• Language / язык

IV Ogólnopolski Konkurs Chóralny im. Wacławaz Szamotuł

---

Starting date2010-11-13
Ending date2010-11-13
Country, CityPoland, Szamotuły
WWWhttp://www.fkzg.org
Entered 2010-08-28 by Piotr Paupa
Description

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHÓRALNY im. WACŁAWA Z SZAMOTUŁ SZAMOTUŁY 13 listopada 2010 r. Organizator: FUNDACJA KULTURY ZAMEK GÓRKÓW R E G U L A M I N CELE: – Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych. – Popularyzacja twórczości Wacława z Szamotuł – Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń pomiędzy chórami i dyrygentami. – Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych. – Promocja miasta i gminy Szamotuły . ADRESACI: Festiwal adresowany jest do chórów amatorskich w następujących kategoriach: I. Chóry jednorodne, II. Chóry akademickie, III. Chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych, działające przy ośrodkach kultury IV. Chóry parafialne, V. Zespoły wokalne. WARUNKI ZGŁOSZENIA 1. III Ogólnopolski Konkurs Chórów im. WACŁAWA Z SZAMOTUŁ odbędzie się w dniu 13.11.2010 (sobota) w kościele św. Krzyża w Szamotułach, ul Dworcowa 14 2. Zespół przesyła : • Kartę Zgłoszenia do konkursu czytelnie wypełnioną • Zespoły zgłaszające swój udział w Festiwalu zobowiązane są do przesłania aktualnych nagrań (CD). • informację o zespole i krótki życiorys artystyczny dyrygenta • zdjęcie chóru (*JPG) 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 PAŹDZIERNIKA 2010r. 4. Kartę Zgłoszenia można przesłać listem na adres FUNDACJA KULTURY ZAMEK GÓRKÓW ul. Szachowa 2a/1 64-500 Szamotuły lub e-mail: szampp@wp.pl lub fkzg@fkzg.org Warunki uczestnictwa: 1. O zakwalifikowaniu chóru do udziału w konkursie decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. O przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu do konkursu zespół zostanie powiadomiony do dnia 15 października 2010 roku. 2. Chóry zakwalifikowane do konkursu uiszczają opłatę akredytacyjną: -chóry - 200,00 PLN -zespoły wokalne do 12 osób – 130,00PLN do 24 października 2010 roku (data wpływu na konto). W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana. 3. Repertuar: a. Każdy chór zobowiązany jest do przygotowania 3-4 utworów a’cappella, w tym obowiązkowo jednego utworu Wacława z Szamotuł (pozostałe utwory dowolne, mile widziany 1 utwór kompozytora współczesnego) z wyjątkiem chórów jednorodnych b. chóry jednorodne wykonują obowiązkowo jeden utwór z epoki średniowiecza, renesansu lub baroku c. Czas wykonania przygotowanego programu (wliczając przerwy między utworami) nie może przekroczyć 15 min. d. Repertuar przesłany na karcie zgłoszenia nie może być zmieniany 4. O kolejności przesłuchań konkursowych decyduje Rada Artystyczna Festiwalu. 5. Ogłoszenie wyników konkursu i koncert laureatów nastąpi w dniu i miejscu konkursu. PLANOWANY PROGRAM KONKURSU 13.11 (sobota) - 12.00-16.00 - PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE - 16.00 - Koncert Gościa - 17.00 - wręczenie nagród - Koncert Laureatów Dla zespołów zainteresowanych zorganizowane zostaną koncerty w okolicznych miejscowościach JURY 1. Występy chórów będzie oceniać Jury, powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. 2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, stylowość wykonania, walory brzmieniowe, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 3. Postanowienia Jury są ostateczne. Nagrody: Planowana pula nagród wynosi 5.000,-PLN plus nagrody rzeczowe od sponsorów  Nagroda Główna – dla najlepszego chóru (2000PLN)  Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach  Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Wacława z Szamotuł  Nagrody specjalne (np. dla najlepszego dyrygenta itp.) Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród. Uwagi końcowe: – koszty podróży pokrywają zespoły we własnym zakresie. – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej i dźwiękowej zespołów, biorących udział w Festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji. – dla chórów organizatorzy zapewniają poczęstunek w trakcie przesłuchań – zespoły zainteresowane noclegami proszone są o kontakt mailowy w celu uzgodnienia warunków i miejsca noclegu oraz wyżywienia

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·