• Language / язык

Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów

International Musical Struggles of Seniors

Starting date2019-10-12
Ending date2019-10-13
Submission deadline2019-09-07
Country, CityPoland, Szczecin
Event locationWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Addressal. Piastów 4
WWWhttp://www.muzycznezmagania.pl/
Entered 2019-08-27 by Iwona Wiśniewska - Salamon
Description

The International Musical Struggles of Seniors is a festival implemented by the Morze Kultury Foundation and the Chamber Choir of the West Pomeranian University of Technology. This time it is a festival for people rich in experience, active and young at heart - Seniors.

The main assumption of the festival is the presentation of skills and a competitive confrontation of the amateur bands artistic achievements whose members are over 50 and more, and therefore time to deepen their passions. The struggles are aimed at awakening the passion for singing and are an opportunity to meet people with similar interests residing in various parts of Poland and Europe. It coincides with one of the ideas of the Universities of the Third Age talking about creating opportunities for social activity for mature age people, especially artistic activity, because for years it has been known to everyone that talents are dormant inside every person and should be developed at every age!

Let our musical festival be a meeting of nobility and beauty and also be an opportunity to share artistic observations and life experience.

Sing and have fun with us in Szczecin!

 

The festival has been sponsored by the City of Szczecin.

Contact: fundacja@morzekultury.pl, http://www.muzycznezmagania.pl/
 


Organizator:
Fundacja Morze Kultury

Partner:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Założenia i cele festiwalu:

 • prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich seniorów,
 • pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych seniorów do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych,
 • dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego,
 • rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu,
 • propagowanie polskiej kultury muzycznej.

 

Termin:
12-13 października 2019

Miejsce przesłuchań:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ul. J. Słowackiego 17
71-434 Szczecin
 

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne i chóry amatorskie, których członkowie w 90% stanowią osoby w wieku 50+.
Każdy zespół lub chór powinien wykonać program złożony z minimum 3 utworów m.in. :

 • jednego ludowego lub inspirowanego folklorem polskim – utwór obowiązkowy
 • jednego utworu Stanisława Moniuszki (nie obowiązkowo)
 • jednego a cappella
 • jednego kompozytora zagranicznego (epoka bez znaczenia)

Niedozwolone jest korzystanie z playbacków lub półplaybacków.
Dopuszczany jest akompaniament, lecz minimum jeden utwór musi być wykonany a cappella.
Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 15 minut (wraz z wejściem i zejściem na scenę).

Nieprzestrzeganie określonego czasu występu zdyskwalifikuje udział zespołu w festiwalu !
Repertuar zgłoszony na festiwal nie podlega zmianie.
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszonego repertuaru i oceny dotychczasowych osiągnięć zespołu.
Zespoły chóralne uczestniczące w Festiwalu będą oceniane w następujących kategoriach:
A – chóry mieszane
B – chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
C – zespoły wokalne

Jury:
Występy oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów Festiwalu. Po prezentacjach odbędzie się spotkanie z Jury dotyczące omówienia występów z kierownikami zespołów i dyrygentami chórów.
Kryteria oceny będą obejmowały:

 • dobór repertuaru (stopień trudności utworów),
 • emisję głosu,
 • intonację i walory brzmieniowe,
 • interpretację.

Nagrody:
Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując 100 punktową skalę ocen.
Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

 • Grand Prix dla najlepszego chóru lub zespołu wokalnego
 • I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach oraz nagrody specjalne za :
  • najlepsze wykonanie utworu a cappella,
  • najlepsze wykonanie utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim,
  • najlepsze wykonanie utworu zagranicznego kompozytora,
  • najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny. Wszystkie zespoły i chóry otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki związane z udziałem w festiwalu.

Wspólny repertuar:
Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania następujących utworów :

 • Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski
 • Przylecieli sokołowie – St. Moniuszko (oprac. trzygłosowe)
 • Postój piękna gołąbeczko – St. Moniuszko (oprac. trzygłosowe)

Dla zespołów nie posiadających w/w utworów prześlemy nuty poczta mailową.

Organizatorzy zapewniają:

 • salę do rozśpiewania bezpośrednio (30 minut) przed występem,
 • możliwość konsultacji z jury po ogłoszeniu werdyktu,
 • pomoc przy rezerwacji obiadów lub noclegów (dodatkowo płatnych) zgłoszonych w karcie zgłoszenia,
 • udział w biesiadzie chóralnej (płatne 15 zł od osoby).

Zgłoszenie:
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 WRZEŚNIA 2019 r. na adres organizatorów. Zespoły wokalne i chóralne zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 15 WRZEŚNIA 2019 r.

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu należy do dnia 14 września przesłać na konto organizatorów opłatę w wysokości 300 zł – zespoły wokalne (do 12 osób), 400 zł – chóry.

Kwota obejmuje koszty organizacji feastiwalu. Wszelkie wydatki związane z dojazdem, noclegami oraz wyżywieniem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku rezygnacji opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·