• Language / язык

Calendar 2020-11-11

News
Обращение к ЮНЕСКО по поводу армянских памятников в Нагорном Карабахе
Районы с бесценными армянскими памятниками перешли под контроль Азербайджана и находятся под угрозой уничтожения. Пожалуйста, подпишите петицию в ЮНЕСКО срочно принять меры по охране исторического наследия.
2020-11-11, Justyna Dziuma No valuations
Protect Armenian Cultural & Historical Sites in Artsakh (Nagorno Karabakh)
The areas with priceless Armenian monuments have come under the control of Azerbaijan and are threatened with destruction. Please urgently sign the petition to UNESCO to act immediately on the protection of historical heritage.
2020-11-11, Justyna Dziuma No valuations
Apel do UNESCO w sprawie ormiańskich zabytków w Górnym Karabachu
Tereny, na których znajdują się bezcenne ormiańskie zabytki przeszły pod kontrolę Azerbejdżanu i są zagrożone zniszczeniem. Prosimy o pilne podpisanie petycji do UNESCO o szybkie działanie w sprawie ochrony dziedzictwa historycznego.
2020-11-11, Justyna Dziuma No valuations
Festivals
32ND INTERNATIONAL FRANZ SCHUBERT CHOIR COMPETITION
(32ND INTERNATIONAL FRANZ SCHUBERT CHOIR COMPETITION)
vienna2020-11-11 - 2020-11-15
Pomóż nam Śpiewać bez Granic ! Wesprzyj Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANICTenczynek2020-08-15 - 2020-12-31
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·