• Language / язык
 
Chór: Fundacja Chórtownia
Kraj: Poland
Data rozpoczęcia: 2018-01-05
Dostępne tłumaczenia:

Dobra wiadomość na początek roku ;)

Dobra wiadomość na początek roku ;)
W dniu 5 stycznia 2018 została podpisana oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Chórtownią a PZCHiO

W dniu 5 stycznia w Akademii Muzycznej w Katowicach została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Chórtownią a Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr. 

W ramach umowy partnerzy postanawiają współpracować w zakresie wspierania amatorskiego ruchu chóralnego w Polsce, w szczególności w zakresie informatyzacji i upowszechniania informacji na temat chórów, festiwali, warsztatów, koncertów chóralnych oraz innych wydarzeń związanych z chóralistyką.

W ramach umowy PZCHiO zobowiązuje się m. in. do bieżącego przekazywania informacji do portalu Chórtownia o organizowanych przez siebie i chóry członkowskie wydarzeniach, a także do modyfikacji swojej strony internetowej w taki sposób, aby dane z portalu Chórtownia znajdowały się automatycznie na stronie PZChiO.

Z kolei Chórtownia zobowiązuje się do regularnego upowszechniania w portalu Chórtownia informacji o organizowanych przez PZCHiO oraz jego członkach wydarzeniach oraz do udostępnienia mechanizmów informatycznych zezwalających na realizację automatycznego powielania danych na stronie PZChiO.

O szczegółach technicznych dotyczących sposobu, w jaki chóry mogą skorzystać na tej współpracy będziemy informować na bieżąco.
 

Zobacz także


Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · Lux CRM - easy CRM for NGO & companies