• Language / язык

XXIV FESTIWAL MUZYKA W STARYM OPACTWIE

FESTIVAL MUSIC IN OLD ABBEY

Starting date2020-06-21
Ending date2020-10-17
Submission deadline2019-05-26
Country, CityPoland, Rudy
Event locationPocysterski Zespół Klasztorno - Pałacowy w Rudach
AddressCysterska 4
WWWhttp://www.muzykawstarymopactwie.pl
Entered 2019-06-07 by Ks. Bogdan Kicinger
Description

           Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, Parafia Wniebowzięcia NMP w Rudach oraz instytucje kształcące muzyków kościelnych w Gliwicach mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną, 24. edycję festiwalu „Muzyka w starym opactwie”, który trwać będzie od maja do października 2019 roku w Bazylice Matki Boskiej Pokornej w Rudach.
          Koncerty w tak urokliwym i cennym, bo przywróconym do życia po zniszczeniach drugiej wojny światowej, średniowiecznym klasztorze cystersów stwarzają wyjątkowy klimat dla skupienia i kontemplacji czy choćby tylko głębokiego i pełnego duchowych treści wytchnienia przy muzyce organowej i wokalnej.
          W czasie swej 24-letniej już historii festiwal „Muzyka w starym opactwie” zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Wierni festiwalowi słuchacze, często obecni na wszystkich koncertach cyklu a reprezentujący całą Ziemię Śląską, są dowodem na to, iż nie zniknęła jeszcze potrzeba kontaktu ze sztuką trudniejszą w odbiorze, za to gwarantującą doświadczenie najwyższych i ponadczasowymi wartości.
          Festiwalowi patronuje wybitny zakonnik cysterski a zarazem kompozytor – Johannes Nucius. Urodzony w Zgorzelcu (około 1556 r.), w rudzkim opactwie zaczął komponować swoje dzieła. W 1591 roku został opatem klasztoru w Jemielnicy, gdzie przebywał aż do śmierci w roku 1620. Johannes Nucius należał do najwybitniejszych postaci w dziejach śląskiej kultury muzycznej oraz całego zakonu cysterskiego, i to w skali europejskiej. Niestety, zniszczenia klasztoru w Jemielnicy w wyniku wojny 30-letniej, a przede wszystkim  pożary, szczególnie ten w 1617 roku, sprawiły, że wiele dzieł wokalnych kompozytora nie przetrwało do naszych czasów. Na szczęście, zachowały się dwa zbiory motetów, drukowane w Pradze
i Legnicy. Posiadamy również znaczące dzieło o teorii muzyki autorstwa Nuciusa pt. „Musices poeticae sive de compositione cantus".
         Kompozycje patrona festiwalu bywały już prezentowane w ramach naszych koncertowych spotkań. W tegorocznym cyklu zabrzmią one również, aby i nowi słuchacze mogli się przekonać, jak wspaniałe dzieła powstawały w zaciszu klasztornych cel i jak wielki był wpływ zakonnej duchowości na kulturę Europy.
Sięgając bowiem do historii zakonu cysterskiego w dawnej diecezji wrocławskiej, obejmującej tereny nad górną i środkową Odrą, nie sposób nie zauważyć, że początki profesjonalnej kultury muzycznej na Śląsku związane są ściśle z rozwojem chrześcijaństwa, w szczególny zaś sposób z działalnością duszpasterską klasztorów, początkowo benedyktynów i kanoników regularnych, a później przede wszystkim cystersów. Zaś opactwo w Rudach, wspólnie z innymi klasztorami cysterskimi na tych ziemiach, należało do najbardziej prężnych ośrodków pielęgnowania liturgii i życia kulturalnego. Zakony te w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju życia religijnego i szeroko pojętej kultury artystycznej. 
           Warto przypominać dzieje Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego, aby na kanwie ich bogatego liturgicznie i kulturowo dziedzictwa snuć naszą teraźniejszość, kształtując ją wedle własnych możliwości i najlepszej woli. Każdy bowiem czas ma swoje ważne momenty, do których nawiązują i na których fundamencie budują kolejne pokolenia. Do szacunku wobec dziedzictwa przeszłości zachęcają nas również postulaty zawarte w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II: „Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości”, dlatego „największą troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej".
         Festiwal jest zatem jedną z form troski o wielowiekowy i różnorodny skarbiec muzyki religijnej, śląskiej i europejskiej. W tym roku warto o tym pamiętać również dlatego, że obchodzimy 15-lecie wejścia w struktury Unii Europejskiej. Tej wspólnoty państw i narodów, która u swego zarania za patronkę obrała sobie Królową w koronie z gwiazd dwunastu, a teraz tak skwapliwie się od tych związków odcina. Może płomień rujnujący katedrę Notre Dame rozpali na nowo wiarę w sercu starego kontynentu? Westchnijmy w tej intencji do naszej Pokornej Pani przy okazji koncertowych odwiedzin.
          W tegorocznym festiwalowym repertuarze nie może też zabraknąć muzyki Stanisława Moniuszki, którego 200-lecie urodzin w tym roku obchodzimy. Większość z nas zna tego twórcę jako wybitnego kompozytora oper. Podziwiamy „Halkę” czy „Straszny dwór”, ale niewiele wiemy o jego muzyce kameralnej, baletowej, o utworach fortepianowych i organowych. A przecież warto pamiętać, że Stanisław Moniuszko był organistą w kościele św. Jana w Wilnie i pozostawił po sobie utwory literatury organowej. Niektóre z nich zabrzmią w tym roku w Rudach. Warto przy okazji przypomnieć, że znana z kościołów pieśń „Ojcze z Niebios, Boże Panie” to również utwór Moniuszki, pochodzący z 4. aktu opery „Halka”.
           Niech każdy z sześciu koncertów zaowocuje mistycznym spotkaniem z tym wszystkim, co historia w nobliwych murach zostawiła i do czego refleksje, zrodzone tu przy dźwiękach muzyki, mogą nasze myśli i serca zaprowadzić.

                                                      ks. prał. Bogdan Kicinger
Dyrektor Festiwalu

Niedziela, 20 października 2019 r., Godz. 17.00
 

KONCERT CHÓRALNY

CRACOW SINGERS

DYRYGENT

KAROL KUSZ


 PROGRAM KONCERTU:
 

Wacław z Szamotuł (ok. 1524- ok. 1560)

Oratio pro publica 

Krzysztof Klabon (1550-1616) 

Słuchajcie mię, wszystkie kraje

Wacław z Szamotuł (ok.1524- ok.1560)

Ego sum pastor bonus

Thomas Tallis (ok.1505-1585) 

O nata lux

Josquin des Prez (ok.1450-1521) 

Ave Maria Virgo serena

Wacław z Szamotuł (ok.1524- ok.1560)

Kryste, dniu naszej światłości

Robert White (1538-1574)

Christe, qui lux es et dies

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)

O magnum Mysterium 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Kyrie z „Missa Papae Marcelli”

Henry Purcell (1659-1695)

Hear my prayer

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok.1665-1734)

Tota pulchra es, Maria

Anton Bruckner (1842-1896)

Locus iste

Edward Grieg (1843-1907)

Ave, Maris Stella

Joseph Rheinberger (1893-1901)

Bleib bei uns

Maurice DuruflÉ (1902-1986)

Ubi caritas

Henryk Mikołaj Górecki (1933 -2010) 

„Z pieśni kościelnych” – wybór 3 kompozycji ze zbioru

Wacław z Szamotuł (ok.1524 - ok.1560)

Modlitwa, gdy dziatki spać idą

Pieśń fatimska „Totus Tuus“

 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·