pod patronatem ZNP i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W jego skład wchodzili głównie nauczyciele i ich rodziny. Z biegiem lat skład i rola chóru nieco zmieniły się.
Prawdziwą duszą chóru są jego dyrygenci. Chórem kolejno dyrygowali:
Lechosław Ragan- w latach 1987-1992,
Jan Połowianiuk- w latach 1992-1996.
Od roku 1997 r. chórem dyryguje dr Agata Wilińska. Od czasu objęcia przez nią dyrygentury, niewątpliwie można mówić o "złotym wieku" Collegium Baccalarum, bowiem większość nagród i wyróżnień chór zdobył w czasie jej dyrygentury.

Dotychczas zespół dał przeszło 300 koncertów w Polsce i za granicą. Chór koncertował m.in. Belgii w 1990 r. i 1992 r. oraz we Francji w 1994 r. i 2002 r. W trakcie zagranicznych wizyt nawiązaliśmy stałą współpracę z chórami "Singheet Vroo" (Belgia) oraz "Cantabile" z St. Brieuc i "Oratorio" z Chateauroux (Francja). Wszystkie te chóry gościły w naszych domach i odbywały w Polsce koncerty. Współpraca zaowocowała wieloma długoletnimi przyjaźniami.
W swojej działalności artystycznej oprócz wyjazdów zagranicznych i upowszechniania kultury polskiej, zespół występuje na rzecz lokalnego środowiska. Dajemy wiele koncertów charytatywnych, integrujemy się i koncertujemy także z innymi olsztyńskimi chórami. Szczególnie wspominamy udział:
- w koncercie z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie w 1991 r.,
- w koncertach "Requiem" W.A. Mozarta w 2003r. w okresie okołowielkanocnym i w 2005r. ku czci zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Śpiewały wówczas prawie wszystkie chóry olsztyńskie.
Successes
# XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
# w 1993 r. przegląd Chórów Nauczycielskich w Krośnie,
# dwukrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii - 1995 i w 1998r.(wyróżnienie),
# Festiwal Muzyki Chóralnej w Grazu (Austria) w 1999 r.,
# najbardziej prestiżowym w Polsce Międzynarodowy Festiwal Legnica Cantat w 2001r. ( otrzymaliśmy III nagrodę),
# Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Olomoucu (Czechy ) w 2004 r (zdobyliśmy dwa srebrne medale).
Repertoire
M.Sawa-Missa Brevis
Noyon-Missa Brevis
J.Haydn-Lascia ch`io pianga
M.Górecki - Szeroka Woda
M.Górecki- Kołysanki
W.A.Mozart-Litaniae Laurentanae KV 109
Partners
Chór "Collegium Baccalarum" współpracuje z olsztyńskim chórem "Collegium Musicum" oraz z ich dyrygentem Januszem Wilińskim.
Jesteśmy również zaprzyjaźnieni z chórami z Francji.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Dyrygent : Agata Wilińska
Author: Daria Kamilla Brac, Data : 2008-10-26 22:08
Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·