• Language / язык

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Choir of the Regional Police Headquarters in Poznan

CountryPoland
CityPoznań
Zip code60-844
Addressul. Kochanowskiego 2a
Phone number608362758 - prezes chóru Małgorzata Piechura
Skype
WWWhttp://www.wielkopolska.policja.gov.pl; www.facebook.com/chorpolicjipoznan
Emailchorkwp@gmail.com; m.piechura@gmail.com; zdzliw@op.pl; monikaderda4@wp.pl;piechro@poznan.home.pl
Choir typechór mieszany
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since2003
Languages of communication English, Polish,
Entered 2012-01-24
Updated 2019-02-28
Moderator Zdzislawa Liwerska
Malgorzata Piechura
Professionalno
Conductor
Monika Derda

Days and hours of choir repetitions
To be updated
Description
Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu powstał pod koniec lutego 2003 roku. Jego założycielką jest podinsp. Małgorzata Piechura.
Od momentu powstania chóru patronat nad nim sprawuje Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego.
Merytorycznie chórowi patronuje prof. Antoni Grochowalski z Akademii Muzycznej w Poznaniu.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2 a
e-mail: chorkwp@gmail.com lub m.piechura@gmail.com
Strona internetowa: www.wielkopolska.policja.gov.pl
Zakładka: Komunikacja wewnętrzna hasło: CHÓR
Successes
Swoją działalność chór zainaugurował udziałem w X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w grudniu 2003 roku oraz w XII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2004 roku zachwycając słuchaczy wykonaniem „ Conquist of Paradise „ Vangelisa.

W czasie swojej 10 – letniej działalności chór uczestniczył w:
- III, V ,VII , X i XI Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w Częstochowie w 2004, 2006 , 2008 , 2011 i 2012 roku;
- XV – leciu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w 2005 roku w Obchodach Centralnych w Warszawie oraz Obchodach Wojewódzkich w Poznaniu;
- XX – leciu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w 2010 roku w Obchodach Centralnych w Krakowie oraz Obchodach Wojewódzkich w Poznaniu;
- I , II , III ,IV i V Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu w 2005, 2007 ,2009 ,2011 i 2013 roku;
- Centralnych Obchodach X – lecia NSZZ Pracowników Policji w 2006 roku;
- czterokrotnie w spotkaniu kolędowym w Komendzie Głównej Policji w Warszawie w 2005 , 2006 ,2008 i 2011 roku;
- Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Szamotułach w 2006 roku;
- uroczystym nadaniu sztandaru ZW NSZZ Policjantów w 2007 i WZW NSZZ Pracowników Policji w 2008 roku;
- Międzynarodowych koncertach policyjnych:
1/ z udziałem orkiestr policyjnych z Czech, Niemiec i Polski w Zgorzelcu w 2007 roku;
2/ wraz z Polizeichor Fulda w Pszowie w 2007 roku;
3/Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Policyjnych we Wrocławiu w 2009 roku;
- corocznie uczestniczy w uroczystym spotkaniu wigilijnym i obchodach Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W maju 2007 roku chór gościł Ijssellands Politie Mannenkoor z Holandii, a we wrześniu tegoż roku był z rewizytą u swoich holenderskich kolegów.
W maju 2010 roku chór koncertował w Fuldzie w Niemczech na zaproszenie zaprzyjaźnionego Polizeichor Fulda. Natomiast w czerwcu 2013 roku gościem honorowym Jubileuszu 10 - lecia Chóru był Polizeichor Fulda z Niemiec

W dniu 26 pażdziernika 2013 roku Chór wziął udział w V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni zdobywając zaszczytne Brązowe pasmo i wspaniały puchar oraz Nagrodę Dyrektora Organizacyjnego Turnieju . W turnieju brało udział 12 chórów o bardzo wysokim poziomie artystycznym , toteż Jury konkursowe pod przewodnictwem Pana prof. Marka Rocławskiego z Akademii Muzycznej w Gdańsku musiało się bardzo natrudzić przy wyłanianiu finalistów Turnieju

W dniu 05 października 2014 roku Chór uczestniczył w III Festiwalu Muzyki Chóralnej-Lubuskie Święto Pieśni w Sławie, zdobywając wyróżnienie za wykonanie utworu inspirowanego polskim folklorem w Roku Oskara Kolberga, a 16 listopada 2014 roku podczas XVII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis Chór zajął II miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych.

Od kwietnia 2015 r. mamy nowego Dyrygenta, a właściwie Panią Dyrygent , która obecnie przygotowuje nas do koncertu kolędowego podczas Jarmarku bożonarodzeniowego "Striezelmarkt" w Dreżnie w grudniu 2015r
W dniach 11 - 14 grudnia 2015 roku nasz chór przebywał w Dreźnie na zaproszenie zaprzyjaźnionego Polizeichor Dresno. Najważniejszym dla nas dniem był 13 grudnia, na który zaplanowany został występ w Martin-Luter-Kirche Dresden. Dwa koncerty zgromadziły 1200 osobową publiczność. Pobyt w Dreźnie był bardzo napięty pod względem programowym, ale bardzo mile go wspomonamy. Nasi koledzy z Drezna przyjęli zaproszenie na przyjazd do Poznania w styczniu 2017 na IV Koncert z cyklu "Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy"

W dniu 23 grudnia 2015 roku w KWP w Poznaniu odbyło się spotkanie przy wigilijnym opłatku. Uroczystość rozpoczęła się od kolęd w wykonaniu naszego chóru, a 17 stycznia 2016 roku śpiewaliśmy kolędy w Aleksandrowie Łódzkim. Okres kolędowy zakończyliśmy w dniu 30 stycznia 2016 roku III Koncertem z cyklu "Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy"

Śpiewamy nie tylko kolędy i pieśni kościelne, ale i inne utwory, bierzemy udział w cyklu "Przy muzyce o bezpieczeństwie", śpiewamy w Domach Kultury, w szkołach, w czerwcu 2016 roku śpiewaliśmy dla wychowanków Domu Dziecka.

28 stycznia 2017 uczestniczyliśmy w IV już, tym razem Międzynarodowym Koncercie "Niebiescy wraz z Przyjaciółmi grają i śpiewają kolędy" W tym roku gościliśmy Polizeichor Dresno, który przyjął nasze zaproszenie podczas naszego pobytu w ich pięknym mieście w grudniu 2015 roku.

W dniach 14-17grudnia 2018 r. nasz chór przebywał w Wilnie na zaproszenie Prezesa Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki w Wilnie, do uświetnienia występem patriotycznym 100 rocznicy Niepodległości Polski w Wilnie oraz utworami kolędowymi 30-tej Wigilii Polskiej w Wilnie. Za swoją działalność zostaliśmy uhonorowani przez panią Prezes Apolonię Skakowską z Centrum Kultury Polskiej na Litwie Złotą Statuetką im. Stanisława Moniuszki.
Repertoire
W swoim dorobku chór posiada wiele utworów patriotycznych , popularnych oraz pieśni ludowych.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register for free


Location

Comments

26 października 2013 r. zdobyliśmy Brązowe Pasmo V Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni
Author: Zdzisława Liwerska, Data : 2013-10-27 10:19
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies