• Language / язык

XXIV FESTIWAL MUZYKA W STARYM OPACTWIE

FESTIVAL MUSIC IN OLD ABBEY

Starting date2019-09-22
Ending date2019-09-23
Submission deadline2019-05-26
Country, CityPoland, Rudy
Event locationPocysterski Zespół Klasztorno - Pałacowy w Rudach
AddressCysterska 4
WWWhttp://www.muzykawstarymopactwie.pl
Entered 2019-06-07 by Ks. Bogdan Kicinger
Description

           Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, Parafia Wniebowzięcia NMP w Rudach oraz instytucje kształcące muzyków kościelnych w Gliwicach mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną, 24. edycję festiwalu „Muzyka w starym opactwie”, który trwać będzie od maja do października 2019 roku w Bazylice Matki Boskiej Pokornej w Rudach.
          Koncerty w tak urokliwym i cennym, bo przywróconym do życia po zniszczeniach drugiej wojny światowej, średniowiecznym klasztorze cystersów stwarzają wyjątkowy klimat dla skupienia i kontemplacji czy choćby tylko głębokiego i pełnego duchowych treści wytchnienia przy muzyce organowej i wokalnej.
          W czasie swej 24-letniej już historii festiwal „Muzyka w starym opactwie” zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Wierni festiwalowi słuchacze, często obecni na wszystkich koncertach cyklu a reprezentujący całą Ziemię Śląską, są dowodem na to, iż nie zniknęła jeszcze potrzeba kontaktu ze sztuką trudniejszą w odbiorze, za to gwarantującą doświadczenie najwyższych i ponadczasowymi wartości.
          Festiwalowi patronuje wybitny zakonnik cysterski a zarazem kompozytor – Johannes Nucius. Urodzony w Zgorzelcu (około 1556 r.), w rudzkim opactwie zaczął komponować swoje dzieła. W 1591 roku został opatem klasztoru w Jemielnicy, gdzie przebywał aż do śmierci w roku 1620. Johannes Nucius należał do najwybitniejszych postaci w dziejach śląskiej kultury muzycznej oraz całego zakonu cysterskiego, i to w skali europejskiej. Niestety, zniszczenia klasztoru w Jemielnicy w wyniku wojny 30-letniej, a przede wszystkim  pożary, szczególnie ten w 1617 roku, sprawiły, że wiele dzieł wokalnych kompozytora nie przetrwało do naszych czasów. Na szczęście, zachowały się dwa zbiory motetów, drukowane w Pradze
i Legnicy. Posiadamy również znaczące dzieło o teorii muzyki autorstwa Nuciusa pt. „Musices poeticae sive de compositione cantus".
         Kompozycje patrona festiwalu bywały już prezentowane w ramach naszych koncertowych spotkań. W tegorocznym cyklu zabrzmią one również, aby i nowi słuchacze mogli się przekonać, jak wspaniałe dzieła powstawały w zaciszu klasztornych cel i jak wielki był wpływ zakonnej duchowości na kulturę Europy.
Sięgając bowiem do historii zakonu cysterskiego w dawnej diecezji wrocławskiej, obejmującej tereny nad górną i środkową Odrą, nie sposób nie zauważyć, że początki profesjonalnej kultury muzycznej na Śląsku związane są ściśle z rozwojem chrześcijaństwa, w szczególny zaś sposób z działalnością duszpasterską klasztorów, początkowo benedyktynów i kanoników regularnych, a później przede wszystkim cystersów. Zaś opactwo w Rudach, wspólnie z innymi klasztorami cysterskimi na tych ziemiach, należało do najbardziej prężnych ośrodków pielęgnowania liturgii i życia kulturalnego. Zakony te w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju życia religijnego i szeroko pojętej kultury artystycznej. 
           Warto przypominać dzieje Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego, aby na kanwie ich bogatego liturgicznie i kulturowo dziedzictwa snuć naszą teraźniejszość, kształtując ją wedle własnych możliwości i najlepszej woli. Każdy bowiem czas ma swoje ważne momenty, do których nawiązują i na których fundamencie budują kolejne pokolenia. Do szacunku wobec dziedzictwa przeszłości zachęcają nas również postulaty zawarte w Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II: „Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości”, dlatego „największą troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej".
         Festiwal jest zatem jedną z form troski o wielowiekowy i różnorodny skarbiec muzyki religijnej, śląskiej i europejskiej. W tym roku warto o tym pamiętać również dlatego, że obchodzimy 15-lecie wejścia w struktury Unii Europejskiej. Tej wspólnoty państw i narodów, która u swego zarania za patronkę obrała sobie Królową w koronie z gwiazd dwunastu, a teraz tak skwapliwie się od tych związków odcina. Może płomień rujnujący katedrę Notre Dame rozpali na nowo wiarę w sercu starego kontynentu? Westchnijmy w tej intencji do naszej Pokornej Pani przy okazji koncertowych odwiedzin.
          W tegorocznym festiwalowym repertuarze nie może też zabraknąć muzyki Stanisława Moniuszki, którego 200-lecie urodzin w tym roku obchodzimy. Większość z nas zna tego twórcę jako wybitnego kompozytora oper. Podziwiamy „Halkę” czy „Straszny dwór”, ale niewiele wiemy o jego muzyce kameralnej, baletowej, o utworach fortepianowych i organowych. A przecież warto pamiętać, że Stanisław Moniuszko był organistą w kościele św. Jana w Wilnie i pozostawił po sobie utwory literatury organowej. Niektóre z nich zabrzmią w tym roku w Rudach. Warto przy okazji przypomnieć, że znana z kościołów pieśń „Ojcze z Niebios, Boże Panie” to również utwór Moniuszki, pochodzący z 4. aktu opery „Halka”.
           Niech każdy z sześciu koncertów zaowocuje mistycznym spotkaniem z tym wszystkim, co historia w nobliwych murach zostawiła i do czego refleksje, zrodzone tu przy dźwiękach muzyki, mogą nasze myśli i serca zaprowadzić.

                                                      ks. prał. Bogdan Kicinger
Dyrektor Festiwalu

Niedziela, 22 września 2019 r., Godz. 17.00
 
MARIOLA BRZOSKA 
Gliwice

PROGRAM KONCERTU:

Johann Sebastian Bach (1685-750)
Fantazja c-moll BWV 562
Trzy preludia chorałowe
Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691,690, 642
 
Moritz Brosig (1815-1887)
Fantazja „Christ’ ist erstanden” op. 6
 
Bruno Stein (1873-1915)
Canzonetta g-moll op. 31
 
Marco Enrico Bossi (1861-1925)
Scherzo g-moll op. 49 nr 2
 
Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Preludium nt. „Gorzkich żalów”
Preludium nt.„Kto się w opiekę”
 
Mieczysław Surzyński (1866-1924)
Improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej
„Święty Boże” op. 38
 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·