• Language / язык

Calendar 2020-04-28

News
Choristers of all countries - unite!
Richard Zieliński - conductor of the Zieliński Singers Group (USA)
invites you to participate in the "FREUDE - JOY!" ROJECT
2020-04-28, Lck No valuations
Chórzyści wszystkich krajów- łączcie się!
Richard Zieliński – dyrygent Zespołu Zieliński Singers (USA) serdecznie
zaprasza do udziału w ROJEKCIE „FREUDE - JOY!”
2020-04-28, Lck No valuations
Festivals
DOŁĄCZ do wirtualnego chóru i ZAŚPIEWAJ NABUCCO z solistami ŚWIATOWYCH SCEN OPEROWYCH!
(JOIN Virtual CHOIR and SING Nabucco with OPERA Soloists !)
2020-04-14 - 2020-06-30
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·