• Language / язык

Calendar 2019-08-05

News
Festival "Together in XXIst century" in Kamchia, Bulgaria
The one-week creative meeting and festival “Together in the XXI Century” in Bulgaria, in Kamchia near Varna, bringing together singers, musicians, dance and choral groups of different nationalities and all ages, ended July 30, 2019.
2019-08-05, Justyna Dziuma No valuations
Фестиваль «Вместе в XXI веке» в Камчии
Однонедельная Творческая встреча и фестиваль «Вместе в XXI веке» в Болгарии, в Камчии недалеко от Варны, объединившая певцов, музыкантов, танцевальные и хоровые коллективы разных национальностей и всех возрастов, завершилась 30 июля 2019.
2019-08-05, Justyna Dziuma No valuations
Festiwal "Razem w XXI wieku" w Kamczii
Tygodniowe Międzynarodowe Artystyczne Spotkania i Festiwal "Razem w XXI wieku" w Bułgarii, w Kamczii niedaleko Warny, grupujące śpiewaków, muzyków, zesoły folklorystyczne i chóralne z różnych krajów i w różnym wieku zakończyły się 30 lipca 2019
2019-08-05, Justyna Dziuma No valuations
Festivals
GRAND PRIX OF NATIONS GOTHENBURG & 4TH EUROPEAN CHOIR GAMES
(GRAND PRIX OF NATIONS GOTHENBURG & 4TH EUROPEAN CHOIR GAMES)
Gothenburg2019-08-03 - 2019-08-10
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·