• Language / язык

XVI Małopolski Konkurs Chórów

XVI Choral Competition

Starting date2014-05-10
Ending date2014-05-11
Country, CityPoland, Niepołomice
WWWhttp://kultura.niepolomice.pl/
Entered 2014-02-04 by Dobry Duch
Description

4. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych - młodzieżowych, akademickich i dorosłych, działających na terenie Małopolski. W konkursie mogą brać udział chóry z innych regionów, lecz pierwszeństwo udziału przypada chórom z Małopolski. 5. Celami konkursu jest: podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, ocena dorobku artystycznego działających chórów, integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie małopolskim, ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe) 6. Chór i poszczególni chórzyści mogą wystąpić tylko w jednej z trzech kategorii: a. chóry jednorodne b. chóry mieszane c. chóry kameralne do 24 osób 7. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, tif rozdzielczość min. 300dpi) należy nadsyłać na adres: Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, 32 – 005 Niepołomice lub e-mail: kultura@kultura.niepolomice.pl z dopiskiem XVI Małopolski Konkurs Chórów, w terminie do 30 marca 2014 r.


Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·